Skip to main content

Nobelin rauhanpalkinto lyödään ensimmäistä kertaa vastuulliseen, jäljitettävään kultaan

Lehdistötiedote   •   Joulu 02, 2015 13:45 EET

Nobelin tämänvuotinen rauhanpalkinto, joka ojennetaan Tunisian kansallisen vuoropuhelun kvartetille Oslon raatihuoneella 10. joulukuuta, on tänään ensimmäistä kertaa lyöty sertifioidulta pienimuotoista toimintaa harjoittavalta kaivosyhtiöltä hankittuun vastuulliseen Fairmined-kultaan. Mitali lyötiin Kongsbergissa sijaitsevassa Norjan rahapajassa. 

Det Norske Myntverket ja sen omistava Samlerhuset-konserni, johon myös Suomen Moneta kuuluu, ovat yhteistyössä vastuullista kaivostoimintaa edistävän Alliance for Responsible Mining (ARM) -järjestön kanssa kiinnittäneet huomiota erityisesti kultakaivosten työoloihin ja ympäristövaikutuksiin.

Kultakaivokset ovat merkittävä tulonlähde monille Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Kaakkois-Aasian köyhille maille. 85–90 % maailmalla kaivetusta kullasta on nykyisin peräisin suurista kaivoksista, joiden toimintaa säädellään kansallisin ja kansainvälisin standardein sekä asetuksin. Loput 10–15 % kullasta on kuitenkin peräisin pienistä kaivoksista, joissa työskentelee yli 10 miljoonaa ihmistä. Se on jopa 90 % maailman kaivostyöläisistä. Juuri pienissä kaivoksissa työoloihin ja ympäristövaikutuksiin liittyvät haasteet ovat suurimmat.

Kultaa kaivetaan pienissä kaivoksissa usein käsin hankalissa olosuhteissa. Kaivostyöläiset louhivat kiviainesta ja huuhtovat kullan esiin prosessissa, jossa käytetään työntekijöille ja ympäristölle erittäin haitallista elohopeaa. Toiminnalta puuttuu yleensä viranomaisten lupa, ja miljoonat ihmiset joutuvatkin hankkimaan elantonsa vaikeassa tilanteessa.

Samlerhuset-konsernin ja Myntverketin yhteistyökumppani ARM pyrkii edistämään pienimuotoisen kaivostoiminnan sosiaalista vastuullisuutta ja ympäristövaikutusten hallintaa auttamalla kaivoksia täyttämään Fairmined-sertifioinnin kriteerit. Sertifiointi sisältää työoloihin ja ympäristövaikutuksiin kohdistuvia vaatimuksia. Koru- ja jalokiviala on vastaavilla projekteillaan saavuttanut jo merkittävää edistystä, mutta raha- ja mitalisegmentti ei ole aiemmista hankkeistaan huolimatta päässyt yhtä pitkälle. Osapuolet toivovatkin, että tämänvuotinen rauhanpalkintomitali on muulle maailmalle näkyvä esimerkki, joka auttaa vähitellen muuttamaan pienten kaivosten toimintatapoja.

Hanke ja yhteistyö ARM:n kanssa eivät koske vain rauhanpalkintomitalia tai omaa toimintaamme. Toivomme, että se kiinnittää huomion raha- ja mitalialalla käytettävän kullan taustoihin ja että yhä useammat toimijat alkavat käyttää pienistä kaivoksista saatavaa sertifioitua kultaa. Näin voidaan vähitellen parantaa kaivostyöläisten olosuhteita ja suojella ympäristöä, sanoo Samlerhuset-konsernin toimitusjohtaja ja Det Norske Myntverketin omistaja Ole Bjørn Fausa.

