Lehdistötiedotteet

2013-05-22 09:00 EEST QPR Software Oyj QPR on valittu valtionhallinnon johdon konsultointipalveluiden puitesopimustoimittajaksi. Vuosille 2013 – 2017 ajoittuvan sopimuksen puitteissa QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnolle kevennetyin kilpailutuksin. Kilpailutuksen järjesti valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy.

2013-03-14 10:52 EET QPR Software Oyj QPR Software Oyj ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG julkistavat tänään uuden QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon perustuvan analyysipalvelun. Yhtiöt ovat sopineet yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää prosessien automaattiseen analysointiin kehitettyä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa.

2013-01-18 12:23 EET QPR Software Oyj Aalto-yliopisto on valinnut kokonaisarkkitehtuurin hallintaympäristönsä toimittajaksi QPR Softwaren. Sopimus kattaa QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistoon perustuvan ratkaisun sekä konsultointi- ja koulutuspalveluiden toimittamisen.

2012-11-08 20:08 EET QPR Software Oyj QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote voitti Laatukeskus Excellence Finlandin järjestämän Vuoden Laatuinnovaatio 2012 -kilpailun pienten ja keskisuurten yritysten kategoriassa. QPR Softwaren kehittämä ohjelmistotuote prosessien automaattiseen kuvaamiseen auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa tietojärjestelmiin tallentuneiden lokitietojen avulla.

2012-11-06 10:32 EET QPR Software Oyj Innovatiivisten prosessikehitysohjelmistojen tarjoaja QPR julkaisee neljännen sukupolven prosessien automaattiseen kuvaamiseen kehitetystä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 4.0 sisältää yrityskäyttäjille ja prosessien omistajille suunnatun, yhteistyötä tehostavan web-käyttöliittymän sekä prosessianalyytikoille suunnatun, laajaan analysointiin tarkoitetun Excel-käyttöliitymän.

2012-10-17 09:57 EEST QPR Software Oyj Innovatiivisten prosessinkehitysohjelmistojen tarjoaja QPR Software sekä automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijä, saksalainen ProcessGold ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoiden tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta (engl. Automated Business Process Discovery) hyödyntäen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotetta.

2012-04-04 15:27 EEST QPR Software Oyj QPR syventää yhteistyötään kokonaisarkkitehtuurityön kehittämiseen keskittyneen kansainvälisen Open Group -konsortion kanssa. Yhteistyön avulla QPR tuo suomalaisten organisaatioiden kokonaisarkkitehtuuritarpeita ja -näkemyksiä standardien kehitystyöhön.

2012-02-21 15:35 EET QPR Software Oyj QPR Software julkaisee asiakkuudenhallintajärjestelmä Salesforce.com:iin kehitetyn ratkaisunsa prosessien automaattista kuvaamista varten.

2011-12-23 14:57 EET QPR Software Oyj Johtava tietotekniikka-alan tutkimus- ja neuvonantajayhtiö Gartner Inc. listaa QPR Softwaren maailman johtavien prosessien mallintamiseen ja analysointiin kehitettyjen ohjelmistojen valmistajien joukkoon uudessa Magic Quadrant for Business Process Analysis Tools – tutkimusraportissaan (12.12.2011). QPR:n markkina-asemaksi Gartner määrittelee haastajuuden.

2011-11-17 14:30 EET QPR Software Oyj QPR Software Oyj:n kokonaisarkkitehtuuriratkaisusta vastaava johtaja Miika Nurminen on valittu suomalaiset alan avainosaajat yhdistävän Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön (KAOS) isännistön jäseneksi. Yhteisö pyrkii edistämään liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurinäkemystä suomalaisissa elinkeinoelämässä, yrityksissä, julkishallinnossa ja yhteisöissä.