Sydänliiton puheenjohtaja, ministeri Paula Risikko opasit verenpaineen omaseurantaa Helsingin sydänmessuilla  24.9.2016.
Sydänliiton puheenjohtaja, ministeri Paula Risikko opasit verenpaineen omaseurantaa Helsingin sydänmessuilla 24.9.2016.

Lehdistötiedote -

Mielen hyvinvointi vaikuttaa sydämen terveyteen

Suomen Sydänliiton puheenjohtaja, ministeri Paula Risikko Keski-Pohjanmaan sydänpiirin 60-vuotisjuhlassa 16.10.2016

Mielen hyvinvointi näkyy jatkossa entistä paremmin sydäntyössä, kertoi Sydänliiton puheenjohtaja, ministeri Paula Risikko Keski-Pohjanmaan sydänpiirin 60-vuotisjuhlassa sunnuntaina. Sydänliiton järjestöaktiivit nostivat esiin levon ja jaksamisen sekä ihmissuhteiden ja myönteisten tunteiden merkityksen sydänterveyden edistämisessä. Sydänliiton jäsenten näkemyksiä liiton tulevan toiminnan painotuksista kerättiin viime vuoden lopussa laajan kyselyn avulla ja kevättalvella useissa järjestötoimijoiden strategiapajoissa.

"Mielen hyvinvoinnin merkitys sairauksien ehkäisyssä ja sairauksista tervehtymisessä on toki tiedetty jo aikaisemmin, mutta nyt se haluttiin nostaa erityiseksi painopisteeksi. Hyvä niin", Risikko toteaa.

Sydänliiton toiminnan tärkeitä painopisteitä ovat edelleen myös sydänterveyden edistäminen ja sairastuneiden tukeminen. "Meidän tavoittelemassamme tulevaisuudessa sydänterveys ja sen myönteinen kehitys vahvistuu, ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä, toimivat itse aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi ja saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikeaan aikaan ja yhdenvertaisesti. Kaiken tämän tavoittelussa Sydänliiton tulee näkyä, kuulua ja vaikuttaa."

Sydänpotilaan sote tarvitsee toimivat lähipalvelut ja laadukkaat erikoispalvelut

Sydänliitto on päättänyt liittona vaikuttaa sote-uudistukseen. Jotta sydänsairaiden ihmisten laadukas ja vaikuttava hoito voidaan varmistaa, tarvitaan vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluketjuja. Onnistunut palvelukokonaisuus syntyy vain moniammatillisen asiantuntijajoukon tutkittuun tietoon perustuvalla työllä. "Sydänsairaille on suuri merkitys sillä, että saamme sekä lähipalvelut toimimaan että laadukkaat erikoispalvelut hyvin saataville", Risikko toteaa.

Kaiken perusta on omahoito. Voidakseen auttaa muita pitää itse voida hyvin. Sydänliitto on kehittänyt omahoidon apuvälineeksi Terveyden 3-ottelun, joka on kisailua itsensä kanssa. Päälajeja ovat verenpaineen, kolesterolin ja vyötärönympäryksen mittaaminen. Otteluun osallistuva saa valtimotautien kokonaisriskin arvion ja omiin tuloksiin kohdistuvan neuvonnan.

"Olin itse pari viikkoa sitten Helsingin sydänmessuilla ohjaamassa verenpaineen mittaamisessa ja opastamassa ihmisiä verenpaineen omaseurantaan. Järjestön tarjoamana tällaiselle matalan kynnyksen omahoidon tukemiselle on todella kysyntää", Risikko vakuuttaa.

Sydänterveyden edistämisen vaikuttavasta työstä Risikko nostaa esiin myös Neuvokas perhe -menetelmän, joka on jo otettu käyttöön yli sadassa kunnassa Suomessa. Sydänliitto hakee valtionavustusta vahvistaakseen neuvoloiden ja alakoulujen terveydenhoitajien liikunta- ja ravitsemusosaamista kaikissa lopuissakin Suomen kunnissa. Menetelmän juurtumista uudessa sote-ympäristössä mallinnetaan muun muassa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Neuvokas perhe -menetelmä perustuu tutkittuun näyttöön siitä, millainen elintapaohjaus on vaikuttavaa.

Sydänliitto on säilyttänyt elinvoimansa läpi vuosikymmenten. Kun sydäntyö Suomessa 50-luvulla aloitettiin, olivat ihmiset syystäkin huolestuneita maan synkästä sydäntautitilanteesta. Suomeen perustettiin Euroopan ensimmäinen ja maailman toinen sydänjärjestö vuonna 1955. Tätä seurasi nopea ja vahva järjestön organisaation kehittämisen kausi: vuosina 1956-57 liittoon perustettiin yhteensä 21 alueellista piiriyhdistystä, joista yksi on Keski-Pohjanmaan sydänpiiri. Nykyisin Sydänliitto on maamme suurimpia kansanterveysjärjestöjä.

Terveyden 3-ottelu http://www.sydan.fi/3-ottelu

Neuvokas perhe http://www.neuvokasperhe.fi/

Aiheet

Tunnisteet


Sydänliitto on yli 72 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 228 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Lehdistön yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö 0503001972
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointi- ja viestintäjohtaja +358 40 586 1919