Skip to main content

Tulevaisuuden sairaala syntyy suunnittelijoiden yhteistyöllä

Uutinen   •   Tammi 30, 2017 11:00 EET

Suomessa on käynnissä useita sairaalahankkeita, joihin uppoaa seuraavien parinkymmenen vuoden aikana satoja miljoonia euroja. Tulevaisuuden sairaalalta edellytetään aikaisempaa enemmän tehokkuutta ja joustavuutta. Sairaaloita suunnitellaan uuden trendin mukaisesti mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja yhdessä kaikkien toimijoiden kesken.

Sweco näköalapaikalla useiden sairaalahankkeiden suunnittelijana

Sairaalakampukset ovat kuin pieniä kaupunkeja, joissa elämän on sujuttava häiriöttä myös rakennusaikana ja poikkeustilanteissa. Suunnittelu ei sitoudu vain yhteen sairaalan osaan, vaan suunnittelijoiden ja rakentajien on hallinnoitava saumattomasti koko sairaalakampusta.

Swecon vahva sairaalaosaaminen kumpuaa useista sairaala-asiakkuuksista sekä Swecon tiiviistä asiantuntijaverkostosta, joka kattaa kaikki sairaalasuunnitteluun osa-alueet. Kun suunnittelijat toimivat yhteistyössä ja kaikki erikoisosaaminen löytyy saman katon alta, haasteisiin voidaan vastata nopeammin, kustannustehokkaammin ja parhaalla mahdollisella suunnitteluosaamisella.

Swecolla on myös vahvaa allianssi-osaamista. Kainuun Uusi Sairaala -allianssissa sairaalaosaamisemme viedään nyt ensimmäistä kertaa laajasti yhteen konsernitasolla. Hanke on ensimmäinen Suomessa allianssimallilla toteutettava sairaalahanke, joten työllämme on suuri merkitys.

”Sairaanhoitopiireissä ja kunnissa toimivat sote-hankkeet ovat asiakkaidemme näkökulmasta yleensä ainutkertaisia, mutta meillä asiantuntijoilla on menossa samaan aikaan useita sairaalahankkeita, jolloin voimme helposti hyödyntää kokemuksia ja valita aina parhaan ratkaisun meneillään olevaan kohteeseen. Voisin sanoa, että sairaala-asiantuntijuutemme on ainutlaatuista Suomessa”, kuvailee Swecon suunnittelukoordinaattori Kaisa Narvio.

Osaamista kaikilla sairaalasuunnittelun alueilla

Laajan allianssi- sekä erilaisiin yhteistoiminnallisiin toteutusmuotoihin liittyvän osaamisen lisäksi Swecolla on runsaasti asiantuntemusta sairaalasuunnittelusta ja vaativien hankkeiden projektinjohdosta.

”Suunnittelemme sairaaloita käyttäjälähtöisesti. Otamme mukaan sekä rakennuksen ja tilojen suunnittelijat että loppukäyttäjät. Tehokkain tapa arvioida suunnitelmien toimivuutta jo suunnittelun alkuvaiheessa on Swecon virtuaaliympäristö Cave, joka havainnollistaa suunnitelmat hankkeen eri osapuolille.Myös Swecon kansainvälinen verkosto on laajasti asiakkaan käytettävissä. Esimerkiksi logistiikkasuunnittelijamme Suomessa on jatkuvasti yhteydessä Ruotsin sairaalalogistiikan yksikköön vaihtaen kokemuksia eri hankkeista tai viimeisimmistä laiteuutuuksista”, Kaisa kertoo.

Vahva tahtotila kehittää osaamista sairaalahankkeiden parissa näkyy myös Swecon rakenne- sekä LVI-, sähkö-, tele- ja automaatiosuunnittelussa. Käyttäjälähtöinen suunnittelu, tietomallin hyödyntäminen sekä Caven ja virtuaaliteknologioiden käyttö sairaalakohteissa on Swecon suunnittelijoille arkipäivää.

Esimerkiksi Kainuun sairaalan suunnittelua tehdään samaan aikaan useissa Swecon toimipisteissä ympäri Suomen. ”Vahvuutemme onkin se, että toimimme samaan aikaan valtakunnallisesti että paikallisesti yhdistämällä monialaisen osaamisemme. Meillä on paljon kokemusta sairaalahankkeista ympäri Suomen ja innovatiivista erikoisosaamista myös muun muassa potilaan toipumisprosessin parantamisessa valaistuksen keinoin”, kertoo Swecon sähkösuunnittelija Jouni Palmu.

Kainuun sairaalan rakenteiden suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaisen sairaalaan kuormitusvaatimukset ja varauduttu tulevaisuudessa tehtäviin muutostarpeisiin. ”Sairaaloissa on merkittävä määrä kantavia rakenteita läpäiseviä tekniikkaläpivientejä. Kainuun uusi sairaala on Swecon eri toimialojen välinen yhteishanke, mikä on mahdollistanut varauskierron toteuttamisen hyödyntäen nykyaikaista tiedonsiirtoa. Tämä säästää merkittävästi suunnittelutyötä. Yhteishankkeen myötä eri suunnitteluosapuolilla on käytössä reaaliaikainen rakennesuunnittelun tietomalli, jolla on voitu vähentää tiedon liikuttamista paperikuvina”, Swecolla rakennetekniikan projektipäällikkönä toimiva Tuukka Hakkarainen kertoo.

Swecon arkkitehtien sairaalasuunnittelun osaaminen kumpuaa toimiston pitkästä perinteestä sairaalasuunnittelun saralla. Uutta sairaalaa suunnitellessa on osattava katsoa pitkälle tulevaisuuteen. ”Sairaalasuunnittelu on arkkitehdille innostava alue, jossa sosiaalinen näkökulma yhdistyy viihtyisän ja toimivan ympäristön luomisprosessiin. Tilaajan ja käyttäjän tiivis yhteistyö sekä kaikkien suunnittelijoiden monialaisen osaamisen hyödyntäminen ovat onnistuneen hankkeen perusedellytys”, kuvailee Swecolla yksikön johtajana toimiva Heikki S. Laherma.

Liitetiedostot

PDF-tiedosto

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy