Skip to main content

Tietomallista on saatava selviä hyötyjä

Uutinen   •   Kesä 17, 2013 18:09 EEST

Sponda hyödyntää tietomallipohjaista rakennuttamista Ilmalanrinteen hankkeessaan. Tavoitteena muuntojoustavat ja entistä tehokkaammat toimitilarakennukset.

Sponda suunnittelee Ilmalanrinteeseen toimistorakennuksia, joissa erilaisten asiakkaiden tarpeetpystytään huomioimaan entistä paremmin helposti muunneltavilla tilaratkaisuilla. Tehokkuuden maksimoinnissa hyödynnetään tietomallinnusta (BIM) heti hankkeen alkumetreistä lähtien. ”Tämä on ensimmäinen hanke, jossa edellytetään mallinnusta kaikkien suunnittelijoiden osalta”, Petri Sormunen, Spondan projektipäällikkö mainitsee. Tietomallintamisen hyötyjä hän mainitsee useita. ”Uskon, että mallinnuksen avulla suunnitelmat ovat virheettömämpiä, havainnollisempia ja paremmin yhteen sovitettavissa. Tavoitteena on tietysti myös kustannustehokkuus.”

Tietomalli tuottaa hyödyllistä tietoa myös tuleville vuokraajille

Tietomallinnuksen alkuvaiheen tilanvarausmallit havainnollistavat näkymiä, jolloin tulevat vuokraneuvottelut pohjautuvat mahdollisimman todenperäiseen tietoon. Vuokraajalle on helposti havainnollistettavissa, miten rakennusten tilat, esimerkiksi talojen väliset nivelosat, muuntuvat neuvotteluhuoneiksi, toimisto- tai henkilökunnan kohtaamistiloiksi. Potentiaalisten asiakkaiden tarpeet voidaan välittää suunnittelupöydälle tietomallien avulla lähes reaaliaikaisena ja halutut muutokset ovat nopeasti tarkasteltavissa vuokraajalla.

Tietomalli tarjoaa suunnittelun paremman laadun lisäksi myös uuden tavan ohjata rakennus- prosessia. Havainnollistaminen ei rajoitu pelkästään suunnitelma- ratkaisuiden näkymiin, vaan oikein johdettu tietomallihanke tarjoaa jatkuvasti tilannetietoa itse työn tekemisestä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää jotta hektisessä suunnitteluprosessissa pystytään tekemään oikea-aikaisia päätöksiä ja virheet pystytään korjaamaan nopeasti.

Tehokkuusvaatimukset varmemmin saavutettavissa

Tietomallit auttavat tilaajaa tulkitsemaan ja ymmärtämään tilojen välisiä riippuvuuksia. Kaikki kiinteistöön suunnitellut tilat tyypitellään käyttötarkoituksittain ja tilatyyppien jatkuvalla tunnuslukuohjauksella varmistetaan, että lopullinen suunnitteluratkaisu täyttää tilaajan kiinteistölle asettamat tehokkuusvaatimukset. Kiinteistöjen tärkeimpiä kannattavuustekijöitä on niiden energiatehokkuus. Tietomalli tuottaa jatkuvaa tietoa kiinteistön senhetkisestä energiatehokkuudesta, jolloin muutosten vaikutukset ovat helposti seurattavissa.

Päätös tietomallintamisesta tehtävä jo hankintavaiheessa

”Hankeprosessi on mietittävä hyvin tarkasti etukäteen, jotta tietomallista saadaan tavoitellut hyödyt irti. Sweco PM:n johtamassa hankkeessa asetetaan yhdessä tilaajan kanssa tietomallintamisen tavoitteet ja ne viedään tietomallintamissuunnitelmaan sekä hankkeen osapuolien sopimuksiin”, kertoo aluejohtaja Janne Ketola Sweco PM:stä. ”Suunnittelijoiden valintaprosessissa on tärkeää, että koko suunnitteluryhmä saadaan sitoutettua yhteisiin päämääriin. Kaikkien osapuolten on ymmärrettävä tietomallinnusprosessin pelisäännöt.”

BIM keskittyy oleellisiin asioihin

Tietomallipohjainen toiminta vaatii myös uudenlaista osaamista suunnittelijalta kertoo Swecolta Perttu Valtonen, joka toimii hankkeessa tietomallikoordinaattorina. Eri osapuolten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihdantaa sekä mallin kurinalaista rakentamista ei voi korostaa tarpeeksi. ”Usein innostutaan tekemään suunnitelmia liian tarkasti, vaikkei kokonaisuudesta ole täyttä ymmärrystä. Oleellista tietomallintamisessa on keskittyä vain niihin asioihin, joilla edistetään suunnitteluprosessin etenemistä ja pystytään tekemään oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan”, kertovat Petri ja Perttu kokemuksistaan.

Ilmalanrinteeseen suunnitteilla muuntojoustavia ja tehokkaita toimistorakennuksia

Spondan tavoitteena on rakennuttaa Pasilaan viisi toimistotaloa, jotka tarjoavat työtilat tilaratkaisuista riippuen noin 1 500 henkilölle ja tilojen tuleva kokonaislaajuus on noin 35 000 kerrosneliömetriä. Toimistotalot tullaan suunnittelemaan nykypäivän teknisten vaatimusten sekä ympäristöarvojen mukaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti tilojen muuntojoustavuus ja tehokkuus. Lisäksi tilat ja palvelut tulevat olemaan helposti räätälöitävissä käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Sweco PM toimii Spondan Ilmalanrinteen hankkeessa tietomallikoordinaattorina sekä rakennuttajakonsulttina vastaten hankkeen rakennuttamis- ja valvontatehtävistä. Projekti on tällä hetkellä hankesuunnitteluvaiheessa.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy