Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yritysharavan jatkohaastattelut alkavat marraskuussa myös Kainuussa

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 00:03 EEST

 Itä-Suomen alueella toimiva Kotti-East -hanke käynnistää Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella yritysten tarpeisiin ja kehitysnäkymiin kohdistuvat haastattelut. Yrityshaastattelut ovat jatkoa Yritysharava-menetelmällä tehdyille ensimmäisen vaiheen haastatteluille, joita tehtiin Kainuussa syksyn 2009 aikana noin 2 500 yritykselle. Jatkohaastatteluissa keskitytään keräämään tietoa jo aiemmin haastatelluilta yrityksiltä ensimmäisen kyselykierroksen tulosten perusteella. Kainuussa on tavoitteena haastatella puhelimitse yhteensä noin 600 yritystä rakentamisen, vähittäiskaupan ja siivouspalvelujen toimialoilla.

Hankitaan tietoja yritysten tilanteesta lähitulevaisuuden ennakointia ja palvelujen kohdentamista varten

Puhelinhaastatteluilla hankitaan laajasti tietoa lähitulevaisuuden näkymistä ja selvitetään erityisesti yritysten työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeita. Haastattelu käsittää myös yritysten kasvuhalukkuuteen ja kansainvälisyyteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi haastatteluilla kartoitetaan nuorten ja ulkomaalaistaustaisten työmahdollisuuksia alueiden yrityksissä.

Yritysten tarpeista saatavaa tietoa käytetään ELY-keskuksen ja TE-toimistojen yrityksille tarjoamien palveluiden kohdentamiseen ja palveluiden laadun parantamiseen. Lisäksi haastattelut tuottavat barometrityyppistä ennakointitietoa, jota myös esimerkiksi koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiot voivat hyödyntää.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Kotti-East -hanke tuottaa yrityshaastattelut Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Haastattelut alkavat marraskuussa ja ne pyritään saattamaan loppuun joulukuun puoliväliin mennessä. Haastattelut toteuttaa ulkopuolisena ostopalveluna puhelinpalveluita tuottava Kantele Varainhankinta Oy.

Yhteyshenkilöt:
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Mikko Mustonen, projektipäällikkö
puh. 050 314 0032

Kainuun ELY-keskus
Hannu Ahvenjärvi, suunnittelija
puh. 050 395 5081