Lehdistötiedotteet

Invalidiliitto: Adoptionhakijoita ei saa asettaa eri asemaan pelkästään vammaisuuden perusteella

2013-07-08 10:37 EEST Invalidiliitto Invalidiliitto on kommentoinut Sosiaali- ja terveysministeriön opasta adoptioneuvonnan antajille. Invalidiliiton mielestä pelkkään fyysiseen toimintarajoitteeseen keskittymisen sijaan tulisi arvioida niitä kykyjä ja taitoja,jotka vaikuttavat vammaisen adoptionhakijan kykyyn huolehtia lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä varmistaa tarvittavien palveluiden saatavuus sen mahdollistamiseksi.

Miten helppo Suomessa on liikkua vuonna 2030?

2013-07-01 10:16 EEST Invalidiliitto Ideoidaksemme yhteistä esteetöntä tulevaisuuden Suomea Invalidiliitto järjestää heinäkuussa Helppo liikkua 2030 -innovaatioverstaan Porissa. Keskustelua esteettömyydestä erilaisten ihmisten kokemusten, mielipiteiden ja visioiden kautta käydään tiistaina 16.7 klo 14-15.15 Eetunaukion lavalla osana MTV3:n SuomiAreena -tapahtumaviikkoa.

2013-06-25 10:01 EEST Suomen Asianajajaliitto Paikat Asianajajaliiton valiokuntiin ja oikeuspoliittisiin asiantuntijaryhmiin ovat auki. Luottamustehtävien toimikaudet noudattavat liiton uuden puheenjohtajan Risto Sipilän toimikautta ja tulevat siten alkusyksystä täytettäviksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi (2013–2015). Tehtävien toivotaan houkuttelevan sekä kokeneita asianajajia että nuoria osaajia.

2013-06-19 12:04 EEST Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitolle on varattu tilaisuus lausua kantansa 21.6.2013 mennessä hallituksen esityksistä laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta.

2013-06-19 09:46 EEST Suomen Asianajajaliitto Lausuntopyyntönne: OM 11/03/2012, 22.4.2013 LAUSUNTO OIKEUDENHOIDON UUDISTAMISOHJELMASTA VUOSILLE 2013–2025 (OM:N MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 16/2013)

2013-06-17 09:33 EEST Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto on saanut oikeusministeriöltä 6.5.2013 päivätyn lausuntopyynnön koskien työryhmän mietintöä ”Laki kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa” (Mietintöjä ja lausuntoja 24/2013).

2013-06-10 09:38 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliiton valtuuskunta teki puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi myös muita keskeisiä henkilövalintoja. Liiton hallitukseen valittiin ruotsinkielisten asianajajien edustajaksi vaasalainen asianajaja Stefan Wikman. Hänet valittiin erovuorossa olleen Lena Mittsin tilalle. Varajäsenenä jatkaa Olof Rehn Helsingistä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmivuotinen.

2013-06-07 12:30 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliiton tuore puheenjohtaja Risto Sipilä ehdottaa yleisten tuomioistuinten tuomareille pakollista vuotuista velvollisuutta täydennyskouluttautua ja siten hankkia erityisosaamista.

2013-06-07 12:30 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin perjantaina helsinkiläinen asianajaja Risto Sipilä, 47, ja varapuheenjohtajaksi turkulainen asianajaja Jarkko Ruohola, 50. Valinnat teki Helsinkiin kokoontunut Asianajajaliiton valtuuskunta.

2013-06-04 12:05 EEST Suomen Asianajajaliitto