Vähemmistöoikeuksissa edelleen puutteita

Lehdistötiedote  •  2012-03-06 10:39 EET

- Vähemmistöjen asema ei ole niin hyvä kuin luulemme, sanoo arkkipiispa Anders Wejryd, yksi vähemmistöraportin allekirjoittajista. Kuva: Magnus Aronson/IKON

Kansallisten vähemmistöjen oikeuksissa on vielä paljon parantamisen varaa. Tämä ilmenee Euroopan neuvostolle laaditussa tuoreessa raportissa. Neuvosto vierailee Ruotsissa tällä viikolla ja tapaa vähemmistöjärjestöjä.

Raportissa ”Våga vara minoritet” selvitetään sitä, missä määrin Ruotsi on toteuttanut vähemmistösopimusten vaatimia toimia. Raportin ovat allekirjoittaneet eri kansallisten vähemmistöjärjestöjen edustajat sekä Ruotsin arkkipiispa Anders Wejryd. joka toteaa:

-         Vähemmistöjen asema Ruotsissa ei ole niin hyvä kuin luulemme. Tavoitteita ei ole saavutettu ja monet nuoret eivät joko uskalla tuoda julki alkuperäänsä tai häpeävät sitä.

-         Kirkon tehtäväna on puolustaa ihmisarvoa yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta ja kirkolla on vastuu osoittaa epäkohtia, arkkipiispa sanoo.

Raportissa selvitetään mm. ruotsalaista koulutusjärjestelmän puutteita. Niistä johtuen osa vähemmistökielistä on uhattuina. ”Edistysaskeleista huolimatta antavat lasten ja nuorten vähemmistöoikeuksien loukkaukset aihetta huoleen.” raportissa todetaan.

Vaikka lapsilla on ollut oikeus saamen, suomen ja meänkieliseen esikouluopetukseen vuodesta 2010 lähtien, ei monissa kunnissa ylletä lain vaatimuksiin. Käytännössä opetuksen saaminen voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Raportissa tuodaan myös esille se tosiasia, että kansallisia vähemmistöjä Ruotsissa syrjitään, jopa uhataan. Tästä johtuen monet eivät uskalla tuoda julki taustaansa, vaikka siitä oltaisiinkin ylpeitä.

Raportin on laatinut juristi Kaisa Syrjänen Schaal, joka toimii Ruotsin kirkon monikielisen työn osastojohtajana.

Raportin ovat allekirjoittaneet Ruotsin kirkon arkkipiispa Anders Wejryd sekä seuraavat vähemmistöjärjestöjen edustajat: Sylvia Sparrock, ordförande, Samiska rådet i Svenska kyrkan, Petra Kahn, generalsekreterare, Judiska ungdomsförbundet i Sverige Lena Posner-Körösi, puheenjohtaja, Judiska centralrådet i Sverige Erland Kaldaras, t.f. ordförande, Romska ungdomsförbundet Tore Hjorth, ordförande, Svenska Tornedalingars Riksförbund Matias Åberg, ordförande, Sverigefinska ungdomsförbundet Markku Peura, ordförande, Sverigefinländarnas delegation Voitto Visuri, ordförande, Sverigefinska riksförbundet.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.