Tiedostot

Forum - TCS:n vähittäiskaupan lehti, numero 6

2015-10-22 11:41 EEST Tata Consultancy Services TCS Vähittäiskauppiaat ympäri maailmaa ovat siirtymässä monikanavaisesta toimintamallista kanavariippumattomaan ympäristöön, jossa palvelut toimivat kaikissa kanavissa. Kun halutaan luoda yhtenäinen asiakaskokemus ja täyttää asiakaslupaus “tilaa missä tahansa, toimitamme kaikkialle”, toimitusketjun hallinta on keskeisessä roolissa.

Global Economic Outlook Q3/2015

2015-08-19 10:24 EEST Deloitte Maailmantalouden ennustettavuus on tällä hetkellä heikko. Euroopan talous tosin näyttää kohenevan Kreikan tilanteesta huolimatta ja Yhdysvalloilta odotetaan kasvua toisella vuosipuoliskolla.

Annual Review of Football Finance

2015-06-04 08:21 EEST Deloitte The European football market surpassed €20 billion in 2013/14, driven by growth in the ‘big five’ European leagues (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League and Serie A) with England’s top twenty clubs now accounting for almost 20% of the European football market.

Nordic Human Rights Study 2015

2015-04-20 14:22 EEST Deloitte Pohjoismaiset yritykset huolehtivat ihmisoikeusasioistaan vaihtelevasti. Suurin osa kokee maineen isoimmaksi ihmisoikeuksiin liittyväksi riskiksi ja toimitusketjun läpinäkymättömyyden yhdeksi keskeisimmistä huolenaiheista. Suomalaiset yritykset näkevät ihmisoikeusasioissa myös kilpailuetua.

Deloitten yrityskauppabarometrin pidempiaiaikaiset trendit

2015-04-16 09:04 EEST Deloitte Deloitten yrityskauppabarometri on kysely, joka lähetetään suomalaisille yritysjärjestelyjen parissa työskenteleville ammattilaisille. Deloitte Suomi toteuttaa yrityskauppabarometrin neljä kertaa vuodessa. Kyselyyn vastanneiden määrä on vaihdellut 30-70 henkilön välillä.

Deloitten yrityskauppabarometri Q2 2015 tulokset

2015-04-16 08:59 EEST Deloitte Deloitten yrityskauppabarometri on kysely, joka lähetetään suomalaisille yritysjärjestelyjen parissa työskenteleville ammattilaisille. Deloitte Suomi toteuttaa yrityskauppabarometrin neljä kertaa vuodessa. Tällä kertaa kysyimme yrityksiltä myös, mitä tulevan hallituksen pitäisi tehdä parantaakseen yritysten toimintaympäristöä ja pääomasijoitustoimintaa Suomessa ja toimiiko tuleva hallitus näin.

Lehdistökutsu: Deloitte Sustainability Forum 20.4.2015

2015-04-13 11:28 EEST Deloitte Asiakastilaisuus, jossa julkaisemme tänä keväänä Pohjoismaissa tekemämme ihmisoikeustutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa on syvähaastateltu Pohjoismaiden suurimpia yhtiöitä siitä, kuinka he johtavat ihmisoikeusasioitaan ja mihin suuntaan kehitystyö on menossa.

Deloitte Football Money League 2015

2015-01-22 08:17 EET Deloitte Revenue for the world’s 20 highest earning clubs reached €6.2bn (£5.2bn) last season, up €800m (£669m) (14%) on the previous year, according to the 18th edition of the Football Money League from Deloitte, the business advisory firm.

TMT Predictions 2015

2015-01-13 12:01 EET Deloitte TMT Predictions on Deloitten globaali vuosittainen tutkimus, joka luotaa teknologia-, media- ja telekommunikaatioalan kehitystrendejä ja tulevaisuudennäkymiä. Se toteutettiin jo 14. kertaa. Tutkimus pohjautuu Deloitten toimialalla työskentelevien asiantuntijoiden sekä toimiala-analyytikkojen näkemyksiin, alan johtavien yritysten ylimmän johdon haastatteluihin sekä muuhun aineistoon.

Global Powers of Retailing 2015

2015-01-12 07:42 EET Deloitte Deloitten kansainvälinen vuosittainen Global Powers of Retailing -tutkimus listaa maailman 250 suurinta vähittäiskaupan yritystä. S-ryhmä kasvattaa etumatkaansa Keskoon. Kesko on kuitenkin noussut maailman 10 suurimman monialaisen vähittäiskaupan yrityksen joukkoon. Verkkokauppa jatkaa vahvaa kasvuaan.