Skip to main content

Mitä kurkkuusi kaadat?

Uutinen   •   Syys 15, 2014 17:18 EEST

Erilaisten juomien vaikutuksista sydänterveyteen on saatu runsaasti uutta tietoa alkusyksystä. Ranskalaistutkijat kehottavat varovaisuuteen energiajuomien kanssa. Ranskasta tulee myös tieto, että kahvihetki kannattaa vaihtaa teehetkeksi. Tshekkiläistutkijat taas ovat todenneet, että viinin hyöty sydänterveydelle on hyvin rajallista. 

Viime vuosina erittäin suosituiksi tulleet energiajuomat saattavat aiheuttaa rytmihäiriöitä, sydänperäistä rintakipua, jopa äkkikuolemia. Tähän ovat päätyneet ranskalaistutkijat. He katsovatkin, että lääkäreiden tulisi kertoa energiajuomien vaaroista etenkin sydänpotilaille sekä nuorisolle, joka nauttii energiajuomia yhdessä alkoholin kanssa.

Energiajuomien kulutus kasvoi Ranskassa kolmanneksella vuosina 2009–2011. Vuonna 2009 maassa alettiin pitää rekisteriä juomien aiheuttamista terveyshaitoista. Kahden vuoden aikana rekisteriin tuli 212 ilmoitusta. Yleisin haitta oli ”kofeiini-syndrooma” eli sydämen tiheälyöntisyys, vapina, tuskaisuus ja päänsärky. 

Lähes puolet eli 95 ilmoitusta koski sydänhaittoja, 74 psykiatrisia ja 57 neurologisia haittoja. Sydänhaitoista yleisimpiä olivat rytmihäiriöt ja rintakipu, kahdeksan oli kokenut sydänpysähdyksen tai äkkikuoleman. Lähes kaikki energiajuomat sisältävät kofeiinia. Neljänneslitrassa on keskimäärin yhtä paljon kofeiinia kuin kahdessa kupissa espressokahvia. Lisäksi näissä juomissa on tauriinia, joka on pienimolekyylinen aminohappo sekä vitamiineja ja glukuronolaktonia. 

Viinin terveysvaikutuksista on jo pari vuosikymmentä väännetty peistä. Nyt tshekkiläistutkijat ovat tehneet ensimmäisen satunnaistetun ja pitkäaikaisen tutkimuksen asiasta. Tutkimuksen mukaan viini, olipa se punaista tai valkoista suojaa sydänhaitoilta vain niitä, jotka harrastavat säännöllisesti liikuntaa. 

Tutkimuksessa oli 146 tshekkiläistä, joiden sydänriski oli pieni tai kohtalainen. Puolet sai vuoden ajaksi juodakseen viitenä päivänä viikossa punaviiniä ja toinen puoli saman vuosikerran ja saman viinialueen valkoviiniä. Naisten päiväannos oli 0,2 litraa ja miesten 0,3 litraa. Tutkittavat pitivät kirjaa lääkityksistään ja liikunnastaan. 

Tutkijat totesivat, että ainoa positiivinen tulos oli se, että sekä puna- että valkoviini nostivat HDL-arvoja ja laskivat LDL- ja kokonaiskolesteroliarvoja, mutta vain niillä, jotka harrastivat liikuntaa vähintään kahdesti viikossa. 

Tshekkiläistutkijat ovat jo tekemässä uutta tutkimusta, jossa selvitetään viinin vaikutusta isossa sydänriskissä olevilla potilailla, jotka käyttävät kolesterolilääkkeitä ja harrastavat liikuntaa. 

Ranskasta tulee tutkimus, jonka mukaan teen juonti antaa lisää elinvuosia. Tee vähentää sydänkuolleisuutta, joskaan ei merkitsevästi. Sitä vastoin ei-sydänperäiset kuolemat vähenevät teen juojilla lähes neljänneksellä. 

Tutkimuksessa oli mukana yli 130 000 ranskalaista, joista nuorimmat 18- ja vanhimmat 95-vuotiaita. Heitä seurattiin keskimäärin 3,5 vuotta. Tänä aikana 95 tutkimuksessa mukana ollutta koki sydänkuoleman ja 632 menehtyi muihin syihin. 

Tutkijat havaitsivat, että teen juojat olivat sydänterveyden suhteen alun alkaen paremmassa asemassa kuin kahvin juojat. Kahvittelevat muun muassa tupakoivat selvästi yleisemmin kuin teen juojat. Fyysinen aktiivisuus oli sitä yleisempää, mitä enemmän tutkittavat nauttivat teetä. Tee näytti kuitenkin alentavan kuolleisuutta eniten niiden keskuudessa, jotka tupakoivat tai olivat lopettaneet tupakoinnin. 

 Tutkijat uskovat teen tuoman hyödyn johtuvan teen sisältämistä antioksidanteista. Toisaalta he myöntävät erojen johtuvan jo alun perin erilaisista elämäntavoista teen ja kahvinjuojien välillä. 

Kaikki ”juomatutkimukset” esiteltiin Euroopan kardiologisen seuran kokouksessa Espanjan Barcelonassa.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy