Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yritysten kehittämistoiminta vilkasta Pohjois-Karjalassa vuonna 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 14:01 EET

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta suunnattiin yrityksille ja yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen rahoitusta yhteensä yli 30 miljoonaa euroa vuonna 2010. Tästä summasta suoraan yritysten kehittämiseen myönnettiin 23,7 miljoonaa euroa ja yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen välillisesti 6,4 miljoonaa euroa. Lisäksi edistettiin yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä, suunnattiin yrityksille valmennusohjelmia ja asiantuntijapalveluja sekä aktivoitiin innovaatio- ja keksintötoimintaa.

Yritysten kehittämisrahoituksen kysyntä on melko vilkasta. Sisällä hakemuksina tai vielä tunnusteluvaiheessa on hankkeita yli 30 miljoonan euron edestä. Näiden perusteella on syytä uskoa, että Pohjois-Karjalan elinkeinoelämä on toipunut taantumasta melko hyvin ja uskoo vahvasti tulevaisuuteen. Pohjois-Karjalan ELY-keskus kannustaakin edelleen yrityksiä hakemaan aktiivisesti rahoitusta kehittämiseen, innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen.

Yrityksille myönnettiin vuonna 2010 rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen yhteensä 23,7 miljoonaa euroa. Myönteiset rahoituspäätökset tehtiin 158 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2007 - 2013 hankkeeseen yhteensä 3,2 miljoonalla eurolla, 201 yrityksen kehittämishankkeeseen yhteensä 15,3 miljoonalla eurolla, 158 kuljetustukihankkeeseen 1,1 miljoonalla eurolla ja 16 Tekesin yrityshankkeeseen yhteensä 4,1 miljoonalla eurolla. Suurin osa päätöksistä kohdistui pienten ja keskisuurten yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Kehittämis- ja investointihankkeita rahoitettiin 295 kpl yhteensä 20,8 miljoonaa euroa, energiatukia 21 kpl yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, kuljetustukea myönnettiin 158 kpl yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Myönteisen valmistelurahoituspäätöksen sai 17 yritystä yhteensä 0,2 miljoonaa euroa ja yksinyrittäjän tukea sai 42 yritystä yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kyläkauppatukea myönnettiin 50.000 euroa.

Yritysten kilpailukyvyn ja kilpailuympäristön kehittämiseen myönnettiin rahoitusta työllisyysperusteisina investointeina 8 hankkeeseen yhteensä 2,3 miljoonaa euroa ja Tekesin kautta 10 tutkimushankkeeseen 4,1 miljoonaa euroa.

Yritysten kehittämisrahoitus

Suurin yksittäinen rahoituspäätös - kaksi miljoonaa euroa - tehtiin Polvijärvellä toimivalle Kylylahti Copper Oy:lle kaivostoiminnan aloittamiseen liittyvään kehittämiseen. Muita merkittävä hankkeita olivat Joensuun Tiedepuisto Oy:n laajennushanke 1,6 miljoonaa euroa, liperiläisen Puupietari Oy:n tuotannon tehostamiseen liittyvä kehityshanke noin miljoona euroa sekä Kesälahdella toimivan Kereli Oy:n matkailun kehittämishanke noin 0,9 miljoonaa euroa. 

Työllisyysperusteinen investointituki

Työllisyysperusteista investointitukea myönnettiin vuonna 2010 kahdeksaan hankkeeseen yhteensä 2,3 milj. euroa. Näistä rahoituksellisesti suurimpia olivat Outokummun "Aarrekaupunki"-hanke, Keski-Karjalan Innopaja-hanke Kiteellä ja Kuntoutuskeskus Pääskynpesän allasosaston peruskorjaus Ilomantsissa. Työllisyysperusteinen investointituki on tarkoitettu elinkeinoelämän toimintaympäristön- ja edellytysten kehittämiseen. Tuen hakeminen on tähän saakka ollut jatkuvaa, mutta kuluvana vuonna siirrytään kahdesti vuodessa tapahtuvaan hakumenettelyyn. Näin voidaan parantaa mm. hakemusten vertailtavuutta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 – 2013

