Skip to main content

”Investoinnit” ja ”toimenpiteet” lisääntyivät suomalaisissa vuosikertomuksissa

Lehdistötiedote   •   Heinä 09, 2013 13:43 EEST

Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden toimitusjohtajat käyttivät vuoden 2012 vuosikertomuksissa sanoja ”kannattavuus”, ”investoinnit” ja ”toimenpiteet” huomattavasti useammin kuin edellisenä vuonna. Sanojen käytössä on kuitenkin eroja Pohjoismaiden välillä.
Tämä käy ilmi kielipalveluyritys Semantixin tekemästä koosteesta. Siinä tarkastellaan sanoja, joita pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ovat käyttäneet vuosikertomuksissa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

– Suomessa suhdanteisiin liittyviä sanoja käytetään vähemmän kuin Ruotsissa, mutta Suomessa niiden käytössä on tapahtunut suurin muutos vuodesta 2011. Suomessa toimitusjohtajien tavallisimmin käyttämä sisältösana oli ”lisääntyä”, kertoo Semantixin Suomen maajohtaja Tarja Salonen.

Sen sijaan sanojen ”paljon”, ”kehittää” ja ”kysyntä” käyttö väheni suomalaisissa vuosikertomuksissa vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011. Eniten lisääntyi sanan ”vähentää” käyttö, ja myös sanojen ”kannattavuus” ja ”investoinnit” käyttö lisääntyi huomattavasti.

Suomalaiset toimitusjohtajat poikkeavat pohjoismaisista kollegoistaan. Ruotsissa, Tanskassa
ja Norjassa toimitusjohtajien käyttämissä sanoissa tapahtui samanlaista kehitystä: suhdanteisiin liittyvien sanojen käyttö väheni vuodesta 2011. Tavallisin sisältösana on Ruotsissa ”lisääntyä”, Tanskassa ”vahva” ja Norjassa ”hyvä”.

– Suomalaisten toimitusjohtajien sanojen käyttö poikkeaa muista suurten muutosten vuoksi.
Toimitusjohtajien käyttämistä suhdanteisiin liittyvistä sanoista nousi tänä vuonna selvästi esiin sana ”kohtuullisuus”. Tämä voi kertoa siitä, että epävarmuus suhdannekehityksestä on kasvanut, kertoo Anders Uddfors.

 

Näin kooste tehtiin
Semantix kokosi ja laski kaikki toimitusjohtajien käyttämät sanat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja
Norjan suurimpien pörssiyhtiöiden vuosikertomuksista vuosilta 2010–2012. Tavallisten sisältösanojen kaikki taivutusmuodot laskettiin yhteen, ja näin selvitettiin kunkin sanan käyttökertojen keskimäärä vuosikertomusta kohden. Sisältösanat ovat sanoja, joilla on oma selvä merkityksensä. Ne eroavat
muotosanoista, joilla osoitetaan sisältösanojen välisiä suhteita. Muotosanoja ovat esimerkiksi artikkelit ja partikkelit.

Tanskassa, Suomessa ja Norjassa vuosikertomukset laaditaan monesti vain englannin
kielellä. Tällöin ne on käännetty, jotta suomen-, ruotsin-, tanskan- ja norjankielisiä vuosikertomuksia voitaisiin vertailla. Saatavilla olevien vuosikertomusten määrä vaihtelee maittain ja vuosittain: vähiten niitä julkaistiin Norjassa vuonna 2012 (15 kappaletta), kun taas eniten niitä julkaistiin Ruotsissa (kaikkina tarkasteluvuosina 28 kappaletta).

 

 

Semantix on Pohjoismaiden johtava kielipalveluyritys. Semantix tarjoaa käännös-,  kielentarkistus-, tulkkaus-  ja koulutuspalveluja. Semantixilla on 7 000 kääntäjän, tulkin ja kielikonsultin verkosto, ja se tarjoaa kielipalveluja kaiken maailman kielillä. Semantixilla on neljä toimipistettä Suomessa, kuusi Ruotsissa ja kaksi Norjassa. Semantixin omistaa Litorina.

Liitetiedostot

PDF-tiedosto

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy