Lehdistötiedotteet

2015-07-24 15:10 EEST Patentti- ja rekisterihallitus I dag lanseras den första interaktiva, EU-omfattande webbplatsen om immateriella rättigheter som riktar sig särskilt till unga. Webbplatsen Ideas Powered stöds av KHIM, Kontoret för harmonisering av den inre marknaden, som är EU:s största kontor för immateriella rättigheter. KHIM driver webbplatsen genom nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

2015-07-24 14:43 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Tänään avataan ensimmäinen nuorille ja teollis- ja tekijänoikeuksille omistettu EU:n laajuinen vuorovaikutteinen verkkosivusto. Ideas Powered - sivustoa (www.ideaspowered.eu) tukee sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM), joka on EU:n immateriaalioikeuksien virasto ja joka toimii teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

2015-07-23 10:05 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa tavaramerkki- ja patenttiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.

2015-07-23 10:00 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar varumärkes- och patentinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev.

2015-07-21 11:45 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut verkkosivuillaan OHIMIn (the Office for Harmonization in the Internal Market) tänään 21.7. julkaiseman tutkimukswn väärönnösten taloudellisesta merkityksestä EU:n taloudelle. "Over €26 billion and up to 363,000 jobs lost every year in the EU due to counterfeiting of clothes, shoes and accessories."

2015-07-14 09:10 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Tammi-kesäkuussa tänä vuonna on rekisteröity 15 092 uutta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä kaupparekisteriin. Eniten yritysmuodoista rekisteröitiin yksityisiä elinkeinonharjoittajia, 7 414 yritystä. Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta käytetään kansankielellä nimitystä toiminimi.

2015-07-14 09:00 EEST Patentti- ja rekisterihallitus I januari-juni 2015 registrerades 15 092 nya företag och bostadsaktiebolag i handelsregistret. Enskild näringsidkare var den populäraste företagsformen med 7 414 registreringar. I talspråk kallas den enskilda näringsidkaren firma.

2015-07-08 09:00 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Tammi-kesäkuussa on rekisteröity 1244 uutta yhdistystä yhdistysrekisteriin eli noin prosentin enemmän kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan.

2015-07-08 07:45 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Keksijät ja yritykset voivat tilata PRH:sta tutkimuspalvelun, jolla voi selvittää esimerkiksi: Mitä tietyllä toimialalla patentoidaan? Mitä kilpailijat patentoivat? Onko oma keksintö patentoitavissa? Estääkö jokin muu patentti oman keksinnön hyödyntämisen?

2015-07-07 09:00 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterissä oli kesäkuun lopussa yrityksiä 608 310 kappaletta. Vuoden 2014 lopussa yritysten määrä oli 600 056. Eniten on kasvanut osakeyhtiöiden ja yksityisen elinkeinonharjoittajan liikkeiden eli toiminimiyritysten määrä. Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden määrä on hienokseltaan laskussa.