Uutiset

2015-03-13 14:15 EET FinnMedi Oy Lääketieteelliset ja yhteisöjen tuottamat sovellukset ovat yksi 3D-tulostukseen liittyvän liiketoiminnan suurimmista potentiaaleista. Luu- ja hammasimplantteja tuotetaan jo rutiininomaisesti. Tutkijoiden kammioissa kypsyvät 3D-tulostetut elimet. Yhteisöt kehittävät proteeseja. Millaisia mahdollisuuksia tilanne avaa Pirkanmaalla?

2014-11-17 09:54 EET FinnMedi Oy Kuinka pitää 55+-ikäinen väestö aktiivisena osana yhteiskuntaa? Millaisiin hyvinvointituotteisiin ja -palveluihin yli 55-vuotiaat ovat valmiita investoimaan? Miten yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa niin, että yrityksen tarjonta vastaa yli 55-vuotiaiden kuluttajien tarpeisiin? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia lokakuun lopussa päättyneessä Active for Life Finland -projektissa.

2014-07-03 14:44 EEST FinnMedi Oy Tampereen kaupunki parantaa painokkaasti Tesoman viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta sekä etsii tapoja asukkaiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tesoman kaupunginosa toimii yhtenä Tampereen pilottialueista, joissa testataan tapoja uudenlaisten hyvinvoinnin palveluiden tuottamiseen sekä muun muassa rakennetun ympäristön, alueen viihtyisyyden ja imagon kehittämiseen.

2014-05-19 14:32 EEST FinnMedi Oy Leadin Oy järjestää yhteistyössä FinnMedi Oy:n kanssa 2.6. terveysteknologian käytettävyyttä käsittelevän englanninkielisen seminaarin ”User Experience in Life Science”. Terveysala hyödyntää jatkuvasti enemmän teknologiaa hoivapalveluiden tuottamisessa ja organisoinnissa. Teknologian hyvä käytettävyys on merkittävässä roolissa varmistamassa, että teknologiaa käytetään oikein ja turvallisesti.

2014-05-06 11:42 EEST FinnMedi Oy Tervetuloa Active for Life -hankkeen järjestämään maksuttomaan myyntivalmennukseen 15.5.2014 Tampereelle Hotelli Victoriaan (Itsenäisyydenkatu 1).

2014-03-13 14:04 EET FinnMedi Oy Pietarin kaupungin talous- ja strategiakomitean johto vieraili Tampereella helmikuun puolivälissä tutustumassa suomalaiseen terveysalan innovaatiotoimintaan sekä suunnittelemassa tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia.

2014-02-11 12:47 EET FinnMedi Oy Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä uusi innovaatioalusta on suunnitteilla Kaupin kampusalueelle. Tällä alustalla halutaan edistää uusien palvelu- ja toimintatapainnovaatioiden syntymistä. Keskeisenä keinona toimintamallissa on aihepiireittäin saattaa kansalaiset sekä alan julkiset ja yksityiset organisaatiot yhteiseen ideoiden kehittelyyn.

Kaleva: Hyvinvointiteknologian buumi kiihtyy - lääkärit määräävät hoidoksi kännykkäsovelluksia

2013-02-25 09:56 EET Oulu Wellness Institute Tänään Kalevassa artikkeli Hyvinvointiteknologian buumista. Mukana OWI:n Eeva Kiurun haastattelu aiheesta.

2012-02-20 11:34 EET Oulu Wellness Institute Sauli Pahkasalo kirjoitti 18.2.2012 ilmestyneeseen Oulu-lehteen jutun Oulu Wellness Instituuttisäätiön toiminnasta ja hyvinvointialan mahdollisuuksista.