Lehdistötiedotteet

Lakiuudistus vaikeuttaa vastavalmistuneiden vammaisten nuorten työllistymistä. Ministeriöiden ohjaukset ristiriitaisia

2014-03-24 14:07 EET Invalidiliitto Hallitus linjaa kehysriihessä taloudenpidon reunaehtoja. Työllisyyden edistäminen olisi tärkeä teema, mutta esimerkiksi vammaisten nuorten kohdalla uusi lainsäädäntö on vaikeuttanut työllistymistä. Eri ministeriöiden väliltä puuttuu koordinaatiota ja kärsijöinä ovat työpaikkaa tarvitsevat nuoret, vammaiset ihmiset.

Sähköinen allekirjoitus kivijalkakaupan pelastus?

2014-03-24 08:00 EET Signicat Suomi Yhä useampi tekee ostoksensa verkossa. Harva astuu enää sisälle kivijalkakauppaan, -pankkiin tai vakuutuskonttoriin. Kivijalkakaupan kuolemaa pelätään kuitenkin ehkä turhaan. Sähköisten allekirjoitusten asiantuntija Signicat tuo markkinoille uuden tuotteen, joka muuttaa asiakaskokemuksen uuteen, digitaaliseen suuntaan.

Kauppahintatilasto: Hiljainen kiinteistökauppa jatkuu

2014-03-19 11:46 EET Maanmittauslaitos Omakotitalojen ja -tonttien kaupankäynti jatkaa laskuaan, ilmenee Maanmittauslaitoksen julkaisemasta kiinteistöjen kauppahintatilastosta. Vuonna 2013 tehtiin 60 100 kiinteistökauppaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Poikkeuksen hitaaseen kiinteistökauppaan muodostaa metsämaan kaupankäynti: yli 10 hehtaarin tilojen kauppa on lisääntynyt useita vuosia.

Invalidiliitto haastaa EU-vaaliehdokkaat pohtimaan vammaisten asemaa EU:ssa

2014-03-19 11:44 EET Invalidiliitto Vammaiset ihmiset ovat edelleen monessa suhteessa heikommassa asemassa muihin EU-kansalaisiin verrattuna. Ongelmallisia alueita ovat erityisesti vapaan liikkumisen esteet, vammaisten työllistymisen hankaluus ja siitä johtuva köyhyys. Invalidiliitto ottaa kantaa näihin kysymyksiin EU-vaalisivuillaan, www.invalidiliitto.fi/eu-vaalit.

Köpeskillingsstatistik: Fortsatt svalt på fastighetsmarknaden

2014-03-19 11:18 EET Maanmittauslaitos Handeln med småhus och småhustomter fortsätter att minska enligt Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter. År 2013 gjordes 60 100 fastighetsköp, alltså 7 procent mindre än 2012. Det har varit rätt tyst på fastighetsmarknaden med undantag av skogsmark, där försäljningen av skogslägenheter som är större än 10 hektar har ökat under flera års tid.

Jalkapalloilulla uutta potkua avustajakoiratoiminnalle

2014-03-17 09:15 EET Invalidiliitto Ti 6.5.2014 klo 18–20 yhden vaikeasti vammautuneen avustajista ja julkisuuden henkilöistä koottu joukkue haastaa HJK:n naisten edustusjoukkueen hyväntekeväisyysotteluun Sonera Stadiumilla Helsingissä. Tavoitteena on kerätä varat kolmeen uuteen avustajakoiraan ja siten mahdollistaa kolmelle vammaiselle ihmiselle parempi elämä.

Vogel’s introduces new projector ceiling mount range

2014-03-12 09:00 EET AURORA GROUP FINLAND Oy Stable and secure support for projectors up to 25kg

We develop the Nordic welfare model

2014-03-11 12:51 EET Nordens Välfärdscenter Although there are some national differences in the Nordic welfare systems, there are also great similarities between the countries. National differences provide opportunities for comparison and learning from each other’s experiences. The Nordic Centre for Welfare and Social Issues is a key-actor in promoting and developing Nordic welfare.

Får personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund likvärdigt stöd?

2014-03-11 12:35 EET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter (NVC) har på upp¬drag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situationen för perso-ner med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet visar att ökad kunskap behövs för att säkerställa likvärdigt stöd för denna grupp.

Norwegianilla edelleen hyvä matkustajamäärän kasvu ja käyttöaste

2014-03-06 10:13 EET Norwegian Norwegian lennätti yli 1,5 miljoonaa matkustajaa helmikuussa 2014. Kasvua viime vuoden helmikuuhun verrattuna on 22 prosenttia. Käyttöaste nousi samaan aikaan, kun kapasiteetti kasvoi merkittävästi.