Skip to main content

Tietomallipohjaisella rakennuttamisella voidaan varmistaa rakennuksen ekologisuuden toteutuminen

Uutinen   •   Kesä 14, 2013 18:16 EEST

Tietomallinnus ja ekologisuus kulkevat käsi kädessä. Jo pelkkä tilaajan päätös hankkeen tietomallintamisesta antaa mahdollisuuden rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Vaikka Suomi on maailman kärkimaita tietomallintamisen käytössä rakennusalalla ja myös ekologinen rakentaminen on saavuttanut jalansijaa, näiden molempien hyödyntäminen samanaikaisesti yhdessä on vielä alkutaipaleella. Yhteiskunnan kiristyvät energiavaatimukset, asiakkailta ja markkinoilta tuleva painostus sekä tietomallintamisen ekologisuutta ja kestävää kehitystä painottavat tietomallin (BIMin) käyttömahdollisuudet ovat räjähdysmäisesti kasvattaneet kiinnostustaan.

Green BIM yhdistää tietomallintamisen ja kestävän kehityksen

”BIMin yksi suurimmista hyödyistä on, että sen avulla rakennusten suunnitelmat ja eri vaihtoehtotarkastelut voidaan tehdä entistä tarkemmin jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Tietoa on saatavilla enemmän ja aikaisemmin, mikä auttaa erityisesti tilaajaa asettamaan mm. optimaaliset tavoitteet rakennuksen ekologisuudelle”, kertoo Sweco PM:n tietomallikoordinaattori DI Verneri Lehtovirta.

Vihreän BIMin käyttömahdollisuuksia ovat mm. mallipohjainen energiasimulointi ja synergiahyödyt Lean-ajattelun kanssa, jossa pyritään tuottamattoman toiminnan poistamiseen. BIM on hyödynnettävissä myös kiinteistöille myönnettävien LEED-ympäristösertifikaattien saamiseksi. Sertifikaatin kriteereihin kuuluvat mm. energiankulutuksen vähentäminen, tehokas vedenkäyttö, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, sisäilman laadunparannus ja oikea-aikainen kommunikointi.

Tietomallintamisen käyttötarkoituksia on lukuisia ja useimmat niistä liittyvät vihreään rakentamiseen tavalla tai toisella. Mallintamisen on todettu parantavan rakennusprosessin tuottavuutta ja vähentävän sekä materiaali- että työpanosten resurssitarvetta. ”Kärjistetysti voidaan todeta, että jo pelkkä päätös tietomallintamisen hyödyntämisestä johtaa Green BIMiin.”

Tietomallintaminen on hankkeen johtamisen työkalu

Kuten muussakin tietomallintamisessa, myös Green BIMissä olennaista on määrittää tarvittava tietomallintamisen tarkkuus ja prosessin kulku jo etukäteen. Sweco PM on eturintamassa määrittämässä näitä tarvittavia vaatimuksia, jotta tietomallintamisesta saadaan haluttu hyöty irti. Tämä tarkoittaa projektisuunnitelman tapaisen tietomallinnussuunnitelman tekoa.

”Mallintaminen on itse asiassa hankkeen visuaalista johtamista”, toteaa Sweco PM:n tietomalliasiantuntija DI Perttu Valtonen. ”Tiedolla pystytään ohjaamaan hanketta alusta asti ja varmistamaan, että halutut tavoitteet esimerkiksi energiatehokkuuden osalta saavutetaan. Tietomallintaminen lähtee hankkeessa tietomallintamissuunnitelman laatimisella, siinä päätetään, mihin tietomallia käytetään sekä mitä tietoa mallin pitää tuottaa.”

Rakennuttamisen ja suunnitteluttamisen rinnalla Swecolla kulkee mallinnuttaminen, jolloin voidaan kokonaisvaltaisesti puhua tietomallipohjaisesta rakennuttamisesta.


Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.