Lehdistötiedotteet

2013-03-22 10:00 EET Suomen Asianajajaliitto Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kritisoi tänään ilmestyneen Advokaatti-lehden haastattelussa sitä, miten esimerkiksi hyväksikäytön uhriksi joutunut lapsi joutuu liian helposti viranomaisten palloteltavaksi. Ison trauman kokenut lapsi joutuu kiertämään ammattilaiselta toiselle ja huonossa tapauksessa kertomaan tapauksesta yhä uudelleen. Kohtelu on osin kiinni tuurista.

2013-03-20 13:13 EET Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa työryhmän laatimasta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun ja rajavartiolain muuttamisesta.

2013-03-15 08:58 EET Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliiton puheenjohtaja Mika Ilveskero vaatii pikaisia ratkaisuja oikeuslaitoksen uudistamiseksi tai nykyisen järjestelmän rahoituksen turvaamista. Ilveskero avasi perjantaina Oikeuslaitospäivän, joka kokosi Helsinkiin liki tuhat tuomaria, syyttäjää, asianajajaa, julkista oikeusavustajaa ja oikeushallinnon virkamiestä.

Sähköinen allekirjoitus yleistyy Suomessa

2013-03-15 07:12 EET Signicat Suomi Sähköinen sopimus alkaa asiakkaan tunnistamisesta ja sinetöityy entistä useammin digitaalinen allekirjoituksen avulla. Sähköinen prosessi parantaa palvelua, mutta vaatii toteutuakseen vahvaa tunnistusta.

2013-03-13 12:30 EET Suomen Asianajajaliitto Lakkauttamalla nykyinen lautamiesjärjestelmä estetään 25 ammattituomarin viran lopettaminen. Lähivuosina oikeushallintoon kohdistetaan niin mittavia säästötoimia, että nykyisiin toimintamalleihin ei ole enää varaa. Koska poliittiset päättäjät eivät ole valmiita turvaamaan oikeushallinnon toimivuutta riittävin määrärahoin, on menojen kohdentamisessa tehtävä vaikeita valintoja.

2013-03-13 12:04 EET Suomen Asianajajaliitto Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliiton lausuntoa ehdotuksesta kilpailulain (948/2011) muuttamiseksi kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi.

2013-03-11 12:07 EET Suomen Asianajajaliitto Mietinnössä käsitellään kahta eri rikostunnusmerkistöä.

2013-03-11 09:32 EET Suomen Asianajajaliitto

2013-03-07 10:05 EET Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliiton uudeksi pääsihteeriksi valittu Minna Melender on huolissaan siitä, miten kuluttajat löytävät itselleen oikeudellista apua ja tunnistavat valvotut palveluntarjoajat. Kuluvan vuoden alusta voimaan tullut laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista sekoittaa helposti entisestään ihmisiä, vaikka tarkoitus laajentaa palveluiden valvontaa on ollut sinällään hyvä, Melender toteaa.

2013-03-01 09:22 EET Suomen Asianajajaliitto Finanssivalvonta on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta lausuntoa luonnoksesta Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi.