Lehdistötiedotteet

Savunpoistojärjestelmät kurjassa kunnossa

2013-09-17 08:00 EEST Inspecta Suomi Kevään ja kesän aikana on taas tarkastettu suuri määrä kiinteistöjen savunpoistojärjestelmiä. Tarkastukset osoittavat, että monien savunpoistojärjestelmien heikko kunto aiheuttaa merkittävän riskin tulipalotilanteessa.

Vältä tietomurrot ajoissa

2013-09-16 13:37 EEST Signicat Suomi Tietomurrot on lisääntyvä riski sähköisen asioinnin suosion myötä ja lähes viikoittain voi lukea uutisia identiteettivarkauksista. Minkä arvoinen on yrityksesi verkkopalvelun turvallisuus?

2013-09-13 12:57 EEST SPJL SPJL ei hyväksy laittomuutta – ei salaisten rekisterien tietojen vuotamista julkisuuteen, ei rekisterien käyttöä muuhun kuin säädöksissä määriteltyihin tarkoituksiin eikä ihmisten merkitsemistä rekistereihin vastoin rekisterinpitoa koskevaa lainsäädäntöä. Yksittäisten poliisin osoittaminen sormella ei kuitenkaan ratkaise tietovuotoihin liittyvä ongelmia, sanoo SPJL:n puheenjohtaja Yrjö Suhonen.

Suomen Akatemia oikeuskanslerin päätöksestä: ”On hyvä, että laillisuusvalvoja on tutkinut ns. Himas-hankkeen käynnistymiseen liittyvät menettelyt”

2013-09-06 12:58 EEST Suomen Akatemia Oikeuskansleri on tänään antanut päätöksensä niin kutsutussa Himas-asiassa. Päätöksessä todetaan, että hanke olisi ollut perusteltua kilpailuttaa.

Eroon paperisopimuksista

2013-09-05 08:00 EEST Signicat Suomi Ihmiset haluavat hoitaa asiansa sähköisesti. Helppokäyttöinen ja luotettava sähköinen tunnistus ja allekirjoitus korvaavat allekirjoitettujen paperien postittelun.

Bli av med kontrakt på papper och per fax

2013-09-05 08:00 EEST Signicat Suomi Folk vill sköta sina ärenden elektroniskt. Tillförlitlig elektronisk identifiering och underteckning, båda lätta att använda, ersätter postning av undertecknade papper.

2013-09-02 12:21 EEST Invalidiliitto Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakiesityksessä ehdotettuja itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteitä ei voida pitää hyväksyttävinä yksityiskodissa, joka ei ole ympärivuorokautisen hoitohenkilökunnan avun piirissä eikä yhteydessä toimintayksikköön.

2013-08-30 12:00 EEST SPJL – YLE uutisoi 27.8. että Kuopion hätäkeskus vastasi Kotkasta soitettuihin hätäpuheluihin vasta kymmenen minuutin jälkeen. Hätäkeskuksen mukaan syynä oli puheluruuhka. Tämä ei kuitenkaan ollut mikään yksittäistapaus, vaan kertoo sekä hätäkeskusten vakavasta resurssipulasta että hätäkeskusuudistuksen ainakin osittaisesta epäonnistumisesta, sanoo SPJL:n puheenjohtaja Yrjö Suhonen.

2013-08-01 14:21 EEST KultaRahaksi Oy Väärennetyn kullan myyjät liikkuvat pitkin suomalaisia teitä ja tarjoavat kultaa vastineeksi käteisestä, usein ostaakseen bensiiniä. – Älä usko tekeväsi hyviä kauppoja parkkipaikoilla tai tienvarsilla, varoittaa KultaRahaksi Oy toimitusjohtaja Matti Tiainen.

2013-07-16 09:46 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliitto yhtyy työryhmän kantaan siitä, että nykyinen vuodelta 1930 oleva säätiölaki on vanhentunut ja pitää lain kokonaisuudistusta perusteltuna.