Lehdistötiedotteet

2013-06-07 12:30 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliiton tuore puheenjohtaja Risto Sipilä ehdottaa yleisten tuomioistuinten tuomareille pakollista vuotuista velvollisuutta täydennyskouluttautua ja siten hankkia erityisosaamista.

2013-06-07 12:30 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin perjantaina helsinkiläinen asianajaja Risto Sipilä, 47, ja varapuheenjohtajaksi turkulainen asianajaja Jarkko Ruohola, 50. Valinnat teki Helsinkiin kokoontunut Asianajajaliiton valtuuskunta.

2013-06-04 12:05 EEST Suomen Asianajajaliitto

Tunne asiakkaasi verkossa

2013-06-03 14:40 EEST Signicat Suomi Optimaalinen tilanne yrityksen ulospäin suunnatussa sähköisessä asioinnissa on asiakkaiden tunteminen. Monesti yrityksille riittää, että verkkopalvelujen käyttäjät rekisteröivät käyttöönsä uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan, joka liittyy käyttäjän sähköpostitiliin. Se ei kuitenkaan riitä todentamaan käyttäjää.

Pikavippien tilalle edullisempia lainoja vaivattomasti

2013-05-29 14:17 EEST Signicat Suomi Kesäkuun 2013 alussa voimaan tuleva lakimuutos poistaa luultavasti suurimman osan aiemmista vippivaihtoehdoista kokonaan. Vuoden 2013 aikana luotonmyöntäjät tuovat kuitenkin markkinoille uuden lain mukaisia tuotteita. Halens Laina on yksi esimerkki nopeasta ja vaivattomasta tavasta, jolla kuluttaja voi hakea joustovaraa talouteensa.

2013-05-29 13:28 EEST Suomen Asianajajaliitto Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta lausuntoa koskien luonnosta laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista, lain yksityiskohtaisiksi perusteluiksi, hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluiksi ja hallituksen esityksen pääasialliseksi sisällöksi.

2013-05-28 11:16 EEST Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta kokoontuu 7. kesäkuuta valitsemaan liitolle uuden puheenjohtajan. Nykyisen puheenjohtajan, asianajaja Mika Ilveskeron toimikausi päättyy valtuuskunnan kokoukseen. Uusi puheenjohtaja pitää tiedotustilaisuuden klo 12.30 alkaen.

2013-05-28 08:12 EEST Suomen Asianajajaliitto Defensor Legis -julkaisun toimitusvaliokunta on jakanut vuosittaiset kirjoituspalkinnot korkeatasoisille oikeustieteellisille kirjoituksille. Defensor Legis on Suomen Asianajajaliiton julkaisema oikeudellinen aikakauskirja, jossa julkaistaan vuosittain kymmeniä tasokkaita artikkeleita.

2013-05-24 09:45 EEST Suomen Asianajajaliitto Työryhmän tehtävänä on ollut laatia valtakunnansyyttäjälle erikoistumisjärjestelmän kehittämistä koskevan jatkovalmistelun ja päätöksenteon tueksi mietintö.

2013-05-22 10:39 EEST Suomen Asianajajaliitto Oikeusministeriön arviomuistiossa on varsin kattavasti eritelty ns. identiteettivarkauden rikosoikeudelliset ulottuvuudet. Suomen Asianajajaliitto yhtyy muistiossa esitettyyn lähtökohtaan, että toisen suojaamattomien henkilötietojen keräämisen ja käyttämisen kriminalisointi nykyistä laajemmin ei ole sopusoinnussa yleisten kriminalisointiperiaatteiden kanssa. K