Lehdistötiedotteet

Kiertue 2015: Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa

2015-01-02 09:15 EET Nordens Välfärdscenter ​Miten voidaan erottaa faktoihin perustuvat tiedekiistat manipuloiduista kiistoista? Mihin tietolähteisiin voi luottaa? Mitä tietoa voi loppujen lopuksi pitää tutkimustuloksena? Muun muassa näihin kysymyksiin Pohjoismainen hyvinvointikeskus paneutuu seminaarikiertueellaan päihdetutkimuksesta mediassa.

​Maanmittauslaitoksen hintoihin korotuksia 1.1.2015

2014-12-31 13:57 EET Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen perimiin maksuihin tulee muutoksia 1.1.2015. Merkittävimmät muutokset ovat kiinteistöjen kirjaamisasioiden hintojen korotuksia. Kiinteistökaupan verkkopalvelua käyttämällä voi säästää kiinteistökaupan viranomaismaksuissa.

Geodeettinen laitos ja osa Tikestä yhdistyvät Maanmittauslaitokseen

2014-12-30 09:11 EET Maanmittauslaitos ​Geodeettinen laitos ja osa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tikestä yhdistyvät Maanmittauslaitokseen vuodenvaihteessa. Yhdistymisellä tehostetaan toimintaa ja luodaan entistä parempia mahdollisuuksia tietotekniikan ja paikkatietoaineistojen hyödyntämiselle.

Geodetiska institutet och en del av Tike införlivas med Lantmäteriverket

2014-12-30 09:09 EET Maanmittauslaitos ​Geodetiska institutet och en del av Jord- och skogsbruksministeriets informationscentral Tike införlivas med Lantmäteriverket vid årsskiftet. Införlivandet effektiviserar verksamheten och skapar bättre möjligheter än förr att utnyttja datateknik och geografiska datamaterial.

2014-12-29 15:33 EET Suomen Tuontipalvelu Oy Tulli on perinyt liikaa autoveroa 2007 ja sitä vanhempia käytettyjä autoja maahantuoneilta. KHO antoi tästä päätöksensä juuri ennen joulua. Autoveroprosentti olisi pitänyt olla korkeintaan 28%. Joiltakin on auton päästöarvoihin perustuen peritty jopa 48,8% autovero auton verotusarvosta. Vuonna 2011 auton tuoneilla on 31.12.2014 klo 16:15 saakka aikaa tehdä veron oikaisupyyntö.

2014-12-29 14:34 EET Patentti- ja rekisterihallitus PRS har öppnat en webbtjänst för öppna data där du kan gratis söka, bläddra och ladda ner följande data i maskinläsbar form: kungörelseuppgifter från handelsregistret (du kan söka information om nya företag och ändringar i företagsuppgifter till exempel på datum eller ort), och data från företags- och organisationsdatasystemet FODS som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.

2014-12-29 14:28 EET Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja rekisterihallitus on avannut avoimen datan verkkopalvelun, jonka kautta voi maksutta hakea, katsella ja ladata koneluettavassa muodossa kaupparekisterin kuulutustietoja (tietoa uusista yrityksistä ja yritysten muuttuneista tiedoista esim. päivämäärän ja paikkakunnan mukaan) sekä PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja.

Delete laajentaa Ruotisssa – Göteborgiin ja Karlstadiin uutta toimintaa huippusesongin ulkopuolella

2014-12-19 14:49 EET Delete ​Delete parantaa palvelutasoaan Ruotsin eteläosissa avaamalla Karlstadissa uuden teollisuuspuhdistusyksikön samalla kun Göteborgin toimintaa vahvistetaan. Asiakkaalle tämä tarkoittaa lyhempiä matkoja, nopeampia saapumisaikoja ja parempaa henkilöstön sekä kaluston saatavuutta kaikilla paikkakunnilla isojen huoltoseisakkien ja korjausten aikana.

2014-12-18 10:19 EET G4S G4S Suomi teki joululahjoituksen Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hankkeelle.

Invalidiliitto vauhdittaa harvinaissairauksien tutkimusta

2014-12-15 12:19 EET Invalidiliitto Invalidiliitto lahjoittaa TYKS-säätiölle 20 000 euroa harvinaisten aineenvaihduntasairauksien tutkimukseen. Lahjoituksen turvin voidaan tehdä tutkimusta, jota esimerkiksi lääketeollisuus tee pienten potilasmäärien vuoksi.