Lehdistötiedotteet

2011-07-28 11:34 EEST Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2011-07-27 10:34 EEST Valtion Ympäristöhallinto

2011-07-22 10:40 EEST Valtion Ympäristöhallinto

2011-07-21 10:53 EEST Evira Jokirapukantojen turvaamiseksi tarvitaan ohjeistusta rapukantojen ruttotilanteen hallitsemiseksi ja sen mukaiseen rapukantojen hoitoon ja käyttöön. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Metsähallitus selvittävät yhteistyössä piilevän rapuruton esiintymistä jokirapukannoissa. Yhteisprojekti on kaksivuotinen ja osittain MMM:n rahoittama.

2011-07-21 10:51 EEST Evira

2011-07-20 00:15 EEST Metla SuojeluMotti-ohjelmistolla voidaan tarkastella metsäkohteen määräaikaisesta suojelusta aiheutuvia puuntuotannollisia ja taloudellisia menetyksiä verrattuna siihen, että kohdetta käsiteltäisiin suojelun sijaan normaalina talousmetsänä.

2011-07-15 08:00 EEST Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2011-07-14 08:38 EEST Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen Lahdessa Puustellintie 2:ssa sijaitsevan teollisuuskiinteistön maaperän puhdistamisesta. Maaperä on pilaantunut vuosien varrella teollisuuden prosessiaineista ja teollisen toiminnan jätteistä peräisin olevilla metalleilla ja haihtuvilla hiilivedyillä. Alueella on ollut metallituoteteollisuutta vuodesta 1938...

2011-07-13 09:52 EEST Oulun Kaupunki Oheisessa liitteessä on alueen asukkaille lähetetty tiedote hakkuutöistä Talvikankaalla. Liitteessä on myös kartta harvennusalueesta. Keskeneräisellä hakkuutyömaalla liikkumista tulee välttää. Työmaan varoalue on noin 40 metriä.

2011-07-11 12:22 EEST WWF Suomi Medioiden edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Saimaan Iitlahdelle perustettavan suurkosteikon rakentamistyöhön tiistaina 12. heinäkuuta klo 10.00 – 12.00. Kokoontuminen on maanomistaja Pekka Hintsasen talolla osoitteessa Iitlahdentie 91, Sulkava.