Skip to main content

Scandicin tukitoimintojen uudelleenorganisointi on saatu päätökseen yhtiön arvojen mukaisesti

Lehdistötiedote   •   Touko 09, 2018 17:18 EEST

Suomen suurin hotelliyritys Scandic on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat 138 työntekijää yhtiön tukitoiminnoissa. Neuvottelujen seurauksena Scandicissa päättyy yhteensä 33 työsuhdetta. 

Tukitoimintojen uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli luoda liiketoiminnan kasvua mahdollisimman hyvin tukeva organisaatio, joka huomioi taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut Scandicin ja Restelin tuki- ja hallintotoimintojen yhdistyttyä. 

Tukitoimintojen yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin Scandic Hotels Oy:ssä 7.2.2018 ja ne päättyivät suunnitellusti 23.3.2018. Neuvottelujen seurauksena yhtiössä päättyy yhteensä 33 työsuhdetta. Vakituisten työsuhteiden päättymisen johdosta työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta työllistymistä edistävään uravalmennukseen. Varsinaisia irtisanomisia ei jouduttu tekemään. 

”Toteutimme tukitoimintojen yt-neuvottelut Scandic-arvojen mukaisesti”, sanoo Scandicin toimitusjohtaja Aki Käyhkö

Scandicin arvot ovat Be You, Be Caring, Be a Pro ja Be Bold. Yhteistoimintaprosessissa arvojen mukainen toiminta on tarkoittanut muun muassa läpinäkyvyyttä, kuulluksi tulemista ja lakivelvoitteet ylittävää työllistymisen tukemista. 

Virallisten henkilöstön edustajien lisäksi tukitoimintojen työntekijät saivat valita yhteistoimintaneuvotteluihin keskuudestaan neuvottelukohtaiset edustajat niin työntekijöille kuin esimiehillekin. Kuusi viikkoa kestäneiden neuvottelujen aikana niiden piirissä olevia pyrittiin pitämään hyvin tiedotettuina. 

”Pidimme jokaisen neuvottelukokouksen jälkeen Skype-infon kaikille neuvottelujen piirissä oleville. Lisäksi esimiehet kävivät keskusteluja omissa organisaatioissaan. Jokainen neuvottelujen piirissä oleva sai kertoa omasta osaamisestaan ja työkokemuksestaan sekä toiveistaan osaamiskartoitusten avulla”, kertoo Scandicin henkilöstöjohtaja Riikka Mattila

Neuvottelujen piiriin kuuluvat tukitoiminnot Scandicissa olivat myynti ja myynnin kehitys, myyntipalvelut ja aluemyynti-keskukset, Food & Beverage- ja ruokatuotekehitysorganisaatio, palkanlaskenta, operatiiviset järjestelmät, hotellien tuotehallinta, kehitys- ja projektitehtävät sekä HR-toiminnot. Neuvottelujen piirissä oli kokonaisia organisaatioita ja tiimejä - sekä vanhoja resteliläisiä että scandiclaisia. 

Scandicin tukitoimintojen ydintehtävä on palvella hotelleja omalla erityisosaamisalueellaan, jotta hotellit voivat keskittyä erinomaisten hotellikokemusten luomiseen vierailleen. Tukitoiminnoilla on edessä muutto yhteisiin toimitiloihin kesäkuussa 2018. 

Scandicin tuki- ja hallintotoiminnot ovat 1.9.2018 lukien 180 työntekijän muodostama kokonaisuus Scandic Hotels Oy:ssä. Tähän kuuluu 87 aiemmin Restel Hotellit Oy:ssä palvellutta ja 93 aiemminkin Scandic Hotels Oy:ssä palvellutta työntekijää. 

Kaiken kaikkiaan Scandic työllistää Suomessa tällä hetkellä yli 2300 työntekijää ostettuaan 29.12.2017 Restel Hotellit Oy:n osakekannan. Työntekijöistä noin 1400 tuli yhtiöön liiketoimintakaupan myötä. 

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Aki Käyhkö
aki.kayhko@scandichotels.com
+358 40 509 98 00 

Henkilöstöjohtaja Riikka Mattila
riikka.mattila@scandichotels.com
+358 40 522 6660

Scandic is the largest hotel company in the Nordic region with 16,000 team members and a network of around 280 hotels in operation and under development. Scandic Friends is the biggest loyalty program in the Nordic hotel sector. Corporate responsibility has always been a part of Scandic’s DNA and Scandic has been a pioneer when it comes to integrating sustainability in all of its operations. Scandic Hotels is listed on Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">tietosuojakäytännön</a> mukaisesti.