Lehdistötiedotteet

2013-05-03 11:08 EEST Suomen Asianajajaliitto Tänään ilmestyneessä Advokaatissa 3/2013 1. Maksutonta asianajajapäivystystä hyödynsivät etenkin naiset 2. Väistyvä puheenjohtaja Mika Ilveskero pettyi julkisen oikeusavun palkkiotasoon 3. Seuraa meitä myös Twitterissä!

2013-05-02 09:37 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajien vapaaehtoistyönä pitämissä maksuttomissa asianajajapäivystyksissä kävi viime vuonna 1 100 avuntarvitsijaa. Päivystyksiä järjestetään säännöllisesti yhdellätoista paikkakunnalla. Helsingissä päivystetään kahdessa toimipisteessä.

2013-04-30 08:30 EEST Suomen Asianajajaliitto Lausuntopyyntö koskee videoneuvottelutyöryhmän selvitystä videoneuvottelun käytön tehostamiskeinoista tuomioistuimissa sekä videoneuvotteluyhteistyön lisäämistä poliisin, syyttäjien, oikeudenkäyntiavustajien ja tuomioistuimien välillä.

2013-04-19 08:17 EEST Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto on saanut oikeusministeriöltä 21.2.2013 päivätyn lausuntopyynnön koskien mietintöä ”Eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano” (Mietintöjä ja lausuntoja 11/2013).

2013-04-17 12:00 EEST SPJL – Valtion leipä ei enää ole välttämättä pitkä, mutta kapeus on taattu. Tässä tilanteessa on selvä tilaus vahvalle järjestäytymiselle ja edunvalvonnalle, sanoo tänään 17.4. 90-vuotista taivaltaa juhlivan Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen.

2013-03-25 09:41 EET Suomen Asianajajaliitto Lausuntopyyntönne: TEM/2736/03.01.01/2012, 5.12.2012 TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN: TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA -TYÖRYHMÄN RAPORTTI

2013-03-22 10:13 EET Suomen Asianajajaliitto Taustaa: Suomen kansainvälinen kauppa on huomattavan riippuvainen meriliikenteestä. Liikenneviraston tilaston mukaan Suomen tuonnista vuonna 2012 tapahtui 41 % suomalaisilla aluksilla. Viennistä vastaava luku oli noin 19 %:a. Tullin tilastojen perusteella selviää, että merikuljetusten osuus Suomen kansainvälisestä kaupasta on noin 80 %:a.

2013-03-22 10:00 EET Suomen Asianajajaliitto Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kritisoi tänään ilmestyneen Advokaatti-lehden haastattelussa sitä, miten esimerkiksi hyväksikäytön uhriksi joutunut lapsi joutuu liian helposti viranomaisten palloteltavaksi. Ison trauman kokenut lapsi joutuu kiertämään ammattilaiselta toiselle ja huonossa tapauksessa kertomaan tapauksesta yhä uudelleen. Kohtelu on osin kiinni tuurista.

2013-03-20 13:13 EET Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa työryhmän laatimasta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun ja rajavartiolain muuttamisesta.

2013-03-15 08:58 EET Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliiton puheenjohtaja Mika Ilveskero vaatii pikaisia ratkaisuja oikeuslaitoksen uudistamiseksi tai nykyisen järjestelmän rahoituksen turvaamista. Ilveskero avasi perjantaina Oikeuslaitospäivän, joka kokosi Helsinkiin liki tuhat tuomaria, syyttäjää, asianajajaa, julkista oikeusavustajaa ja oikeushallinnon virkamiestä.