Lehdistötiedotteet

2015-03-04 12:00 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Boehringer Ingelheim hakee Euroopan, Yhdysvaltain ja Kanadan lääkeviranomaisilta myyntilupaa idarusitsumabille, dabigatraanieteksilaatin (kauppanimeltään Pradaxa) antikoagulaatiovaikutuksen kumoavalle spesifille vasta-aineelle.

2014-12-12 11:07 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Tuoreessa tutkimuksessa humaani vasta-aine idarusitsumabi kumosi dabigatraanin (kauppanimeltään Pradaxa) antikoagulaatiovaikutuksen ja oli hyvin siedetty kaikissa tutkituissa potilasryhmissä.(1)

2014-11-07 14:51 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky FDA:n keväällä julkaisema tutkimus vahvisti näyttöä dabigatraanin (kauppanimeltään Pradaxa) tehosta ja turvallisuusprofiilista. Tutkimus on nyt julkaistu Circulation-lehdessä.

2013-01-09 16:28 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Kansaneläkelaitos on tehnyt kaksi muutosta keväällä 2012 annettuun rajoitetusti peruskorvattavia antikoagulaatiolääkkeitä koskevaan päätökseensä. Muutokset selkeyttävät eteisvärinäpotilaiden aivoinfarktin estohoitoa uusilla antikoagulanteilla.

2012-11-08 13:15 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Ensimmäiset pitkän aikavälin tutkimustulokset RELY-ABLE-tutkimuksesta osoittavat, että dabigatraanihoidon (kauppanimeltään Pradaxa) hyödyt kestävät yli 4 vuoden ajan. Dabigatraanin pitkäkestoiset hyödyt sen molemmilla annoksilla mahdollistavat keskeytymättömän tehon aivohalvausten estossa ja räätälöidyn hoidon potilaan tarpeista riippuen.

2012-09-04 15:32 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis on julkaissut kotimaisen vertaisarvioidun kustannusvaikuttavuustutkimuksen, jossa todetaan dabigatraanin olevan kustannusvaikuttava hoitomuoto eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten estossa.

2012-08-29 12:47 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Maailmanlaajuisesti arviolta 40 000 ihmistä on säästynyt eteisvärinäperäiseltä aivohalvaukselta

2012-08-28 12:59 EEST Boehringer Ingelheim Finland Ky Tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että dabigatraanilla hoidettavat eteisvärinäpotilaat selviävät kirurgisen toimenpiteen yhteydessä merkittävästi lyhyemmällä (suun kautta otettavan) antikoagulaatiohoidon tauotuksella varfariinihoitoon verrattuna.

2012-03-20 13:49 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Ison-Britannian terveydenhuollon toimintaa ohjaava terveysviranomainen NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) on antanut lopullisen ohjeistuksen Boehringer Ingelheimin dabigatraanin (kauppanimeltä Pradaxa) käytöstä ei-läppäperäisten eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen estoon potilailla, joilla on yksi tai useampi riskitekijä.1

2011-11-15 16:13 EET Boehringer Ingelheim Finland Ky Amerikan sydänyhdistyksen (American Heart Association, AHA) kokouksessa esiteltiin RE-LY-lääketutkimuksen3 kahden ala-analyysin tulokset. Niistä saatiin lisänäyttöä dabigatraanin (Pradaxa) hyödyistä eteisvärinäpotilailla, joilla on oireileva sydämen vajaatoiminta tai joille tehdään kirurginen toimenpide.