Valtioneuvosto

Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen hallituksen iltakoulussa

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:42 EET

Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin keskiviikkona 9. helmikuuta yritysten hallinnollisen taakan vähentämistoimien etenemistä. Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2009 periaatepäätöksen kansalliseksi toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Tavoitteena on, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennetään neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä. EU-lainsäädännön osalta on EU:ssa asetettu vastaava tavoite.

Hallituksen toimintaohjelman painopistealoina ovat verotus, työnantajana toimiminen, taloushallinnon raportointi, tilastointi, ympäristölupamenettelyt, maataloustukiin liittyvät menettelyt, elintarviketurvallisuus ja laatu sekä julkiset hankinnat. Yritysten sähköisen asioinnin kehittäminen on poikkihallinnollinen painopiste. Lisäksi taakan vähentämistoimia kohdennetaan muilla aloilla sellaisiin tiedonantovelvoitteisiin ja menettelytapoihin, jotka ovat turhia, vanhentuneita tai raskaita tietyn toimialan yrityksille.

Toimintaohjelman painopistealoilla on tehty yritysten näkemyksiin perustuvat taakan lähtötasoselvitykset. Niiden mukaan yrityksiin kohdistuva kokonaistaakka on hieman alle kaksi miljardia euroa vuodessa. Tämä on noin 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kolme selvästi raskainta aluetta ovat työnantajana toimiminen, verotus ja taloushallinnon raportointi. Neljänneksi merkittävin taakka yrityksille aiheutuu ympäristöluvista ja niihin liittyvästä valvonnasta.

Yritysten hallinnollisen taakan keventämisellä on myönteisiä vaikutuksia kansantalouteen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) arvion mukaan taakan keventäminen hallituksen tavoitteen mukaisesti neljänneksellä kasvattaisi bruttokansantuotteen tasoa 0,35 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Taakan vähentyminen parantaa yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Eniten BKT:n kasvuun vaikuttaa viennin lisääntyminen, joka johtuu hintakilpailukyvyn paranemisesta.

 

Lisätietoja: valtiosihteeri Katariina Poskiparta, p. 010 604 8014 ja lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, p. 050 396 0096, työ- ja elinkeinoministeriö