Lehdistötiedotteet

2015-11-27 11:13 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Euroopan lääkeviranomainen (EMA) on myöntänyt myyntiluvan antikoagulaatiolääke dabigatraanin vastalääkkeelle idarusitsumabille. Vastalääke kumoaa dabigatraanin verta ohentavan vaikutuksen välittömästi tilanteissa, joissa potilaalla on hallitsematon verenvuoto tai potilas pitää leikata kiireellisesti (1,3).

2015-03-04 12:00 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Boehringer Ingelheim hakee Euroopan, Yhdysvaltain ja Kanadan lääkeviranomaisilta myyntilupaa idarusitsumabille, dabigatraanieteksilaatin (kauppanimeltään Pradaxa) antikoagulaatiovaikutuksen kumoavalle spesifille vasta-aineelle.

2014-12-12 11:07 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Tuoreessa tutkimuksessa humaani vasta-aine idarusitsumabi kumosi dabigatraanin (kauppanimeltään Pradaxa) antikoagulaatiovaikutuksen ja oli hyvin siedetty kaikissa tutkituissa potilasryhmissä.(1)

2014-11-07 14:51 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky FDA:n keväällä julkaisema tutkimus vahvisti näyttöä dabigatraanin (kauppanimeltään Pradaxa) tehosta ja turvallisuusprofiilista. Tutkimus on nyt julkaistu Circulation-lehdessä.

2013-01-09 16:28 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Kansaneläkelaitos on tehnyt kaksi muutosta keväällä 2012 annettuun rajoitetusti peruskorvattavia antikoagulaatiolääkkeitä koskevaan päätökseensä. Muutokset selkeyttävät eteisvärinäpotilaiden aivoinfarktin estohoitoa uusilla antikoagulanteilla.

2012-11-08 13:15 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Ensimmäiset pitkän aikavälin tutkimustulokset RELY-ABLE-tutkimuksesta osoittavat, että dabigatraanihoidon (kauppanimeltään Pradaxa) hyödyt kestävät yli 4 vuoden ajan. Dabigatraanin pitkäkestoiset hyödyt sen molemmilla annoksilla mahdollistavat keskeytymättömän tehon aivohalvausten estossa ja räätälöidyn hoidon potilaan tarpeista riippuen.

2012-09-04 15:32 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis on julkaissut kotimaisen vertaisarvioidun kustannusvaikuttavuustutkimuksen, jossa todetaan dabigatraanin olevan kustannusvaikuttava hoitomuoto eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten estossa.

2012-08-29 12:47 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Maailmanlaajuisesti arviolta 40 000 ihmistä on säästynyt eteisvärinäperäiseltä aivohalvaukselta

2012-08-28 12:59 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että dabigatraanilla hoidettavat eteisvärinäpotilaat selviävät kirurgisen toimenpiteen yhteydessä merkittävästi lyhyemmällä (suun kautta otettavan) antikoagulaatiohoidon tauotuksella varfariinihoitoon verrattuna.

2012-03-20 13:49 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Ison-Britannian terveydenhuollon toimintaa ohjaava terveysviranomainen NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) on antanut lopullisen ohjeistuksen Boehringer Ingelheimin dabigatraanin (kauppanimeltä Pradaxa) käytöstä ei-läppäperäisten eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen estoon potilailla, joilla on yksi tai useampi riskitekijä.1