Lehdistötiedotteet

Empower –konsernin liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat Suomessa

2015-04-27 09:03 EEST Empower Vuosi 2014 oli Empower -konsernin Suomen toiminnoille hyvä. Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja kannattavuus parani heikosta taloustilanteesta huolimatta jo toista vuotta peräkkäin, nousten peräti 29 prosenttia. Myös yhtiön työturvallisuus ja työtyytyväisyys paranivat merkittävästi.

Nordens Välfärdscenter deltog i internationell konferens om ungas utanförskap

2015-04-17 12:48 EEST Nordens Välfärdscenter 400 ungdomsforskare från hela världen möttes på Journal of Youth Studies Conference 2015 i Köpenhamn. Två projektledare från Nordens Välfärdscenter fanns på plats för att bidra med inlägg om Nordens unga och vilka risker och utmaningar de står inför.

Kuinka PLM voi auttaa yritystäsi parantamaan tuottavuutta ja säästämään kuluissa?

2015-04-17 11:22 EEST Cad-Q Cad-Q:n oma PLM (Product Lifecycle Management) ratkaisu SOVELIA® on saanut omat kotisivut. Tutustu PLM:n käsitteeseen, lue uutisia ja referenssijuttuja kuinka asiakkaamme ovat onnistuneeti tehostaneet toimintaansa ja säästäneet kustannuksissa.

​Ungas röster får ta plats i ny rapport

2015-04-14 16:05 EEST Nordens Välfärdscenter Den 9-10 maj 2014 träffades 15 ungdomar på Biskops Arnös folkhögskola för att tala om sina erfarenheter från att bo eller ha bott i fosterhem. Nu är det möjligt att ta del av deras tankar och åsikter genom rapporten "Ungas röst".

​Checklista för hälsoundersökning av fosterbarn

2015-04-14 15:57 EEST Nordens Välfärdscenter Inom projektet för ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. I häftet beskrivs hur en läkarundersökning ska utformas för att kunna göra en bra bedömning av dessa barn.

​Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

2015-04-14 15:34 EEST Nordens Välfärdscenter Fosterbarn riskerar i större grad än andra att få allvarliga framtida problem. Det är dock möjligt att förbättra situationen för barnen och i rapporten "Barn kan inte vänta" ges rekommendationer om hur man kan gå tillväga.

2015-04-14 11:00 EEST EasyPark (Payway Oy)

CanDo. Vaikeavammaiset nuoret pystyvät ja osaavat

2015-04-14 08:30 EEST Invalidiliitto Invalidiliiton Validia Ammattiopiston vaikeavammaiset nuoret ovat osoittaneet, että vammasta huolimatta he osaavat ja pystyvät. Opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet kierrätysmateriaaleista valmistetun CanDo-tuotesarjan. Sarja syntyi työelämätaitoja opettavassa projektissa, jonka pyrkimyksenä oli antaa mahdollisuus työssäoppimiseen myös niille, joille työllistyminen on usein hankalaa.

Sydänliitto 60 vuotta: Valtakunnallinen Sydänviikko alkaa Lapissa 12.4.15

2015-04-12 07:00 EEST Suomen Sydänliitto Sydänviikkoa on Suomessa vietetty jo 25 vuotta. Se on vanhimpia vuosittain vietettäviä terveyden teemaviikkoja maassamme. Valtakunnallisen Sydänviikon viettäminen alkaa Rovaniemellä, missä 60-vuotias Sydänliitto esittää dokumenttielokuvan Sydäntemme tarina. Tänä vuonna Sydänviikkoa vietetään 12. - 19. huhtikuuta.

2015-04-01 08:00 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Det har redan i närmare tio år varit möjligt att elektroniskt lämna in anmälningar till föreningsregistret. I och med PRS elektroniska beslut kan hela handläggningskedjan skötas utan papper. Om det under handläggningen visar sig att det finns något att korrigera i anmälan, är det nu också möjligt att komplettera den elektroniskt.