Uutiset

2014-05-30 12:08 EEST Empower

2014-05-23 13:48 EEST Empower

Muutoksia Empowerin Tietoverkkodivisioonan johdossa

2014-05-23 09:34 EEST Empower Tietoverkkodivisioonan johtaja Ari-Jussi Knaapila siirtyy pois Empowerin palveluksesta 13.6. Ari-Jussi on valittu parhaillaan perustettavana olevan Suomen valtion omistaman telealan yrityksen toimitusjohtajaksi. Uusi yhtiö toimii nopeiden telekommunikaatioinfrastruktuurin ja kyberturvallisuuden alalla sekä tulee olemaan valtion omistaman erityisverkkoja operoivan yhtiön Corenet Oyn emoyhtiö.

2014-05-22 22:35 EEST Empower

2014-05-10 07:24 EEST Empower

2014-03-21 15:00 EET Empower Juhlavuoden kunniaksi olemme julkaisseet videoanimaation, joka visualisoi ja konkretisoi osaavan henkilöstömme jokapäiväisiä ponnisteluja ja kovaa työtä, jotta yhteiskunnan pyörät pysyvät käynnissä.

2014-03-20 11:57 EET Empower Empower Oy:n Sähköverkkodivisioona (Power Network Division) on päätetty yhtiöittää omaksi erilliseksi Empower PN Oy –nimiseksi yhtiöksi kevään 2014 aikana. Empower PN Oy:stä tulee Empower Group Oy:n tytäryhtiö.

2014-03-18 14:55 EET Empower ​Empower IM on sopinut Stora Enson Imatralla sijaitsevan energiavalvomonsa kaupankäyntitoimintojen siirtämisestä Empowerin vastuulle maaliskuun alusta alkaen.

2014-02-28 14:53 EET Empower Empowerin Sähköverkkodivisioona on perjantaina 28.2.2014 solminut urakkasopimuksen Viron kantaverkkoyhtiön Eleringin kanssa koskien 110 kV merikaapeliyhteyden rakentamista Viron mantereen ja Saarenmaan välillä. Sopimuksen arvo on 9,4 miljoonaa euroa.

2014-02-19 14:51 EET Empower Empowerin Ruotsin toimintojen Sähköverkkodivisioona on voittanut Svenska Kraftnätin järjestämän julkisen tarjouskilpailun ja saanut sopimuksen yläköyden ja optisen kuitukaapelin asentamisesta nykyiseen 400 kV:n ilmajohtoon. 80 kilometrin kokonaispituus jakautuu kahteen alueeseen. Ne sijaitsevat Ången ja Ljusdalin alueilla. Yksi tärkeimmistä valintakriteereistä oli työturvallisuus.