Lehdistötiedotteet

Helsingin OPKK esteettömien asuntojen välittäjäksi

2014-06-02 09:00 EEST Invalidiliitto Helsingin OP-Kiinteistökeskus ja Invalidiliitto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä Helsingin OP-Kiinteistökeskus ryhtyy välittämään esteettömiä asuntoja. Helsingin OPKK ottaa käyttöön Helppo liikkua -tunnuksen asunnoille, jotka täyttävät Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn määrittelemät Helppo liikkua -kriteerit.

Rautatiealueiden rajat selvitetään 2014−2017

2014-05-28 10:58 EEST Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos ja Liikennevirasto tarkentavat valtion rataverkon rautatiealueiden ja radan vieressä asuvien maanomistajien välisiä kiinteistörajoja. Rajat ovat monin paikoin epäselviä, sillä vain osa rataosuuksien rajamerkeistä on tarkennettu rataverkon vilkkaimman rakentamisen eli 1800−1900-lukujen taitteen jälkeen.

Järnvägsområdenas gränser klarläggs 2014–2017

2014-05-28 10:51 EEST Maanmittauslaitos Lantmäteriverket och Trafikverket klarlägger fastighetsgränserna mellan järnvägsområdena i statens järnvägsnät och markägarnas fastigheter invid järnvägen. Gränserna är ställvis oklara, eftersom bara en del av banavsnittens gränsmärken har justerats sedan sekelskiftet 1800/1900 då utbyggandet av bannätet pågick som intensivast.

President Martti Ahtisaari uppmärksammas med minnesmynt i guld

2014-05-28 09:15 EEST Suomen Moneta Presidenten och fredspristagaren Martti Ahtisaari uppmärksammas med ett minnesmynt i guld. Det här är det första jubileumsmyntet som präglas för att hedra President Ahtisaaris insatser.

Presidentti Martti Ahtisaarta kunnioitetaan kultarahalla

2014-05-28 09:00 EEST Suomen Moneta Nobelin rauhanpalkinnon saaja, presidentti Martti Ahtisaari saa nyt kunniakseen kultarahan. Kyseessä on ensimmäinen presidentti Ahtisaaren kunniaksi lyöty juhlaraha.

Välfärd i fokus för årets Magasin

2014-05-27 12:14 EEST Nordens Välfärdscenter Susanna Alakoski är en av författarna i Nordens Välfärdscenters Magasin 2014. Hon berättar om egna erfarenheter av att växa upp i en fattig familj. I häftet berättar vi också om Malmö kommuns arbete med att på ett strukturerat sätt komma åt ojämlikheterna i samhället samt Gunnar Wetterbergs tankar om Norden som förbundsstat.

Fennia ulkoisti verkkopalveluiden käyttäjien tunnistamisen

2014-05-27 08:00 EEST Signicat Suomi Fennia on ottanut käyttöönsä palvelun joka mahdollistaa asiakkaiden tunnistamisen verkossa monella eri tavalla. Vakuutusyhtiö valitsi ulkoistamisen koska tämän tyyppinen palvelu ja osaaminen eivät ole sen ydinliiketoimintaa.

Tutkija: Avoimen maastotiedon käytöllä rajattomat mahdollisuudet - yrityksille uusi valtti tuotekehitykseen

2014-05-19 08:30 EEST Maanmittauslaitos Kun koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto on käytettävissä ilmaiseksi, yritykset voivat suunnitella sen pohjalta uusia tuotteita valikoimiinsa ja paljon luonnossa liikkuvat saavat aina tuoreimmat kartat käyttöönsä. Maanmittauslaitoksen maastotietokanta on saanut valtavasti uusia käyttäjiä sen jälkeen, kun se avattiin vapaaseen käyttöön.

2014-05-16 10:59 EEST Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos on avannut viranomaiskäyttöön uuden maksuttoman karttapalvelun. Hallinnon karttapalvelussa viranomaiset voivat luoda haluamansa karttanäkymän ja julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Palvelu on maksuton ja avoin kaikille julkishallinnon viranomaisille.

2014-05-16 10:46 EEST Maanmittauslaitos Lantmäteriverket har öppnat en ny avgiftsfri karttjänst för myndighetsbruk. I Karttjänsten för statsförvaltningen kan myndigheter upprätta sådana kartvyer som de behöver och publicera dem på sina egna webbplatser. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla myndigheter inom den offentliga förvaltningen.