Lehdistötiedotteet

How does other peoples’ drinking affect you?

How does other peoples’ drinking affect you?

2016-09-21 14:13 EEST
Young people, women, single persons and people living in urban areas are more likely to...

Hur påverkas du av andras drickande?

Hur påverkas du av andras drickande?

2016-09-21 14:00 EEST
I de nordiska länderna löper unga, kvinnor, ensamstående och personer boende i storstad...

Kuinka muiden juominen vaikuttaa sinuun?

Kuinka muiden juominen vaikuttaa sinuun?

2016-09-21 13:56 EEST
Pohjoismaissa muiden juomisesta aiheutuvaa haittaa kokevat todennäköisimmin nuoret, nai...

Turvallisuusyhtiön pehmeä puoli – valtakunnallista hoivaa ja auttamista

2016-09-20 11:31 EEST
Turvallisuusyhtiö AVARN Security ja kotipalveluyhtiö Stella ovat laajentaneet yhteistyö...

IBM Watsonin kognitiiviset kyvykkyydet ja teknologiat vauhdittamaan kotimaista terveydenhuoltoa ja alan innovointia

IBM Watsonin kognitiiviset kyvykkyydet ja teknologiat vauhdittamaan kotimaista terveydenhuoltoa ja alan innovointia

2016-09-14 14:25 EEST
Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja IBM aloittavat yhteistyön, joka avaa ainutlaatuisen m...

Bristande myndighetssamarbeten skapar problem för utsatta ungdomar

Bristande myndighetssamarbeten skapar problem för utsatta ungdomar

2016-09-12 10:14 EEST
Unga med psykisk ohälsa får inte den hjälp de behöver på grund av bristande samarbeten ...

Puutteellinen viranomaisyhteistyö aiheuttaa ongelmia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

Puutteellinen viranomaisyhteistyö aiheuttaa ongelmia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

2016-09-12 10:09 EEST
Henkisesti pahoinvoivat nuoret eivät saa tarvitsemaansa apua eri viranomaisten puutteel...

Droganvändare värda både skadereduktion och drogfrihet

2016-09-07 15:12 EEST
- Att minska skadorna som droganvändning medför och samtidigt arbeta för drogfrihet bör...

Avregistreringen av företag ur handelsregistret utförd

2016-09-06 14:38 EEST
Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 28 680 företag som ...