Editor Helsinki Oy

YTYÄ työsuhdeneuvotteluihin

Lehdistötiedote   •   Joulu 16, 2013 08:49 EET

Yksityissektorilla työskentelevien esimiesten ja asiantuntijoiden akavalaisen edunvalvontajärjestön YTYn jäsenillä on yleensä pitkä työhistoria takanaan. Työn kautta urallaan edenneille ylemmille toimihenkilöille on tärkeää, että omassa edunvalvontajärjestössä jäsenyys perustuu asemaan, ei koulutukseen tai tiettyyn alaan.

Finnairilla asiakaspalvelun päällikkötehtävissä työskentelevä, entinen ”lentävä virkailija” Markku Remes on työskennellyt yhtiössä yli 40 vuotta. Hänen työuransa alkoi ennen Finnairia Areassa 15-vuotiaana. Lähtöselvityksessä työskentelevä vähän yli kaksikymppinen Remes valittiin luottamusmieheksi 1970-luvulla. YTYn hallituksessa hän on ollut mukana vuodesta 2008 alkaen.

Pitkä työura jatkuvasti muuttuvassa ja kasvavassa yhtiössä sekä hallitustyöskentely YTYssä ovat tarjonneet aitiopaikan suomalaiseen työelämään.

– Minulle on tarjoutunut mahtavia mahdollisuuksia vaihtaa tehtävistä toiseen. On ollut todella energisoivaa työskennellä kansallisessa lentoyhtiössä sekä viettää YTYn kautta aikaa eri alojen aktiivisten toimijoiden kanssa uutta oppien, hymyilevä Remes toteaa.

Hän on kiitollinen YTYn toiminnanjohtajan Jaakko Kiisken sekä järjestön lakimiesten tuesta.

– Taustatukea ja asiantuntijanäkemystä on tarvittu varsinkin työnantajan kanssa neuvoteltaessa sekä työsopimuksia tehtäessä. Kun työnantaja käyttää parhaita mahdollisia lakimiehiä, on reilua, että työntekijätkin saavat apua omalta järjestöltään, Remes huomauttaa.

Työ tekijäänsä opettaa

YTYssä on yli 9000 jäsentä mm. rahoituksen ja kaupan alalta, teknologiateollisuudesta sekä urheilu- ja ilmailualoilta. Tänä vuonna tehdyn jäsentutkimuksen mukaan jäsenistä yli puolet on suorittanut opistotasoisen tutkinnon ja neljännes korkeakoulututkinnon. YTYläisten keskipalkka huitelee 4 500 eurossa.

– Tyypillisellä YTYn jäsenellä on pitkä työhistoria takanaan jo ennen järjestöön liittymistä, kertoo YTYn toiminnassa jo sen alkutaipaleelta vuodesta 1992 saakka mukana ollut Jaakko Kiiski.

– Jäsentemme keskiliittymisikä on 35 vuotta, jolloin heillä on yleensä jo yli 15 vuotta työkokemusta takanaan. YTYn jäsenten keski-ikä on 47 vuotta, ja tyypillisesti heidän uransa on noussut portaittain; esimieheksi ja asiantuntijaksi ei tulla päivässä eikä kahdessa. Suurimmalla osalla YTYn jäsenistä työehdot on sovittu henkilökohtaisesti, Kiiski toteaa.

Työehtosopimusneuvottelut YTY hoitaa osana yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:tä.

Pitkiä työuria saman työnantajan palveluksessa

YTYn lakimies Anu Aspiala kertoo, että tyypillisimmät YTYläisten tarvitsemat lakimiespalvelut liittyvät työsuhteen päättymiseen, työttömyysturvaan ja uusiin työsopimuksiin.

– Työsuhteen päättämistilanteet ovat yleisimmin tuotannollis-taloudellisista syistä johtuvia massairtisanomisia ja henkilökohtaisiin syihin perustuvia irtisanomisia. Työsuhteen päättämiset sopimuksella eivät myöskään ole tavattomia. Lisäksi neuvontaa kysytään johtajasopimusten laatimiseen ja niistä neuvottelemiseen.

Pitkän työuran saman työnantajan palveluksessa tehneiden ylempien toimihenkilöiden erityispiirteenä on kirjallisen työsopimuksen puuttuminen. – Suullinenkin sopimus on lainmukainen, mutta haastava, jos työsuhteen ehdoista tulee erimielisyyksiä, Aspiala huomauttaa. Muilla akavalaisilla on usein korkeakoulutausta ja vaihtuvia työsuhteita.

– YTYläisillä on usein toisen asteen koulutus ja uralla on edetty saman työantajan palveluksessa koko työuran ajan, hän summaa.


Lisätietoa artikkelista ja yhteydenotot: http://bit.ly/1jWrAZ2
Julkaisija: Editori.fi

Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi