Ut2el3u3vtnygpqqw2kp

Työhyvinvointia dialogisella johtamisella – valtakunnallisesti huomioitu hanke on tuotteistettu koulutukseksi, työkaluiksi ja lautapeliksi

Lehdistötiedotteet   •   Joulu 13, 2017 14:03 EET

Dinno-tutkimusohjelma on tuottanut työkaluja ja menetelmiä työelämän kehittämiseen. SeAMKissa toteutetusta koulutuksesta valmistuu ensimmäinen ryhmä 15. joulukuuta. Haastattelumahdollisuus ja aamukahvit toimittajille torstaina 14.12. kello 9, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Frami F, F110. Paikalla koulutuksesta valmistuvia sekä koulutuksen johtaja Kaija Loppela.

Sioeb2icxtuzr9yqm993

SeAMKiin 170 uutta opiskelijaa

Lehdistötiedotteet   •   Marras 24, 2017 13:06 EET

Syksyn yhteishaussa SeAMKiin valittiin 170 uutta opiskelijaa. Hakijoita oli yhteensä 1898.

Jbcfwnotnir64fgybvw5

GrowUp Students -kilpailun voittajaksi Elmeri Aukeala

Lehdistötiedotteet   •   Marras 21, 2017 16:00 EET

Piibcollmjofyefypzau

Opiskelijat tarjoilevat tuoretta tietoa hyvinvoinnista

Lehdistötiedotteet   •   Marras 17, 2017 14:21 EET

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tuovat marraskuussa tuoretta tutkimustietoa hyvinvoinnista kaikkien saataville. Voi hyvin! -tilaisuuteen on poimittu esimerkkejä äskettäin valmistuneista kiinnostavista opinnäytetöistä. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Seinäjoen kansalaisopiston kanssa.

Nkkff0hfmnfwx1fdhbxd

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa elo-lokakuussa 2017 tutkintonsa suorittaneet

Lehdistötiedotteet   •   Marras 06, 2017 16:03 EET

Cvef9q29kicjqulsp66t

​Merkittävä tunnustus alueen projektiosaamiskoulutukselle

Lehdistötiedotteet   •   Marras 02, 2017 14:30 EET

Media no image

MEDIATIEDOTE: SeAMKin ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET VUOSINA 1992–2017

Lehdistötiedotteet   •   Loka 12, 2017 15:30 EEST

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijaryhmä on tutkinut Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudellisia vaikutuksia vuosina 1992–2017. Tutkimus on julkaistu tänään 12.10.2017.

SeAMK vaikuttanut vahvasti Etelä-Pohjanmaan talouteen ja työllisyyteen

Tutkimustulosten perusteella SeAMKin toiminnan vakinaistamisen jälkeen sen vaikutus Etelä-Pohjanmaan talouteen, työllisyyteen, yksityiseen kulutukseen, väestöön ja verotuloihin on noussut selvästi. SeAMKin vaikutus Etelä-Pohjanmaan talouteen on noussut noin 0,4 prosentista noin 3,2 prosenttiin maakunnan BKT:stä vuosien 1996 ja 2016 välillä. SeAMKilla on ollut myös vahva vaikutus maakunnan työllisyyteen: vuonna 1996 vaikutus oli noin 0,5 prosenttia maakunnan työllisistä ja vuoteen 2016 mennessä noin 3,7 prosenttia.

SeAMKin vaikuttavuutta tarkasteltiin myös absoluuttisina lukuina. Laskelmien perusteella SeAMKin talous­vaikutus on noussut noin 25 miljoonasta eurosta lähes 170 miljoonaan euroon vuosien 1996 ja 2016 välillä. Työllisyysvaikutus on kasvanut vastaavana aikana noin 340 henkilötyövuodesta noin 2 900 henkilö­työvuoteen.

SeAMKin vaikutus yksityiseen kulutukseen ja maakunnan väestöön on ollut myös selvästi kasvu­suuntaista. Ammattikorkeakoulun vaikutus Etelä-Pohjanmaan yksityiseen kulutukseen oli noin 114 miljoonaa euroa vuoteen 2016 mennessä. Vaikutus maakunnan väestöön oli vastaavasti noin 4 750 henkeä. Ammatti­korkea­koulu on vaikuttanut positiivisesti myös valtion ja Etelä-Pohjanmaan kuntien verotuloihin. SeAMKin vaiku­tus verotuloihin oli vuoteen 2016 mennessä arviolta noin 47 miljoonaa euroa. Tästä valtion saamia vero­tuloja oli noin 30 miljoonaa euroa ja Etelä-Pohjanmaan kuntien saamia verotuloja noin 17 miljoonaa euroa.

SeAMKilla merkittävä vaikutus Etelä-Pohjanmaan aluetalouteen

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Seinäjoen ammattikorkeakoululla on merkittävä positiivinen vaikutus Etelä-Pohjanmaan aluetalouteen. Vaikutukset ovat kasvaneet selvästi SeAMKin 25 vuoden toiminnan aikana. Tässä raportissa on tarkasteltu ainoastaan SeAMKin mitattavissa olevia aluetaloudellisia vaikutuksia. Kaikkia vaikutuksia ei ole mahdollista mitata. Voidaan siis todeta, että SeAMKin todelliset vaiku­tukset Etelä-Pohjanmaahan ovat laajemmat ja monipuolisemmat kuin tässä raportissa on voitu ottaa huomioon.

Tässä raportissa esiteltävät Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudelliset vaikutukset on laskettu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitetyllä yleisen tasapainon (CGE) RegFinDyn-simulointimallilla. Alueellinen laskentamalli perustuu koeteltuun mikro- ja makrotalousteoriaan, kehittyneisiin soveltavan matematiikan ratkaisualgoritmeihin sekä Tilastokeskuksen virallisiin kansan- ja aluetalouden tilinpidon sekä muiden virallisten tilastojen lukuihin.

Linkki tutkimukseen: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134262/A27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisätietoja tutkimuksesta:
Susanna Kujala, projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti p. 050 415 1158
Hannu Törmä, professori, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, p. 050 538 9680

Lisätietoja/SeAMK:
Tapio Varmola, rehtori, SeAMK, p. 040 830 4100

    

   

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.


Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) is a multidisciplinary institution of higher education and an efficient actor in education and research, development and innovation (RDI).

SeAMK has 5000 students, of which about 10 % are international students. The educational offer consists of nearly 30 degree programmes and three of them are totally taught in English. Also double degree programmes are available in the fields of technology and business.

www.seamk.fi

Lue lisää »
Media no image

Kutsu hankkeen aloitusseminaariin 25.10.2017

Lehdistötiedotteet   •   Loka 12, 2017 13:00 EEST

Sydämellisesti tervetuloa Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin –hankkeen aloitusseminaariin. Aloitusseminaari järjestetään keskiviikkona 25.10.2017 klo 12.00 – 15.30. Paikkana on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Kampusranta 9, Frami F, auditorio F209, Seinäjoki.

Tarjoilujen järjestämisen vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautumista 15.10.2017 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostiosoitteeseen mari.salminen-tuomaala@seamk.fi.

Simulaatiovalmennushankkeen aloitusseminaarin ohjelma

25.10.2017 klo 12-15.30
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Kampusranta 9, Seinäjoki, Frami F, auditorio F209

12.00 Tervetuloa Simulaatiovalmennukseen
Mari Salminen-Tuomaala, TtT, lehtori, projektipäällikkö ja Jaakko Hallilla, HTM, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

12.10-12.40 Taitoja ja varmuutta simulaation keinoin
Pasi Jaskari, SH yAMK, lehtori, Koulutuskuntayhtymä Sedu ja Mari Salminen-Tuomaala, TtT, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö ja Jarmo Lahtela, Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Valokki

12.40-13.10 Työntekijän osaamisen kehittämisen yhteys yrityksen profiloitumiseen
Paula Takamaa, KTM, Koulutuskuntayhtymä Sedu

13.10-13.40 Uudistuvan SOTE-palvelujärjestelmän tuntemuksen edistäminen - SOTE-uudistuksen merkityksestä Etelä-Pohjanmaalla
Tanja Penninkangas, Vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto

Kahvitauko 13.40-14.15

14.15-14.45 Etäpalveluohjaus ja digitaalisuuden hyödyntäminen
Sami Perälä, TtM, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus Eptek ry

14.45-15.30 Simulaatiovalmennus; uusi innovatiivinen, taitoja kehittävä valmennus sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksille; tavoitteet, sisällöt, aikataulut
Mari Salminen-Tuomaala, TtT, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö


Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin
ESR -hanke 1.8.2017 – 31.12.2019

Moniammatillisessa hankkeessa tuotetaan alueellisesti ja kansainvälisesti innovatiivista, toiminnallista simulaatiovalmennusta. Toteutettava valmennus pohjautuu Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan osaamistarpeisiin.

Simulaatiovalmennushankkeen kohderyhmänä on 15 eri palveluita tarjoavaa pk- ja mikroyritystä. Hankkeen kohderyhmän yritykset tarjoavat lastensuojelu- ja nuorisokotipalveluita, palveluita vanhuksille sekä tuki-, hoito-, kuntoutus-, toimintaterapia- ja asumispalveluja kehitysvammaisille ja mielenterveysongelmista kärsiville.

Simulaatiovalmennus toteutetaan taitopaja-, työpaja- ja full scale –simulaatioina. Valmennus tapahtuu myös hankekumppaneiden simulaatioympäristöissä sekä pk- ja mikroyritysten tiloissa. Hankkeessa luodaan lisäksi monialainen, verkostomainen simulaatio-oppimisympäristö.

Pk-yritysten on vielä mahdollista liittyä mukaan innovatiiviseen hankkeeseen.

Lisätietoa hankkeesta ja yhteystiedot: https://www.seamk.fi/taitoja-hyvinvointipalveluja-tuottaville-pk-yrityksille-simulaation-keinoin/

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö toteuttaa hankkeen yhdessä Koulutuskunta-yhtymä Sedun ja Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus Eptek ry:n kanssa. Hanke on ESR-rahoitteinen, ja sen tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveysalan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan taitoja. Hankkeen toteuttamisajankohta on 1.8.2017 - 31.12.2019.

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.


Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) is a multidisciplinary institution of higher education and an efficient actor in education and research, development and innovation (RDI).

SeAMK has 5000 students, of which about 10 % are international students. The educational offer consists of nearly 30 degree programmes and three of them are totally taught in English. Also double degree programmes are available in the fields of technology and business.

www.seamk.fi

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeessa tuotetaan alueellisesti ja kansainvälisesti innovatiivista, toiminnallista simulaatiovalmennusta. Hankkeesta järjestetään aloitusseminaari keskiviikkona 25.10.2017 klo 12.00 – 15.30 Seinäjoen ammatikorkeakoululla.

Lue lisää »
Media no image

SeAMK mukana Tuhat nuorta johtajaa –kampanjassa

Lehdistötiedotteet   •   Syys 28, 2017 10:00 EEST

Seinäjoen ammattikorkeakoulu osallistuu valtakunnalliseen Tuhat nuorta johtajaa –kampanjaan, jonka tarkoituksena on tuoda johtajat ja nuoret päiväksi yhteen. Kampanja toteutetaan marraskuussa, 13.-17.11.

Kampanjan tarkoituksena on, että paikalliset johtajat, projektin vetäjät, yrittäjät tai asiantuntijat ottavat 17-24 -vuotiaan nuoren päiväksi mukaan seuraamaan omaa työtään sekä tutustumaan yritykseen työnantajana. Mukaan kampanjaa osallistuvat nuoret voivat olla ammattikorkeakoululaisia, lukiolaisia tai ammattiin opiskelevia. SeAMK kannustaa kaikkia opiskelijoitaan osallistumaan kampanjaan ja tarttumaan ainutlaatuiseen käytännönläheiseen tilaisuuteen tutustua työelämään.

Nuorille tarjoutuu kampanjan myötä hieno mahdollisuus päästä näkemään käytännön työtä lähietäisyydeltä. Samalla nuori saa uutta näkemystä ja tietoa tulevaisuuden uralle, kouluttautumiseen ja työnhakuun. Johtajille kampanja vuorostaan tarjoaa tilaisuuden antaa oman esimerkin kautta tietoa ja kokemusta omalla alalla tarvittavista taidoista sekä johtajuudesta.

Nuorten ja johtajien ilmoittautumiset tapahtuvat sivustolla 1000nuortajohtajaa.fi.
Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2017.

Seinäjoen alueella kampanja järjestetään jo viidettä kertaa, sillä kampanja on aiemmin tunnettu nimellä Päivä Johtajana. Kampanjan nimen mukaisesti valtakunnalliseksi tavoitteeksi on asetettu saada mukaan 1000 nuori-johtaja -paria.

Valtakunnallinen kampanja tehdään Etelä-Pohjanmaan alueella yhteistyössä Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamarin, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin, YES Etelä-Pohjanmaan ja SeAMKin kanssa. Nuorkauppakamari yhdistää nuoret ja johtajat pareiksi. Valtakunnallisesta kampanjasta vastaavat yhteistyössä Kauppakamari, Suomen Nuorkauppakamarit ja YES. Etelä-Pohjanmaalla kampanjaa koordinoivat Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamari.

Lisätietoja kampanjasta:
Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari ry, Viliina Hopiavuori, info@jcseinajoki.fi
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Katja Myyryläinen, katja.myyrylainen@kauppakamari.fi
YES-verkosto ja Opinlakeus-oppilaitosverkosto, Minna Haasio minna.haasio@sedu.fi
SeAMK, Sanna Joensuu-Salo, sanna.joensuu.salo@seamk.fi

#1000nuortajohtajaa
#yksipäiväpomonkanssa
#eteläpohjanmaa
#jciseinäjoki
#epkauppakamari
#yes_eteläpohjanmaa
#opinlakeus
#seamk

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.


Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) is a multidisciplinary institution of higher education and an efficient actor in education and research, development and innovation (RDI).

SeAMK has 5000 students, of which about 10 % are international students. The educational offer consists of nearly 30 degree programmes and three of them are totally taught in English. Also double degree programmes are available in the fields of technology and business.

www.seamk.fi

SeAMK osallistuu ja Tuhat nuorta johtajaa –kampanjaan, jossa nuoret pääsevät päivän ajaksi tutustumaan eri alojen johtajien työskentelyyn ja ammentamaan heiltä tietoa.

Lue lisää »
Nkkff0hfmnfwx1fdhbxd

SeAMKiin 1898 hakijaa syksyn yhteishaussa

Lehdistötiedotteet   •   Syys 22, 2017 15:34 EEST

Kuvat & videot 3 kuvaa

Yhteyshenkilöt 4 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • Viestintä- ja markkinointipäällikkö
  • outi.kemppainen@seamk.fi
  • 040 830 2270

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK - Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

Osoite

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • PL 412
  • 60101 Seinäjoki