Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistunut Äänekosken 4-tielle

Lehdistötiedote   •   Helmi 07, 2011 10:32 EET

Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut Äänekosken kohdalla olevalle valtatie 4:n osalle. Arviointiohjelman on laatinut tiehankkeesta vastaava Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitellään tarvittavat selvitykset ja se, miten vaikutukset tullaan arvioimaan.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan tulleet lausunnot ja mielipiteet huomoidaan varsinaista ympäristövaikutusten arviointiselostusta laadittaessa. Nykyisen tielinjauksen lisäksi arvioidaan kahta muuta linjausta ja niiden ympäristövaikutuksia.

Kommentteja ja mielipiteitä arviointiohjelmaan voi jättää 18.3.2011 saakka Keski-Suomen ELY-keskukseen. Ohjelma on nähtävillä Äänekosken kaupungintalolla ja Äänekosken kirjastolla. Lyhennelmä on nähtävissä myös Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilla: www.ely-keskus.fi/keski-suomi kohdassa Tiehankkeet. Kuulemisen jälkeen yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausuntonsa hankkeesta vastaavalle.

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta pidetään kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 24.2.2011 klo 17.30 – 19.30 Äänekosken kaupungintalolla.

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskus:

 Hankkeesta vastaava Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue:
suunnitteluinsinööri Tapio Koikkalainen, puh. 040 520 4289
suunnittelupäällikkö Jukka Lehtinen, puh. 040 765 9544

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomainen, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue:
ylitarkastaja Esa Mikkonen, puh. 040 515 3138