Suomen Asiakastieto Oy

Yritysten oma markkinointi tuottaa myyjille haaleita liidejä

Lehdistötiedote   •   Joulu 18, 2013 10:16 EET

Suomen Asiakastieto Oy:n kyselytutkimuksen mukaan markkinoinnin tulokset jäävät usein laimeiksi, sillä joka viidennessä yrityksessä tieto mainoksen innostamista mahdollisista asiakkaista ei edes välity myyjille asti.

Markkinointiponnistelujen tavoitteena on tehdä yritys ja sen tuotteet tunnetuiksi sekä herättää kysyntää. Hyvin toimiva markkinointi tuottaa lisäksi liidejä mainonnan innostamista potentiaalisista asiakkaista, joihin myyjien kannattaisi heti olla yhteydessä. Suomen Asiakastieto Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan pk-yrityksissä markkinoinnin ja myynnin yhteys on hyvin usein hatara, jolloin kiinnostuneet asiakkaat helposti hukataan.

”Markkinointi on monessa yrityksessä toivotaan, toivotaan –pohjalla. Joka viides kyselytutkimukseemme osallistunut yritys kertoi, etteivät markkinointiponnistelut tuota myyjille lainkaan tietoa kiinnostuneista ostajista”, kertoo kehityspäällikkö Marika Allén Suomen Asiakastieto Oy:stä. 

Tiedon rikastaminen parantaa kaupan todennäköisyyttä 

Suurimmalla osalla kyselytutkimukseen osallistuneista yrityksistä markkinointi tuottaa jonkin verran liidejä myynnille. Usein niiden käsittely on kuitenkin myyjille työlästä ja hidasta, koska taustatietoa mahdollisista asiakasyrityksistä ei juuri välity.

”41 prosentissa tapauksista markkinoinnista myyntiin välittyy pelkästään kiinnostuneen yrityksen nimi eikä mitään taustatietoja. Taustoittamiseen kuluva aika ja mahdolliset turhat kontaktit suuren riskin sisältäviin yrityksiin voivat tulla kalliiksi, jos samalla parhaat asiakkaat kääntyvät kilpailijan puoleen”, Allén huomioi.

Jos taustatietoa liidien mukana tulee, on sekin useimmiten vain yhteystieto, kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Liidien rikastaminen oikeilla ja kattavilla taustatiedoilla nopeuttaa myyjän reagointia ja parantaa mahdollisuuksia saada kauppaa. Esimerkiksi kiinnostuneiden yrityksen luottoluokitus auttaa myyjää valikoimaan, mitkä ovat ns. kuumia liidejä eli mitkä kiinnostuneista yrityksistä ovat todennäköisesti parhaita asiakkaita. Päättäjätietojen avulla tarjottu tuote tai palvelu osataan kohdistaa yrityksessä oikealle henkilölle.

Hoitomallit kannattaa miettiä valmiiksi

Markkinoinnin ja myynnin ketju kannattaa pienissäkin yrityksissä miettiä alusta loppuun valmiiksi. Mitä markkinoinnin tuottamille liideille tehdään? Miten, koska ja millä viestillä markkinointia jatketaan, jos potentiaalinen asiakas ei heti lämpene kauppoihin? Miten asiakassuhdetta hoidetaan ja mitä jatkossa tarjotaan, jos yritys ostaa heti jotain?

Lisätietoja: 

Kehityspäällikkö Marika Allén,
puh. 010 270 7314,
marika.allen@asiakastieto.fi

Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluyhtiö Suomessa. Tuotamme asiakkaiden päätöksentekoprosesseihin integroitavia sähköisiä palveluja, sopimusasiakkaille räätälöityjä verkkopalveluja sekä kaikille avoimia yritys- ja henkilötietopalveluja.