Skip to main content

​Eteisvärinätyyppi ratkaisee aivoverenkiertohäiriöriskin

Uutinen   •   Joulu 15, 2015 11:15 EET

Kohtauksittaisesta eteisvärinästä kärsivät potilaat sairastuvat harvemmin aivoverenkiertohäiriöihin kuin pysyvää eteisvärinää sairastavat. Japanilaistutkijat havaitsivat, että yhteys on muista tekijöistä riippumatonta. Siihen ei vaikuta se, syökö potilas verenohennuslääkkeitä vai ei.

Tutkimuksessa oli mukana lähes 1 600 kohtauksittaisesta eteisvärinästä ja yli 1 700 pysyvästä eteisvärinästä kärsinyttä kyotolaispotilasta. Kohtauksittaisesta eteisvärinästä kärsineet olivat nuorempia, heillä oli vähemmän liitännäissairauksia ja he käyttivät harvemmin verenohennuslääkitystä.

Tutkijat totesivat, että aivoverenkiertohäiriöt, veritulpat ja kuolleisuus olivat vähäisempiä kohtauksittaista eteisvärinää sairastavilla riippumatta mahdollisesta verenohennuslääkityksestä. He katsovatkin, että tutkimus antaa lääkäreille lisätietoa, kun he ratkaisevat verenohennuslääkityksen aloittamista eteisvärinäpotilailla.

Tutkimus julkaistiin Stroke-lehdessä.

Kuva Suomen Sydänliitto/Jarno Hämäläinen

Kommentit (1)

  Tämä uutinen vaatii muutaman kommentin:
  1. Uutisoidun tutkimuksen tieteellinen lähtökohta oli, että valtaosassa länsimaisissa väestöissä tehdyistä tutkimuksista aivoverenkierron häiriön (AVH) riski on samaa luokka kohtauksittaisessa ja pysyvässä eteisvärinässä. Aasialaisissa väestöissä tätä on tutkittu vähemmän, ja nyt haluttiin selvittää asiaa japanilaisessa rekisteriaineistossa.
  2. Tässä tutkimuksessa kohtaukselliseen eteisvärinään liittyi pienempi AVH:n riski kuin pysyvään (siis japanilaisilla), mutta riski ei suinkaan ollut vähäpätöinen kummassakaan.
  3. Eri eteisvärinätyyppiä edustavat ryhmät erosivat toisistaan monessa muussakin suhteessa. Tämän tyyppisestä tutkimuksesta ei koskaan voi päätellä, johtuvatko havaitut erot (tässä tapauksessa AVH:n riski) eteisvärinätyypistä vai jostain sekoittavasta taustamuuttujasta.
  4. Tutkimuksessa ei edes pyritty selvittämään veren hyytymistä estävän hoidon hyödyn suuruutta eteisvärinätyypin mukaan.
  5. Tutkimus ei missään tapauksessa kumoa nykysuosituksia, joiden mukaan hyytymisen estohoidon tarve ratkeaa riskipisteytyksen mukaan (ks. http://www.sydan.fi/sydansairaudet-ja-hoito/eteisvarina#riskinarvio), eivätkä tutkijatkaan tällaista väitä. Siten uutisen otsikko ”Eteisvärinätyyppi ratkaisee aivoverenkiertohäiriöriskin” on harhaanjohtava: kyllä sen edelleen ratkaisee riskipisteytys.

  - Mikko Syvänne - 2015-12-15 15:37 EET

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.