Lehdistötiedotteet

2013-01-09 16:28 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Kansaneläkelaitos on tehnyt kaksi muutosta keväällä 2012 annettuun rajoitetusti peruskorvattavia antikoagulaatiolääkkeitä koskevaan päätökseensä. Muutokset selkeyttävät eteisvärinäpotilaiden aivoinfarktin estohoitoa uusilla antikoagulanteilla.

2012-11-08 13:15 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Ensimmäiset pitkän aikavälin tutkimustulokset RELY-ABLE-tutkimuksesta osoittavat, että dabigatraanihoidon (kauppanimeltään Pradaxa) hyödyt kestävät yli 4 vuoden ajan. Dabigatraanin pitkäkestoiset hyödyt sen molemmilla annoksilla mahdollistavat keskeytymättömän tehon aivohalvausten estossa ja räätälöidyn hoidon potilaan tarpeista riippuen.

2012-09-04 15:32 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis on julkaissut kotimaisen vertaisarvioidun kustannusvaikuttavuustutkimuksen, jossa todetaan dabigatraanin olevan kustannusvaikuttava hoitomuoto eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten estossa.

2012-08-29 12:47 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Maailmanlaajuisesti arviolta 40 000 ihmistä on säästynyt eteisvärinäperäiseltä aivohalvaukselta

2012-08-28 12:59 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että dabigatraanilla hoidettavat eteisvärinäpotilaat selviävät kirurgisen toimenpiteen yhteydessä merkittävästi lyhyemmällä (suun kautta otettavan) antikoagulaatiohoidon tauotuksella varfariinihoitoon verrattuna.

2012-03-20 13:49 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Ison-Britannian terveydenhuollon toimintaa ohjaava terveysviranomainen NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) on antanut lopullisen ohjeistuksen Boehringer Ingelheimin dabigatraanin (kauppanimeltä Pradaxa) käytöstä ei-läppäperäisten eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen estoon potilailla, joilla on yksi tai useampi riskitekijä.1

2011-11-15 16:13 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Amerikan sydänyhdistyksen (American Heart Association, AHA) kokouksessa esiteltiin RE-LY-lääketutkimuksen3 kahden ala-analyysin tulokset. Niistä saatiin lisänäyttöä dabigatraanin (Pradaxa) hyödyistä eteisvärinäpotilailla, joilla on oireileva sydämen vajaatoiminta tai joille tehdään kirurginen toimenpide.

2011-11-03 15:07 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Ison-Britannian terveydenhuollon toimintaa ohjaava terveysviranomainen NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) on antanut Boehringer Ingemheimin dabigatraanieteksilaatille (kauppanimeltä Pradaxa®) lopullisen arviointipäätöksen eli FAD:n (Final appraisal determination), jossa se suosittaa rajoituksetta dabigatraania ei-läppäperäisten eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen estoon.

2011-08-28 16:00 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Euroopan kardiologisen seuran (ESC) vuosikokouksessa Pariisissa esiteltiin lisänäyttöä dabigatraanin (Pradaxa) hyödyistä myös niillä eteisvärinäpotilailla, joilla on käytössään muita lääkevalmisteita kuten esimerkiksi verihiutaleiden toimintaan vaikuttavia lääkkeitä.

2011-08-26 14:40 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Euroopan kardiologinen seura (ESC) kokoontuu Pariisissa tänä viikonloppuna. Sydämen eteisvärinä on yksi kardiologian asiantuntijoiden kokouksessa esiin nouseva tärkeä aihealue.