Skip to main content

Tutkimus: Johtajien digitaalinen osaaminen tuo merkittäviä hyötyjä organisaatiolle

Uutinen   •   Loka 06, 2016 08:01 EEST

Oxford Economics -tutkimuslaitoksen tuore tutkimus osoittaa, että yritysjohtajan digitaalinen osaaminen tuo merkittäviä liiketoiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä organisaatioille. Leaders 2000 -tutkimusta varten haastateltiin yli 4000:ta yrityksen edustajaa 21 maassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä yhteistä on organisaatioilla, jotka ovat onnistuneet digitaalisessa liiketoiminnassa. Oxford Economics toteutti tutkimuksen yhteistyössä ohjelmistoyritys SAP:n kanssa.

Tutkimuksen mukaan vain joka viidettä yritysjohtajaa voi tänä päivänä kutsua ns. digijohtajaksi. Esiin on kuitenkin astumassa yritysjohtajien uusi sukupolvi, joilla on jo runsaasti digitaalista osaamista ja kokemusta.

Tutkimuksen mukaan johtajien digitaalisen osaamisen keskeiset vaikutukset organisaatiolle ovat:

  • Parempi taloudellinen menestys – tutkimuksen mukaan 76 prosenttia yrityksistä, joiden johtajilla on digitaalista osaamista, kasvaa voimakkaammin. Yrityksistä, joiden johtajien digitaalinen osaaminen on vähäistä, vain 55 prosenttia ilmoitti vahvasta kasvusta.
  • Tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat työntekijät - 87 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi olevansa tyytyväisiä työhönsä digijohtajien edustamissa organisaatioissa. Niissä yrityksissä, joissa ei ole digijohtajuutta, vastaava luku oli 63 prosenttia.
  • Avoimempi kulttuuri ja runsas uusien johtajien kasvualusta – Digijohtajien organisaatioissa työntekijät jäävät mieluummin nykyisen työnantajansa palvelukseen vaikka heillä olisi mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa. Ero muihin vastaajiin oli tutkimuksen mukaan 21 prosenttia.
  • Yksinkertaisempi päätöksentekokulttuuri – 80 prosenttia digijohtajista hyödyntää päätöksenteossaan dataa, ja 63 prosentissa organisaatioista päätöksenteko on reaaliaikaista. Yrityksissä, joissa digijohtajuus puuttui, vastaavat luvut ovat 55 ja 46 prosenttia. Digijohtajien organisaatiot ovat myös läpinäkyvämpiä ja valmiimpia jakamaan vastuuta päätöksenteosta läpi koko organisaation.
  • Fokus monimuotoisessa ja osallistavassa organisaatiossa – Niissä organisaatioissa, jotka menestyvät digitaalisessa liiketoiminnassa, on monimuotoisempi keskijohto ja enemmän naistyöntekijöitä.
  • Parempi suhtautuminen nuoriin johtajiin – Tutkimus osoittaa, että nuoremmat johtajat, jotka ovat syntyneet 80-luvulla tai myöhemmin, ovat nopeasti nousemassa yritysten johtopaikoille. Tutkimukseen vastanneista ylemmän tason johtajista 17 prosenttia edusti ns. Millennial-sukupolvea. Nuorilla johtajilla on myös pessimistisempi näkemys organisaationsa digitaalisesta osaamisesta kuin vanhemmalla sukupolvella. Nuoret rankkasivat organisaationsa kyvyt edistää yhteistyötä, parantaa monimuotoisuutta, antaa palautetta ja vähentää byrokratiaa 15-23 prosenttia heikommiksi kuin vanhemmat johtajat. Lähes puolet työntekijöistä edustaa jatkossa nuorempia sukupolvia, joten heidän kuuntelu ja huomioiminen on elintärkeää yrityksille.

”On selvää, että onnistuminen digitaalisessa liiketoiminnassa edellyttää uuden tyyppistä johtajuutta. Nuoret työntekijät odottavat työnantajiltaan osallistavampaa ja sosiaalisempaa johtajuutta, monimuotoisempia johtoryhmiä ja vähemmän hierarkiaa. Tutkimus myös osoittaa, että digijohtajat ovat parempia käsittelemään organisaation monimuotoisuuteen ja integraatioon liittyviä kysymyksiä. Tämä selittyy sillä, että näissä yrityksissä keskijohto on jo lähtökohtaisesti monimuotoisempaa”, sanoo SAP Finlandin maajohtaja Taira Tepponen.

”Tutkimustulokset ovat selvä signaali yritysjohtajille. Henkilöstö, nuorempi johtajasukupolvi ja yrityksen taloudellinen tulos yhdessä ovat viesti siitä, että johtajien tulisi päivittää johtamistaitonsa tähän päivään”, sanoo Edward Cone, joka vastasi Leaders 2000 -tutkimuksesta Oxford Economicsissa.

Lue lisää tutkimuksesta

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.