Lehdistötiedotteet

Esteettömyydestä yhtä  luonnollinen asia kuin tasa-arvosta

Esteettömyydestä yhtä luonnollinen asia kuin tasa-arvosta

2017-12-12 12:22 EET
​Pohjoismaissa ei jätetä ketään ulkopuolelle, ja esteettömyydestä tulee yhtä luonnollin...

Muistutuskutsu tiedotusvälineille: Tavoitteena tasapainoinen rahapelipolitiikka

2017-11-03 09:27 EET
Rahapelipolitiikan kansainväliset ja kotimaiset huippunimet kokoontuvat Helsingissä 6.-...

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

2017-10-02 12:41 EEST
Trots en aktiv välfärdspolitik växer ojämlikheten i hälsa i de nordiska länderna, mer ä...

Syrjäytyneet nuoret tuntevat syyllisyyttä ja häpeää

Syrjäytyneet nuoret tuntevat syyllisyyttä ja häpeää

2017-09-07 13:12 EEST
Merkittävä osa Pohjoismaissa asuvista nuorista on vaarassa jäädä pitkäaikaisesti koulut...

Matilda Hellman blir ny chefredaktör för tidskriften NAD

Matilda Hellman blir ny chefredaktör för tidskriften NAD

2017-01-17 09:25 EET
Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) får en ny chefredaktör i forskare...

Rekommendationer om vilket stöd unga behöver

Rekommendationer om vilket stöd unga behöver

2017-01-16 10:16 EET
Många unga i Norden lider av psykisk ohälsa och en del riskerar långvarigt utanförskap....

Suosituksia nuorten tarvitsemasta tuesta

Suosituksia nuorten tarvitsemasta tuesta

2017-01-16 10:15 EET
Pohjoismaissa on paljon mielenterveysongelmaisia nuoria, ja osa heistä on vaarassa syrj...

Hemvårdare behöver mer kunskap om äldres alkoholkonsumtion

Hemvårdare behöver mer kunskap om äldres alkoholkonsumtion

2017-01-10 10:49 EET
Hemvårdare inom äldreomsorgen önskar få mer utbildning för att kunna handskas med åldri...

Nordisk välfärdsvakt vakar över utsatta vid kris

Nordisk välfärdsvakt vakar över utsatta vid kris

2016-11-18 08:44 EET
Det första den nya isländska regeringen gjorde februari 2009 var att inrätta Välfärdsva...

Pohjoismainen hyvinvointivahti seuraa syrjäytyneitä kriisin yhteydessä

Pohjoismainen hyvinvointivahti seuraa syrjäytyneitä kriisin yhteydessä

2016-11-18 08:41 EET
Islannin uuden hallituksen ensimmäinen teko helmikuussa 2009 oli hyvinvointivahdin peru...