Ohjelman mukaisia yritystukipäätöksiä tehtiin vuoden 2010 aikana kaikkiaan 158 kappaletta 3.2 miljoonaa euroa, josta kielteisiä tai peruttuja oli 72 kappaletta. Työpaikkavaikutuksiksi arvioidaan muodostuvan 113 uutta ja 167 uudistettua työpaikkaa. Tukien myötä on syntymässä 29 uutta yritystä. Pienyritystukea myönnettiin eniten Kesälahden kunnan yrittäjille ja seuraavaksi eniten Rääkkylän ja Lieksan yrityksille. Eniten tukea myönnettiin palvelu- ja hoiva-alan sekä matkailualan yrityksille.

Pk-yritysten kansainvälistymisen edistämisen palveluilla

Pk-yrityksille järjestetään vuosittain kansainvälistymiseen valmentavia koulutusohjelmia, joiden tavoitteena on pk-yritysten osaamistason nostaminen ja markkinoille pääsyn helpottaminen. Vuonna 2010 järjestettiin yrityksille kansainvälisen hankintatoimen kehittämisvalmennus, Go-Global kansainvälistymisvalmennus sekä maakohtaisia teematilaisuuksia esimerkiksi Kiinaan, kehittyviin markkinoihin ja Skandinaviaan liittyen. Vuoden 2011 alussa käynnistyvään Skandinavian markkinoille suuntautuvaan valmennusohjelmaan osallistuu 7 yritystä. Maakunnan yrityksille järjestetään videoneuvotteluyhteydellä mahdollisuudet osallistua Finpron organisoimiin signaalisessioihin, joissa käsitellään uusia liiketoimintamahdollisuuksiin liittyviä signaaleja maailmalta. Nämä signaalit voivat tarjota uutta liiketoimintapotentiaalia kasvuhaluisille suomalaisille yrityksille.

Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden kysyntä kasvoi ja käsittelyajat lyhenivät

Tuotteistettujen palvelujen kysyntä kasvoi vuonna 2010 lähes 25 % vuodesta 2009 ja käsittelyajat lyhenivät kahteen päivään. Tuotteistetuilla palveluilla on merkittävä rooli ennen kehittämishankkeen käynnistymistä selvitettäessä kehittämishankkeeseen mahdollisesti liittyviä riskejä, suunniteltaessa omistajanvaihdosta tai laadittaessa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaa. Vuonna 2010 myönnettiin rahoitusta 53 tuotteistettuun palveluun ja 77 jo aiemmin hyväksyttyjen tuotteistettujen palvelujen lisäpäivään yhteensä 248 500 euroa. Valmennusohjelmiin, lyhytkestoiseen koulutukseen ja teemapäiville osallistui yhteensä 125 yritystä ja valmennusohjelmia rahoitettiin yhteensä 564 600 eurolla. 

Keksintötoiminta ja keksintöasiamiehen neuvontapalveluiden kysyntä oli vilkasta vuonna 2010. Uusia keksintöehdotuksia tuli käsittelyyn 205 kpl. Lukumäärässä on kasvua edellisvuoteen noin 3 %. Neuvontatapahtumien lukumäärässä oli edelleen kasvua noin 15 %. Neuvontatapahtumien sisältönä on tyypillisesti keksinnön ja sen markkinoiden alkuarviointia ja kehitystarpeiden selvittämistä sekä keksinnön suojauskysymyksiä tai teollisoikeuksiin liittyvää yleistä neuvontaa.

Maakunnassa toimivien julkisrahoitteisten kehittämisorganisaatioiden asiantuntijoista koostuva Tuoteväylätiimi käsitteli 32 keksintöehdotusta, joista kolmasosa ohjattiin jatkokehitys- tai rahoitushakemusvaiheeseen Keksintösäätiöön. Tuoteväylätiimin tavoitteena on monipuolistaa ideoiden alkuvaiheen arviointia ja poluttaa potentiaalisten ideoiden kehitystyötä eteenpäin.

Tarkempia tietoja (pdf)

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, puh. 044 246 4670 tai johtaja Ritva Saarelainen puh 0400 671 469

Keksintötoiminta ja keksintöasiamiehen neuvontapalvelut