Lehdistötiedotteet

2012-05-15 15:42 EEST Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen ELY-keskus järjestää toukokuussa kaksi metsänomistajille kohdennettua kevätretkeä. 

2012-01-12 12:30 EET Metsäliitto

2012-01-11 14:08 EET Valtioneuvosto

2012-01-09 13:35 EET Helsingin yliopisto Metsähistorian Seura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura keräävät muistoja puukaupasta 1950-luvulta tähän päivään. Tallennushanke on jatkoa vuosien 1971–72 Metsäkauppaperinteen keruukilpailulle, jossa kerätyt muistot ulottuivat 1960-luvulle asti.

2011-12-15 16:35 EET Valtioneuvosto

2011-12-12 23:33 EET Valtioneuvosto

2011-12-07 20:37 EET Valtioneuvosto

2011-12-05 23:18 EET Metla Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2011

2011-11-30 10:11 EET Puuliitto Vapon pellettitehdas ajetaan alas ennakoitua nopeammin Ilomantsissa. Pellettituotanto päättyy jo marraskuun lopussa.

2011-11-21 16:21 EET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus