Lehdistötiedotteet

Talousjohtajakysely: suomalaiset optimistisia, Euroopassa nihkeämpää

2015-05-18 07:57 EEST Deloitte Deloitten ja SEB:n teettämän talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisten talousjohtajien optimismi on korkeimmillaan neljään vuoteen. Kyselyyn vastanneiden noin 1 300 eurooppalaisen talousjohtajan optimismi ei saavuta samaa tasoa. Suomalaisten talousjohtajien katseet ovat kääntyneet vahvasti länteen: parhaat kasvumahdollisuudet nähdään Pohjoismaissa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Deloitten ja SEB:n talousjohtajakysely: yritysten optimismi nousussa

2013-12-10 08:42 EET Deloitte Deloitten ja SEB:n puolivuosittainen talousjohtajakysely kertoo toiveikkaammasta taloudellisesta ilmapiiristä kuin vuosiin. Talousjohtajien luottamuksen kasvusta huolimatta säästöjä ja irtisanomisia on luvassa tulevaisuudessakin. Suurimpana huolenaiheena yrityksissä on heikko kysyntä ja Suomen kansantaloudellinen tilanne. Veroparatiisikeskustelu ei ole lisännyt yritysten avoimuuspyrkimyksiä.

Deloitten ja SEB:n talousjohtajakysely: investointihalut nousussa

2013-05-15 10:52 EEST Deloitte Deloitten ja SEB:n toteuttama talousjohtajakysely näyttää merkkejä yritysten kovemmista kasvu- ja tuottavuustoimista. 41 % tutkituista talousjohtajista käyttäisi kassaylijäämän seuraavan puolen vuoden aikana strategisiin investointeihin Suomessa ja ulkomailla. Kasvuhakuiset liiketoimintastrategiat eivät näytä kuitenkaan johtavan työpaikkojen lisääntymiseen ainakaan lyhyellä tähtäimellä.

2012-11-23 12:33 EET Deloitte Deloitten uusimman talousjohtajille tehdyn CFO Survey -raportin mukaan talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on pitänyt riskitason normaalia korkeammalla. Tilanteen pitkittyminen on johtanut talousjohtajien keväisen optimismin osittaiseen sulamiseen.

2012-04-27 09:40 EEST Deloitte Deloitten CFO Survey -raportin mukaan jatkuva talouden kuohunta ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat pitäneet riskitason yhä normaalia korkeammalla, mutta suomalaiset talousjohtajat ovat aiempaa optimistisempia tulevaisuuden suhteen. Euroalueen hajoamista tai tuplataantumaa talousjohtajat eivät pidä todennäköisinä.

2011-12-01 12:54 EET Deloitte Deloitten raportin mukaan viimeaikainen makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on vaikuttanut suomalaisten talousjohtajien tulevaisuudenuskoon ja liiketoimintastrategioihin. Vaikka kasvun mahdollisuutta ei suljeta pois, päähuomio kiinnitetään nyt kassavirran turvaamiseen ja kulujen karsimiseen.

2011-05-09 13:02 EEST Deloitte Deloitten tekemän kyselyn mukaan syksyllä 2010 alkanut talousoptimismi jatkuu edelleen. Valtaosa suomalaisista talousjohtajista pitää yritystensä talousnäkymiä parempina kuin puoli vuotta sitten. Talousjohtajien näkemys on yhteneväinen myös Suomen yleisen talouskehityksen kanssa. Haasteena on kuitenkin ennustetarkkuuden saaminen taloushallintoon.