Lehdistötiedotteet

2013-05-22 10:39 EEST Suomen Asianajajaliitto Oikeusministeriön arviomuistiossa on varsin kattavasti eritelty ns. identiteettivarkauden rikosoikeudelliset ulottuvuudet. Suomen Asianajajaliitto yhtyy muistiossa esitettyyn lähtökohtaan, että toisen suojaamattomien henkilötietojen keräämisen ja käyttämisen kriminalisointi nykyistä laajemmin ei ole sopusoinnussa yleisten kriminalisointiperiaatteiden kanssa. K

2013-05-17 09:35 EEST Suomen Asianajajaliitto Ulkoasiainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta lausuntoa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Asianajajaliitto pitää yleissopimuksen tavoitteita erittäin tärkeinä ja kannattaa yleissopimuksen hyväksymistä.

2013-05-16 09:34 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajaliitto suhtautuu esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Ehdotuksessa on kuitenkin joitakin kohtia, joihin Asianajajaliitto haluaa kiinnittää huomiota ja toivoo, että nämä näkökohdat otettaisiin huomioon asian jatkovalmistelussa.

2013-05-14 11:00 EEST G4S Suomalaisia huolestuttavat kodin turvallisuudessa eniten vesivahingot, asuntomurrot ja tulipalot. Vuosittain näistä koituu satojen miljoonien eurojen vahingot. Turvayhtiö G4S tuo kodin turvallisuuteen hälyttimen, joka varoittaa murroista, vesivahingoista ja tulipaloista.

2013-05-13 08:30 EEST G4S Suomalaisia huolestuttavat kodinturvallisuudessa eniten vesivahingot

2013-05-08 13:29 EEST Suomen Asianajajaliitto Liiton tuoreimmat twiitit löydät osoitteesta www.twitter.com/asianajajat

2013-05-08 13:27 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajien laskutukseen liittyviä palkkioriita-asioita ratkaistiin vuoden 2012 aikana kaikkiaan 67. Palkkiota suositettiin alennettavaksi yhdeksässä jutussa. Prosenttiosuus on käytännössä sama kuin vuotta aiemmin. Vaikka valvontalautakunta voi antaa palkkion alentamiseksi vain suosituksen, asianajajat noudattavat sitä yleisesti.

2013-05-03 11:08 EEST Suomen Asianajajaliitto Tänään ilmestyneessä Advokaatissa 3/2013 1. Maksutonta asianajajapäivystystä hyödynsivät etenkin naiset 2. Väistyvä puheenjohtaja Mika Ilveskero pettyi julkisen oikeusavun palkkiotasoon 3. Seuraa meitä myös Twitterissä!

2013-05-02 09:37 EEST Suomen Asianajajaliitto Asianajajien vapaaehtoistyönä pitämissä maksuttomissa asianajajapäivystyksissä kävi viime vuonna 1 100 avuntarvitsijaa. Päivystyksiä järjestetään säännöllisesti yhdellätoista paikkakunnalla. Helsingissä päivystetään kahdessa toimipisteessä.

2013-04-30 08:30 EEST Suomen Asianajajaliitto Lausuntopyyntö koskee videoneuvottelutyöryhmän selvitystä videoneuvottelun käytön tehostamiskeinoista tuomioistuimissa sekä videoneuvotteluyhteistyön lisäämistä poliisin, syyttäjien, oikeudenkäyntiavustajien ja tuomioistuimien välillä.