Deloitte

Yritysjohdolta odotetaan uutta suuntaa

Lehdistötiedote   •   Touko 02, 2012 16:28 EEST

Seuraavien vuosikymmenten aikana työelämän valloittava Millennial-sukupolvi (Y-sukupolvi) odottaa yrityksiltä huomattavaa roolia yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisussa. Yritysten yhteiskunnallinen tarkoitus kasvattaakin merkitystään nuoren sukupolven työntekijöiden ja kuluttajien, tulevien vaikuttajien inspiroinnissa.

Asiantuntijayritys Deloitten globaalisti ja Suomessa toteuttamien kyselyiden valossa voitto ei enää riitä määrittämään yrityksen menestystä. Nykyjohtajien koetaan keskittyvän liikaa lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja olevan fokusoituneita tuottoon.

”Skandaalien nostattama tyytymättömyys on ravistellut luottamusta yritysjohtajiin ja poliittisiin päättäjiin. Seuraava sukupolvi kaipaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Tulevaisuuden yritysjohdolta toivotaan innovatiivisuutta, nopeaa reagointikykyä, inspiroivaa johtajuutta ja kykyä keskittyä pitkän aikavälin tavoitteisiin”, toteaa Suomen Deloitten toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

Globaalisti 76 % yritysjohdosta arvioi, että yrityksen arvoa pitäisi mitata voiton ohella sen positiivisen yhteiskunnallisen vaikutuksen pohjalta. Suomessakin suurin osa vastanneista yritysjohtajista ja nuorista asiantuntijoista oli yhtä mieltä siitä, ettei yksin tuotolla voi määrittää yrityksen menestystä.

Tarkoitus kirkkaaksi

Suomessa 67 % vastanneista yritysjohtajista näki yrityksensä mission sisältävän yhteiskunnallisen tarkoituksen. Erityisen arvokkaiksi yhteiskunnallisiksi luonnehdittavat missiot nähtiin uuden sukupolven kuluttajien ja työntekijöiden houkuttelussa.

”Globaalisti vastanneista johtajista kuitenkin vain 25 % ja Suomessa 38 % uskoi asiakkaiden ja kuluttajien tuntevan hyvin yrityksensä mission. Yrityksillä olisi nyt erinomainen tilaisuus kirkastaa toimintansa yhteiskunnallinen tarkoitus ja käydä siitä aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa”, jatkaa Rantanen.

Sekä yritysjohto että Millennial-vastaajat nimesivät useimmin yhteiskunnan suurimpien haasteiden joukkoon ikääntyvän väestön mukanaan tuoman demografisen muutoksen. Nuoret korostivat selvästi yritysjohtoa enemmän resurssien niukkuutta yhteiskunnallisena haasteena, kun taas yritysjohto toi esiin voimakkaammin yhteiskunnallisen levottomuuden ja poliittisen epävakauden.

”Moni Millennial-vastaajista koki, että sopivien työntekijöiden houkuttelemisen, yritysvastuun ja kestävän kehityksen teemojen sekä luonnonvarojen ehtymisen pitäisi korostua enemmän yritysjohdon huolenaiheiden joukossa”, Rantanen sanoo.

Yritysten noustava vastuunkantajiksi

Prioriteettien muuttuessa vaaditaan uusia toiminta- ja johtamismalleja. Millennial-vastaajista 48 % Suomessa ja 52 % kansainvälisesti uskoi, että yrityksillä on tulevaisuudessa merkittävin vaikutus yhteiskunnan haasteiden ratkaisijoina. Yrityksiin ja yritysjohtoon kohdistuu siis paljon odotuksia näiden haasteiden ratkaisussa – jopa enemmän kuin kansallisiin hallituksiin.

”Elinkeinoelämän vastuu yhteiskunnan rakentamisesta lisääntyy joka tapauksessa, joten siitä on mahdollista löytää myös kilpailuetua. Kysymys ei ole vain mainenäkökulmasta vaan pitkäaikaisen menestyksen rakentamisesta”, Teppo Rantanen arvioi.

Kun yhteiskunnallinen tarkoitus nostetaan liiketoiminnan strategiseen ytimeen, sen avulla voidaan ohjata koko toimintaa ja rakentaa luottamusta sidosryhmien kanssa. Parhaimmillaan liiketoiminnan – tuotteiden ja palveluiden tuottamisen – kautta voidaan vauhdittaa yhteiskunnallista kehitystä ja muutosta.

”Yritysten innovaatiopotentiaalin valjastaminen ajaa yhteiskuntaa eteenpäin. Tämä on liike-elämälle ja johtajille sekä mahdollisuus että velvollisuus. Tuote- ja palveluinnovaatioita ja suurempaa arvoa luovia liiketoimintamalleja on saatava käyttöön kiihtyvällä tahdilla.”

Lisätietoja:
Teppo Rantanen
Toimitusjohtaja, Deloitte
puh. 020 755 5353
teppo.rantanen(a)deloitte.fi

Taustaa:
Deloitte teki helmikuussa 2012 Suomessa kyselyt yritysjohtajille ja hallitusammattilaisille sekä Millennial-sukupolvea (Y-sukupolvi) edustaville, vuoden 1981 jälkeen syntyneille Deloitten nuorille asiantuntijoille. Molempia ryhmiä pyydettiin ottamaan kantaa yritystoiminnan tarkoitukseen, yrityksen menestyksen kriteereihin, suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä yritysten rooliin niiden ratkaisussa.

Yritysjohdon ja hallitustoimijoiden kyselyyn saatiin 57 vastausta. Vastaajista 71 % toimi yrityksen operatiivisessa johdossa ja 67 % toimi yhden tai useamman yrityksen hallituksessa. Nuorille deloittelaisille suunnattuun kyselyyn vastasi Suomessa 100 vuoden 1981 jälkeen syntynyttä asiantuntijaa.

Kansainvälisesti Deloitten vastaaviin selvityksiin osallistui 390 yrityselämän johtajaa ja yli 1000 Millennial-sukupolven deloittelaista 11 maasta loppuvuodesta 2011. Löydökset summaaviin raportteihin voi tutustua osoitteessa www.deloitte.fi.

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 182 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 7 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi