Skip to main content

Semantix Finland Oy:n vastine SKTL:n ja KAJ:n tulkkien palkkauskehitystä koskevaan julkilausumaan 2.11.2017

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2017 11:55 EET

Semantix on pahoillaan SKTL:n ja KAJ:n tavasta tiedottaa koko alaa edistävistä muutoksista. Esittämistämme muutoksista tulkkien palkkioihin ja niiden perusteista keskusteltiin etukäteen SKTL:n ja KAJ:n edustajien kanssa, ja molemmat järjestöt ilmoittivat tukevansa muutosta ja sen olevan koko alan etujen mukaista.

Semantixin tavoitteena on, että tulkeille kokonaisuutena maksettavat palkkiot eivät keskimäärin tule muuttumaan. Semantixin uusi palkkiomalli perustuu nimenomaan tulkin pätevyyteen ja asiantuntijuuteen, ja tämä on huomioitu kaikissa pätevyyskategorioissa, myös korkeammissa. Maksamme vaativammasta työstä enemmän – tavoitteena on, että pätevimmät tulkit ottaisivat vastaan vaativimpia töitä. Oikeudenmukaisuutta on että koulutetuille, pätevöityneille tulkeille maksetaan vaativista töistä paremmin kuin kouluttautumattomille tulkeille helpommista toimeksiannoista. Pätevyyskategorisoinnin myötä arviolta puolella tulkeista palkkiot tulevat nousemaan.

Kategorisoinnin periaatteet on viestitty tulkeille hyvin avoimesti ja kerrottu, mitä kategoriasta toiseen siirtyminen edellyttää. Jo ennen uuden kategorisointimallin käyttöönottamista tiedotimme asiasta ja pyysimme tulkkeja toimittamaan meille ajantasaiset tiedot heidän koulutuksestaan ja työkokemuksestaan.

Valtaosa tulkeistamme on ottanut muutoksen hyvinkin positiivisena asiana. Monet heistä ovat toimittaneet tutkintotodistuksia, ja pätevyystasoja on tarkistettu. Osa suunnittelee kouluttautumista; siihen me kannustamme ja annamme käytännön neuvoja.

Semantix on tietojemme mukaan ensimmäinen tulkkaustoimisto Suomessa, joka ottaa käyttöön tulkkien koulutukseen ja pätevyyteen perustuvan palkkiomallin. Haluamme tarjota työtä ja hyvät ansiomahdollisuudet niille tulkeille, joilla on tulkin koulutus ja jotka haluavat luoda uran tulkkauksen parissa ja työskennellä sen eteen pitkäjänteisesti.

Tavoitteenamme on nostaa alan arvostusta ja oikeudenmukaisuutta. Koulutettu tulkki pystyy toimimaan oman alansa asiantuntijana yhteistoiminnassa muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Koulutus ja tutkinnon suorittaminen luovat standardit vaadittavalle osaamiselle, nostavat ammatin arvostusta ja mahdollistavat alan kehittämisen. 

Semantix on Pohjoismaiden johtava kielipalveluyritys. Semantix tarjoaa käännös- ja tulkkauspalveluja sekä kielikoulutusta. Semantixilla on yli 7500 kääntäjän, tulkin ja kielikonsultin verkosto, ja se tarjoaa kielipalveluja kaikilla maailman kielillä. Semantixilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Espanjassa, Chilessä ja Kiinassa. Semantixin omistaa yksityinen pääomasijoittaja Segulah.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy