Euro RSCG

Yrityksien talous- ja hankintajärjestelmien mahdollisuuksia hyödynnetään huonosti - tehottomat prosessit syövät tuottavuutta

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 10:13 EEST

Espoo, 29.10.2010. Johtava talousprosessien automaatioratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö Basware Oyj kannustaa yrityksiä hyödyntämään talous- ja hankintajärjestelmien mahdollisuuksia tehokkaammin. Yhtiön asiantuntijoiden mukaan järjestelmien kapasiteettia ei osata vielä kunnolla hyötykäyttää. Yleinen taloustilanne on siirtänyt yritysten painopistettä kasvun sijasta kannattavuuteen ja kulujen karsimiseen.  Usein jo olemassa olevat järjestelmät toisivat tuntuvia säästöjä oikeanlaisilla toimintatavoilla.

Baswaren asiantuntijapalvelut mahdollistavat organisaatioita saamaan täyden hyödyn irti jo olemassa olevista järjestelmistään.  Arvioiden mukaan talous- ja hankintayksiköiden järjestelmien todellisista mahdollisuuksista hyödynnetään vain noin 60 prosenttia.  Uuden ohjelmiston käyttöönotto on usein tilanne, jolloin toimintatapoja ja niiden tehokkuutta arvioidaan, mutta läheskään aina ei kehittämiseen tarvita uusia järjestelmäinvestointeja.

 ”Erilaiset toimintaympäristönmuutokset luovat haasteita järjestelmien ylläpitoon, käyttöön ja prosessien sujuvuuteen. Lisäksi ohjelmistojen käyttö- ja toimintatavat vanhentuvat helposti. Asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen lisää selvästi investointien tuottavuutta, kun ohjelmistojen koko potentiaali tunnistetaan”, kertoo johtaja Jukka Virkkunen Baswarelta.

 Baswaren keväällä 2010 teettämä Cost of Control¹ tutkimus osoitti, että 64 prosenttia talousjohtajista nimesi kustannussäästöt tärkeimmiksi tavoitteikseen. Talousjohtajat myös arvioivat prosessien automaation vaikuttavan myönteisesti säästötavoitteiden saavuttamisessa. Siitä huolimatta organisaatiot eivät vielä osaa tarpeeksi hyödyntää järjestelmien ja automaation mahdollisuuksia. Basware tuo asiantuntijapalvelunsa mm. ostoreskontran tehostamiseen, talousohjauksen konsultointiin sekä hankintatoimen kehittämiseen.

 ”Yritysten liiketoimintaprosesseissa on merkittävää ja hyödyntämätöntä tuottavuuspotentiaalia. Erilaisten asiantuntijapalveluiden avulla asiakasta voidaan auttaa hyödyntämään liiketoimintapotentiaali paremmin. Palveluiden avulla pystytään tuomaan esiin ohjelmiston erilaisia käyttömahdollisuuksia ja aktivoimaan käyttämättömät toiminnallisuudet”, kertoo Jukka Virkkunen.

 

 Asiantuntijapalvelut hyödyntävät jo olemassa olevan potentiaalin

 Tehokkaissa talous- ja hankintatoimen organisaatioissa prosesseja tarkastellaan ja ohjataan kokonaisuutena. Teknologiaa hyödynnetään maksimaalisesti ja rutiinitehtävät automatisoidaan.  Automaatiotason nostolla voidaan lisätä kannattavuutta ja vähentää virheitä.  Esimerkiksi ostoreskontran tehokkuutta on mahdollista nostaa merkittävästi järjestelmien avulla, mutta se vaatii prosessikehitystä.

 ”Vain 46 prosenttia talousjohtajista näkee aitoa integraatiota hankinnan ja talousyksikön prosessien välillä ja vain noin puolet hankintaan liittyvistä prosesseista on automatisoitu. On huolestuttavaa, että joka kolmas ei pysty esimerkiksi hyödyntämään nopean maksajan kassa-alennuksia, laskuja maksetaan kahteen kertaa ja viivästyskorot tuovat lisäkustannuksia. Hyvin suunnitellut prosessimuutokset lisäävät yrityksen kilpailukykyä ja tuovat säästöjä”, kertoo Jukka Virkkunen.

 Baswaren asiantuntijapalvelut auttavat asiakasta hyödyntämään koko käytössä olevan liiketoimintapotentiaalin. Palveluiden avulla voidaan tuoda esiin ohjelmiston käyttömahdollisuudet, aktivoida käyttämättömät toiminnallisuudet, tehostaa ja helpottaa raportointia ja tuoda varmuutta ohjelmiston käyttöön. Tavoitteena on tehostaa ja automatisoida asiakkaan taloushallinnon prosesseja ja Baswaren ratkaisujen maksimaalista hyödyntämistä.

 Lisätietoja:

Jukka Virkkunen, johtaja, Basware Oyj, p. 050 670 47, jukka.virkkunen@basware.com

 

¹ The Cost of Control 2010 -tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 550 suurten yritysten talouspäällikköä ja -johtajaa. Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa ja Pohjoismaissa toteutettiin kussakin 100 haastattelua. Lisäksi Australiassa, Ranskassa ja Alankomaissa toteutettiin jokaisella alueella 50 haastattelua. Tutkimuksen asiantuntijoina toimivat professorit Adrian Done ja Markus Maedler Barcelona IESE Business Schoolista, sekä Indianapoliksessa sijaitsevan Kelley School of Businessin professorit Steve Jones ja Mark Frohlich. Lisätietoja: www.basware.com/control

 Basware

Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli miljoona käyttäjää yli 50 maassa hyödyntää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta.

 Baswaren liikevaihto vuonna 2009 oli 92 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi