Skip to main content

​​Kelan matkakorvaussäästöt omavastuuta korottamalla ja matkoja yhdistämällä

Uutinen   •   Joulu 16, 2015 16:40 EET

Hallitus esittää, että sairausvakuutuslain mukaisista matkakorvausmenoista tulee säästää vielä 25 miljoonaa euroa. Kelan mukaan säästöt saadaan toteutettua korottamalla omavastuuosuuksia ja tehostamalla taksimatkojen yhdistelyä.

Lain vahvistamisen jälkeen Kela-korvattavien matkojen omavastuu nousee yhdensuuntaiselta matkalta nykyisestä 16 eurosta 25 euroon, vuotuinen omavastuu eli nk. matkakatto nousee nykyisestä 272 eurosta 300 euroon ja taksimatkojen korotettu omavastuu nousee 32 eurosta 50 euroon.

Asiakas, jolla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan vain 25 euron omavastuuosuuden, kun taksi tilataan alueen keskitetystä tilauspalvelusta. Muualta kuin keskitetystä tilauspalvelusta tilatusta matkasta asiakas maksaa kaksinkertaisen omavastuun, eli 50 euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Tällöin koko matkan hinta täytyy maksaa kuljettajalle, ennen kuin korvausta voi hakea Kelasta. Korotettu 50 euron omavastuu ei kerrytä asiakkaan vuosiomavastuuta. Tämä omavastuu vähennetään asiakkaan korvauksesta aina, vaikka matkakatto olisi täyttynyt muiden, esimerkiksi keskitetystä tilauspalvelusta tilattujen tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.

Matkojen yhdistely yleistyy

Kelan korvaamia taksimatkoja yhdistellään aina, kun se on tarkoituksenmukaista ja kun asiakkaan terveydentila mahdollistaa yhteiskuljetuksen. Mikäli asiakas ei pysty matkustamaan yhdistellyssä matkassa, tulee yksinmatkustamisesta esittää terveydenhuollosta todistus (SV 67 Todistus) matkakorvausta varten.

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu vuoden 2016 alusta alkaen vaativaksi kuntoutukseksi. Kelan korvaamien taksimatkojen kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uudet vakiotaksiasiakkuudet myönnetään yksilökohtaisen harkinnan perusteella, eikä sitä kuitenkaan saa sosiaalisin perustein. Vanhat vakiotaksiasiakkuudet jäävät voimaan toistaiseksi ja vakiotaksiasiakkuuden saavat edelleen alle 16-vuotiaat lapset sekä vaikeasti sairaat lapset, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan.

Myös vakiotaksiasiakkaiden matkoja voidaan yhdistellä, mutta vakiotaksiasiakkaan matkaan ei yhdistellä muita asiakkaita silloin, kun terveydenhuolto on antanut asiakkaalle oikeuden yksinmatkustamiseen lomakkeella SV 67 Todistus matkakorvausta varten. Erillistä todistusta yksinmatkustusoikeudesta ei edelleenkään tarvita alle 16- vuotiaalle yksin matkustaville lapsille tai vaikeasti sairaille lapsille, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.