Nobelin rauhanpalkintomitalin lyöminen Fairmined-sertifioituun kultaan on merkittävä tunnustus maailman kaivostyöläisille heidän taistelussaan vastuullisen kullankaivuun puolesta. Hanke osoittaa myös, että pienten kultakaivosten on täysin mahdollista saada sertifiointi, mikä voi vaikuttaa koko paikallisyhteisöön positiivisella tavalla. Olemme erittäin iloisia siitä, että Samlerhuset ja Det Norske Myntverket aikovat Norjan Nobel-komitean puolesta lyödä rauhanpalkintomitalin vuodesta 2015 lähtien sertifioituun ja vastuulliseen kultaan. Tämä on erittäin hyvä esimerkki, jota muutkin toivottavasti seuraavat, sanoo Kenneth Porter Alliance for Responsible Mining (ARM) -järjestöstä. 

Myntverket ja Samlerhuset ovat tähän asti käyttäneet vakiintuneita kullantoimittajia. Käytetty kulta on ollut pääsääntöisesti joko kierrätettyä, joka on ympäristöystävällisin vaihtoehto, tai peräisin suurista, koneistetuista kaivoksista, joilla on toimiluvat kaivoksen sijaintimaiden viranomaisilta. Markkinoilla myytävästä kullasta vain 33 % on kierrätettyä, loput 67 % on uutta kultaa. Kolikkoteollisuus käytti vuonna 2014 rahoihin ja mitaleihin lähes 256 tonnia kultaa, mikä on noin 6 % kullan kokonaiskysynnästä. 

– Pienten kaivosten osuus maailman kullantuotannosta on noin 10–15 %, mutta ne työllistävät peräti 90 % maailman kaivostyöläisistä. Tämä koskettaa suoraan tai epäsuorasti kymmeniä miljoonia ihmisiä. Siksi on erittäin tärkeää, että kultaa tuotteissaan käyttävät toimijat ovat selvillä kaivostoiminnan haasteista ja halukkaita tarttumaan toimiin tilanteen parantamiseksi, sanoo Det Norske Myntverketin toimitusjohtaja Kjell Wessel.

Sertifioiduille kaivoksille on tarjolla tiettyjä etuja. Ne saavat reilun hinnan kullastaan sekä lisää varoja investoitaviksi toimintaan ja yhteisöprojekteihin. Tästä hyötyvät niin työpaikat, työntekijät kuin koko yhteisö, kertoo Kenneth Porter.

Osapuolet myöntävät, että kyseessä on pitkä ja työläs prosessi, mutta sen vaihtoehto – se, ettei asialle tehdä mitään – on kestämätön.

Meillä on asemamme turvin mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heikommassa asemassa olevien ihmisten elämään. Se on mielestämme oikeudenmukaista. Jokaisella yrityksellä ja toimijalla on nykyisin oma yhteiskuntavastuunsa, ja me huolehdimme vastuustamme muun muassa tällä tavoin. Ei pidä unohtaa, että Norjassa Kongsbergin hopeakaivoksissa on aiemmin painiskeltu aivan samojen haasteiden kanssa. Siksi onkin erityisen hienoa, että voimme nyt osaltamme auttaa kiinnittämään huomiota asiaan yhdessä omistajamme Samlerhusetin ja ARM:n kanssa, sanoo Kjell Wessel.

Tämänvuotisen rauhanpalkintomitalin kulta on peräisin pienestä Fairmined-sertifioidusta kaivoksesta Kolumbian Iquirasta.

Lyhyt dokumenttivideo: “The Nobel Peace Prize Medal in Fairmined Gold”: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdxBCeYatwM 

Video on vapaasti käytettävissä, jaettavissa ja linkattavissa. Videon voi myös upottaa haluamilleen sivuille tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

www.suomenmoneta.fi  

Myntverket: www.myntverket.no

Fairmined: www.fairmined.org

ARM: www.responsiblemines.org/en 

Samlerhuset-konserni: www.samlerhuset.com

Oy Nordic Moneta Ab (Suomen Moneta) myy ja markkinoi keräilyrahoja ja -mitaleita Suomessa ja Baltiassa. Nordic Moneta on osa kansainvälistä Samlerhuset-konsernia, joka on keräilyrahojen ja -mitalien alalla suurimpia yrityksiä Euroopassa. Vuonna 2014 konsernin palveluksessa oli 320 henkilöä ja kokonaisliikevaihto kohosi 105,5 miljoonaan euroon.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti