Business enterprise - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Business enterprise - Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 KHIM: Var med i ”Ideas Powered” och få din röst hörd om immateriella rättigheter Fri, 24 Jul 2015 15:10:12 +0300 I dag lanseras den första interaktiva, EU-omfattande webbplatsen om immateriella rättigheter som riktar sig särskilt till unga. Webbplatsen Ideas Powered stöds av KHIM, Kontoret för harmonisering av den inre marknaden, som är EU:s största kontor för immateriella rättigheter. KHIM driver webbplatsen genom nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/khim-var-med-i-ideas-powered-och-faa-din-roest-hoerd-om-immateriella-raettigheter-1196195?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/khim-var-med-i-ideas-powered-och-faa-din-roest-hoerd-om-immateriella-raettigheter-1196195?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus OHIM tiedottaa: Osallistu Ideas Powered -aloitteeseen ja kerro ajatuksesi teollis- ja tekijänoikeuksista Fri, 24 Jul 2015 14:43:29 +0300 Tänään avataan ensimmäinen nuorille ja teollis- ja tekijänoikeuksille omistettu EU:n laajuinen vuorovaikutteinen verkkosivusto. Ideas Powered - sivustoa (www.ideaspowered.eu) tukee sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM), joka on EU:n immateriaalioikeuksien virasto ja joka toimii teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/ohim-tiedottaa-osallistu-ideas-powered-aloitteeseen-ja-kerro-ajatuksesi-teollis-ja-tekijaenoikeuksista-1196182?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/ohim-tiedottaa-osallistu-ideas-powered-aloitteeseen-ja-kerro-ajatuksesi-teollis-ja-tekijaenoikeuksista-1196182?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien ja patenttien tarjouskirjeistä Thu, 23 Jul 2015 10:05:00 +0300 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa tavaramerkki- ja patenttiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/varoitus-harhaanjohtavista-laskunnaekoeisistae-tavaramerkkien-ja-patenttien-tarjouskirjeistae-1194317?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/varoitus-harhaanjohtavista-laskunnaekoeisistae-tavaramerkkien-ja-patenttien-tarjouskirjeistae-1194317?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev rörande varumärken och patent Thu, 23 Jul 2015 10:00:00 +0300 Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar varumärkes- och patentinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/se-upp-foer-vilseledande-fakturaliknande-anbudsbrev-roerande-varumaerken-och-patent-1194313?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/se-upp-foer-vilseledande-fakturaliknande-anbudsbrev-roerande-varumaerken-och-patent-1194313?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Uusi tutkimus julkaistu: Väärennetyistä vaatteista, jalkineista ja asusteista taloudellinen menetys yli 26 milj. euroa vuosittain EU:ssa Tue, 21 Jul 2015 11:45:05 +0300 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut verkkosivuillaan OHIMIn (the Office for Harmonization in the Internal Market) tänään 21.7. julkaiseman tutkimukswn väärönnösten taloudellisesta merkityksestä EU:n taloudelle. "Over €26 billion and up to 363,000 jobs lost every year in the EU due to counterfeiting of clothes, shoes and accessories." http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/uusi-tutkimus-julkaistu-vaeaerennetyistae-vaatteista-jalkineista-ja-asusteista-taloudellinen-menetys-yli-26-milj-euroa-vuosittain-eu-ssa-1194331?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/uusi-tutkimus-julkaistu-vaeaerennetyistae-vaatteista-jalkineista-ja-asusteista-taloudellinen-menetys-yli-26-milj-euroa-vuosittain-eu-ssa-1194331?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Yksityinen elinkeinonharjoittaja suosituin yritysmuoto uusissa yrityksissä Tue, 14 Jul 2015 09:10:00 +0300 Tammi-kesäkuussa tänä vuonna on rekisteröity 15 092 uutta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä kaupparekisteriin. Eniten yritysmuodoista rekisteröitiin yksityisiä elinkeinonharjoittajia, 7 414 yritystä. Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta käytetään kansankielellä nimitystä toiminimi. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/yksityinen-elinkeinonharjoittaja-suosituin-yritysmuoto-uusissa-yrityksissae-1188672?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/yksityinen-elinkeinonharjoittaja-suosituin-yritysmuoto-uusissa-yrityksissae-1188672?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Enskild näringsidkare populäraste företagsformen i nya företag Tue, 14 Jul 2015 09:00:00 +0300 I januari-juni 2015 registrerades 15 092 nya företag och bostadsaktiebolag i handelsregistret. Enskild näringsidkare var den populäraste företagsformen med 7 414 registreringar. I talspråk kallas den enskilda näringsidkaren firma. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/enskild-naeringsidkare-populaeraste-foeretagsformen-i-nya-foeretag-1191384?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/enskild-naeringsidkare-populaeraste-foeretagsformen-i-nya-foeretag-1191384?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Uusia yhdistyksiä rekisteröitiin eniten kulttuurialalle Wed, 08 Jul 2015 09:00:00 +0300 Tammi-kesäkuussa on rekisteröity 1244 uutta yhdistystä yhdistysrekisteriin eli noin prosentin enemmän kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/uusia-yhdistyksiae-rekisteroeitiin-eniten-kulttuurialalle-1188664?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/uusia-yhdistyksiae-rekisteroeitiin-eniten-kulttuurialalle-1188664?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Patenttitiedosta apua yritysten menestykseen – uusia palveluja PRH:sta Wed, 08 Jul 2015 07:45:00 +0300 Keksijät ja yritykset voivat tilata PRH:sta tutkimuspalvelun, jolla voi selvittää esimerkiksi: Mitä tietyllä toimialalla patentoidaan? Mitä kilpailijat patentoivat? Onko oma keksintö patentoitavissa? Estääkö jokin muu patentti oman keksinnön hyödyntämisen? http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/patenttitiedosta-apua-yritysten-menestykseen-uusia-palveluja-prh-sta-1189775?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/patenttitiedosta-apua-yritysten-menestykseen-uusia-palveluja-prh-sta-1189775?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Yritysten määrä kaupparekisterissä on kasvanut tänä vuonna Tue, 07 Jul 2015 09:00:00 +0300 Kaupparekisterissä oli kesäkuun lopussa yrityksiä 608 310 kappaletta. Vuoden 2014 lopussa yritysten määrä oli 600 056. Eniten on kasvanut osakeyhtiöiden ja yksityisen elinkeinonharjoittajan liikkeiden eli toiminimiyritysten määrä. Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden määrä on hienokseltaan laskussa. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/yritysten-maeaerae-kaupparekisterissae-on-kasvanut-taenae-vuonna-1188660?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/yritysten-maeaerae-kaupparekisterissae-on-kasvanut-taenae-vuonna-1188660?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Antalet företag i handelsregistret har stigit i år Tue, 07 Jul 2015 08:55:00 +0300 I slutet av juni fanns 608 310 företag antecknade i handelsregistret. I slutet av 2014 var antalet 600 056. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/antalet-foeretag-i-handelsregistret-har-stigit-i-aar-1189277?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/antalet-foeretag-i-handelsregistret-har-stigit-i-aar-1189277?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Unen asiantuntijat mukana Asuntomessuilla Tue, 07 Jul 2015 08:30:00 +0300 Tempur+Sealy Suomi osallistuu Vantaan Kivistössä 10.7.-9.8.2015 järjestettäville Asuntomessuille. Tule messuille tutustumaan ainutlaatuisiin TEMPUR-tuotteisiin! http://www.mynewsdesk.com/fi/tempur/pressreleases/unen-asiantuntijat-mukana-asuntomessuilla-1189398?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/tempur/pressreleases/unen-asiantuntijat-mukana-asuntomessuilla-1189398?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tempur Suomi Oy Oriolan ja Orifarmin monivuotinen kumppanuus jatkuu Mon, 06 Jul 2015 10:00:00 +0300 Oriola, suomalainen terveydenhuollon palveluyritys ja lääkkeiden tukkukauppa, ja Orifarm, nopeasti kasvava rinnakkaistuontivalmisteiden ja geneeristen valmisteiden toimittaja, ovat sopineet monivuotisen yhteistyönsä pitkäaikaisesta jatkamisesta. Oriola tarjoaa Orifarmille lääkkeiden varastointi- ja jakelupalveluita sekä yksilöityjä palveluita Suomessa. http://www.mynewsdesk.com/fi/oriola/pressreleases/oriolan-ja-orifarmin-monivuotinen-kumppanuus-jatkuu-1188872?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/oriola/pressreleases/oriolan-ja-orifarmin-monivuotinen-kumppanuus-jatkuu-1188872?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Oriola Altia, Kemira, Nordea, Kela ja Linnanmäki uusimpia FIBSin jäseniä Wed, 01 Jul 2015 13:54:57 +0300 FIBS yritysvastuuverkoston jäsenmäärä on noussut jo 270:een. Edunvalvontajärjestöjen määrä verkostossa on kaksinkertaistunut viimeisen puolentoista vuoden sisällä. http://www.mynewsdesk.com/fi/fibs/pressreleases/altia-kemira-nordea-kela-ja-linnanmaeki-uusimpia-fibsin-jaeseniae-1187132?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/fibs/pressreleases/altia-kemira-nordea-kela-ja-linnanmaeki-uusimpia-fibsin-jaeseniae-1187132?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Finnish Business & Society FiBS Hiusmaailman supertähti Suomeen lokakuussa Wed, 01 Jul 2015 13:33:23 +0300 Kun puhutaan kokonaisvaltaisesta kauneudesta, lähtee se aina hyvästä olosta, puhtaasta ravinnosta, oikeista tuotteista ja välineistä sekä niiden oikeaoppisesta käytöstä. Kokonaisvaltaisesta kauneudesta kiinnostuneita hemmotellaan, kun I Love Me -messuille Hairmailin osastolle saapuu Englannista palkittu ja menestyksekäs hiusartisti Joseph Koniak ja Suomen oma hyvinvoinnin lähettiläs Karita Tykkä. http://www.mynewsdesk.com/fi/hairmail/pressreleases/hiusmaailman-supertaehti-suomeen-lokakuussa-1184255?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/hairmail/pressreleases/hiusmaailman-supertaehti-suomeen-lokakuussa-1184255?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hairmail Oy OHIM tiedottaa: Teollis- ja tekijänoikeuksia omistavat yritykset taloudellisesti tehokkaampia kuin kilpailijansa Tue, 30 Jun 2015 14:09:29 +0300 Teollis- ja tekijänoikeuksia omistavissa yrityksissä on yleisesti 29 prosenttia suuremmat tulot työntekijää kohti, noin kuusi kertaa enemmän työntekijöitä ja jopa 20 prosenttia paremmat palkat kuin yrityksissä, jotka eivät omista teollis- ja tekijänoikeuksia. http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/ohim-tiedottaa-teollis-ja-tekijaenoikeuksia-omistavat-yritykset-taloudellisesti-tehokkaampia-kuin-kilpailijansa-1186472?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/pressreleases/ohim-tiedottaa-teollis-ja-tekijaenoikeuksia-omistavat-yritykset-taloudellisesti-tehokkaampia-kuin-kilpailijansa-1186472?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Patentti- ja rekisterihallitus Gedigo Piece of Finland at MAISON & OBJET PARIS Sat, 27 Jun 2015 13:56:00 +0300 In september 2015 the finnish lifestyle brand Gedigo Piece of Finland will be presenting their products at the worlds biggest trade show, MAISON & OBJET PARIS. http://www.mynewsdesk.com/fi/gedigo-ab-oy/pressreleases/gedigo-piece-of-finland-1185416?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/gedigo-ab-oy/pressreleases/gedigo-piece-of-finland-1185416?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Gedigo Ab Oy TCS perustaa tulevaisuuden teknologiaratkaisujen osaamiskeskuksen Thu, 25 Jun 2015 10:00:00 +0300 ​Tata Consultancy Services (TCS) avaa uuden tulevaisuuden teknologioihin keskittyvän osaamiskeskuksen Intiassa TCS:n Hyderabadin kampuksella. NextGen Technology Solutions CoE -keskus erikoistuu futurististen teknologioiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Sen tavoitteena on luoda perustaa seuraavan sukupolven puolijohde-, laite- ja verkkoratkaisuille. http://www.mynewsdesk.com/fi/tata-consultancy-services-tcs/pressreleases/tcs-perustaa-tulevaisuuden-teknologiaratkaisujen-osaamiskeskuksen-1184125?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/tata-consultancy-services-tcs/pressreleases/tcs-perustaa-tulevaisuuden-teknologiaratkaisujen-osaamiskeskuksen-1184125?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tata Consultancy Services Sverige AB Norjalainen DNB-pankki teki TCS:n kanssa mobiilisovelluksen kuluttajien välisiin maksuihin Wed, 24 Jun 2015 10:50:10 +0300 Tata Consultancy Services (TCS) on julkistanut yhteistyössä norjalaisen finanssilaitoksen DNB:n kanssa tehdyn ”Vipps by DNB” -mobiiliratkaisun kuluttajien välisiin maksuihin. Tämä ensimmäinen norjalaisen pankin julkaisema vertaismaksusovellus tuli saataville kesäkuun alussa. TCS on DNB:n digitalisaatiokumppani, ja Vipps-sovellus on tämän yhteistyön ensimmäinen tulos. http://www.mynewsdesk.com/fi/tata-consultancy-services-tcs/pressreleases/norjalainen-dnb-pankki-teki-tcs-n-kanssa-mobiilisovelluksen-kuluttajien-vaelisiin-maksuihin-1183486?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/tata-consultancy-services-tcs/pressreleases/norjalainen-dnb-pankki-teki-tcs-n-kanssa-mobiilisovelluksen-kuluttajien-vaelisiin-maksuihin-1183486?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Tata Consultancy Services Sverige AB Segulah Semantixin uusi omistaja Mon, 22 Jun 2015 12:00:00 +0300 Pohjoismaiden suurin kielipalveluyritys Semantix, jolla on noin 300 työntekijää, saa uuden omistajan. Pääomasijoitusyhtiö Segulah V L.P. ostaa kielipalveluyrityksen sen nykyiseltä pääomistajalta, Litorina Kapital III L.P:ltä ja vähemmistöosakkailta. Semantixin operatiivisen johdon omistukset säilyvät kaupan jälkeen ennallaan. http://www.mynewsdesk.com/fi/semantix/pressreleases/segulah-semantixin-uusi-omistaja-1182047?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/fi/semantix/pressreleases/segulah-semantixin-uusi-omistaja-1182047?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Semantix