Editor Helsinki Oy

Yrityksen kilpailukyvyn vahvistaminen pitää taantuman loitolla

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2012 12:47 EEST

Taloudellisesti tiukkoina aikoina tarvitaan vahvaa johtajuutta.

Taantuman hetkellä monessa yrityksessä toteutetaan nopeita kustannusten leikkaamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tämä kohdistuu usein myös yrityksen toiminnan kannalta elintärkeisiin myynnin ja markkinoinnin yksiköihin. Ratkaisu voi olla tuhoisa. Toiminta kärsii yrityksen sisäisten toimintojen osalta, mikä puolestaan voi johtaa yhä kasvaviin haasteisiin.

Mikä sitten olisi parempi tapa toimia kurjistuneessa taloustilanteessa? Markkinointiosakeyhtiö i2:n toimitusjohtaja Ari Rauhalalla on taantuman keskellä tasapainoilevien yritysten johdolle selkeä viesti:

– Tämä on juuri oikea aika tehdä strategisia valintoja ja fokusoida myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä. Me kannustamme omia asiakkaitamme varautumaan taantumaan ja markkinamuutoksiin vahvistamalla jo olemassa olevia vahvuuksia ylivoimaisiksi kilpailueduiksi.

Rauhalan mukaan strategisten valintojen tekemisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa.
– Yrityksen johdon ja koko henkilökunnan on ymmärrettävä se, minne suuntaan yritys on menossa ja mitkä ovat ne toimet, joilla yrityksen kilpailukykyä saadaan markkinoilla vahvistettua.

Hyvä kommunikaatio
menestyksen edellytys

Markkinatilanteen muuttuessa hankalammaksi yrityksen johdon odotukset  myynnin ja markkinoinnin onnistumiselle moninkertaistuvat. Tällöin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa myyntiorganisaatio tuo esiin myytävän tuotteen tai palvelun puutteita, ja yrityksen johto puolestaan syyttää herkästi myyntiorganisaatiota tehokkuuden puuttumisesta.

– Myyntiorganisaation viestit pitäisi pystyä kohdentamaan juuri oikeille asiakasryhmille ja samaan aikaan myynnin ja muun organisaation pitäisi kommunikoida keskenään. Usein organisaatio on itse suurin kehityksen este, ja jos ongelmia ei korjata myyntitavoitteet karkaavat hallinnasta ja seuraa lamaantuminen, sanoo i2:n liiketoiminnan kehittäjä Eero Eskola.

Yrityksen menestyminen markkinoilla riippuu Eero Eskolan mukaan pitkälti siitä, miten yritys onnistuu erottautumaan kilpailijoista. Eskola kertoo törmäävänsä työssään liian usein kahteen ongelmaan.

– Ensinnäkään yrityksissä ei tunneta menestystekijöistä johdettuja asiakashyötyjä tai niistä kertomista ei yksinkertaisesti pidetä tärkeänä. Toisekseen viestin läpimenoa haettaessa kiinnitetään liikaa huomiota mediavalintoihin, vaikka olennaisinta olisi pohtia miten asiakasryhmää puhutteleva tarina rakennetaan, hän toteaa.

Johdon roolia ei voi väheksyä

Jotta yrityksen myyntiorganisaatio voisi toimia mahdollisimman tehokkaasti, on jokaisen yrityksen työntekijän tiedettävä, mihin toiminnalla tähdätään. Rauhalan mukaan asiakaslähtöiset lähestymismallit ovat mahdollisia ainoastaan silloin, kun ne on rakennettu yhteisten näkemysten pohjalta. Tällöin esiin nousee tarve onnistuneelle johtamiselle.

– Johdon on osattava katsoa asioita asiakkaan näkökulmasta ja oltava selvillä, missä yritys on tällä hetkellä ja miten päästään eteenpäin. Sinne päin -johtaminen ei ole tätä päivää. On oltava halu ja ymmärrys asettaa tavoitteita, Rauhala sanoo ja jatkaa:

– Vallalla olevassa markkinatilanteessa haluamme haastaa kaikkia niitä johtajia, jotka uskovat myyntibudjettien toteutuvan nykyisillä resursseilla. Maailma on muuttunut ja jyvät erotellaan akanoista. Olisiko nyt hyvä hetki siirtyä uskomuksista toiminnan tasolle?  

www.i2.fi

Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi