Valtioneuvosto

Yritysten määrä kasvanut edelleen

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 14:58 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriön Yrittäjyyskatsauksen (TEM:n julkaisuja 60/2010) mukaan Suomessa toimi vuoden 2009 lopussa noin 266 000 yritystä ilman alkutuotannon toimialoja. Yritysten lukumäärä kasvoi edelleen taantumasta huolimatta, joskin kasvu selvästi hidastui aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kasvua vuoteen 2008 nähden kertyi 1,2 %. Yritysten määrä Suomessa on lisääntynyt tasaisesti vuodesta 1995 lähtien.

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus yrityskannasta on n. 99,8 %. Näistä alle 10 hengen yrityksiä oli 93 prosenttiyksikköä, joista pääosa työllistää alle 2 henkilöä. Nämä ovat yksinyrittäjiä ja satunnaisia työnantajia, ja ne muodostavat Suomen yrityskannasta lähes kaksi kolmasosaa. Myös yritysten lukumäärän kasvusta yli 90 % kohdistuu alle kahden hengen yrityksiin. Suomalaisen yritystoiminnan pienuutta heijastaa osaltaan myös se, että yrityksistämme noin 28 % toimi sivutoimisesti tai osa-aikaisesti.

Yrityskannan vaihtuvuus oli viime vuonna 17,2 %. Toimialojen väliset erot vaihtuvuudessa ovat suuria. Suomessa vaihtuvuus on ollut suurinta majoitus- ja ravitsemuspalveluissa, rahoituspalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, informaatio- ja viestintäpalveluissa ja rakentamisessa. Vuonna 2009 aloittaneita yrityksiä oli edelleen edellistä vuotta vähemmän, kun taas lopettaneiden yritysten määrän vuonna 2008 alkanut kasvu kääntyi vuonna 2009 laskuun.

Yrittäjien määrä oli vuonna 2009 noin 251 000 (ilman alkutuotantoaja avustavia perheenjäseniä), eli 9 % työllisistä. Yrittäjien ikärakenne on palkansaajia korkeampi. Naisyrittäjien määrä on kasvanut jatkuvasti 2000-luvulla, ja naisyrittäjiä on nyt noin kolmannes kaikista yrittäjistä. Naisyrittäjät ovat keskimäärin hieman nuorempia ja koulutetumpia kuin miesyrittäjät. Naiset toimivat miehiä useammin yksinyrittäjinä, sillä vain joka viides naisyrittäjä toimii työnantajana. Naisyrittäjien määrän kasvusta valtaosa onkin kanavoitunut yksinyrittäjyyteen. Naisten yrityksistä noin 80 % on yritysmuodoltaan toiminimiä, ja vain noin 20 % yhtiömuotoisia. Yli 10 työntekijää työllistäviä naisten yrityksiä on noin 2 % naisten yrityksistä

Yrittäjyyskatsauksen tarkoituksena on luoda yleiskuva yrityksistä ja yrittäjistä Suomessa. Ensimmäinen Yrittäjyyskatsaus julkistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta vuonna 2003. Työ- ja elinkeinoministeriö on jatkanut katsauksen julkaisemista vuosittain. Yrityksiä ja yrittäjiä koskevien perustietojen lisäksi katsauksessa käsitellään vuosittain osin vaihtuvia erityisteemoja. Tämän vuoden katsauksessa erityisteemoina ovat kasvuyrittäjyys, naisten yrittäjyys, ympäristötoimialojen yrittäjyys sekä turvallisuusalojen yrittäjyys.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen, TEM, puh. 010 606 3516