Lehdistötiedotteet

2011-07-20 00:09 EEST Metla Toimittaja: Pekka Ollonqvist, Aarre Peltola

2011-07-15 08:24 EEST Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Metsäteollisuuden kokonaispuunkäyttö voi korkeasuhdanteessa nousta noin 80 miljoonaan kuutiometriin. Enimmillään käyttö on ollut noin 85 miljoonaa kuutiometriä, sisältäen kotimaan ainespuun, tuontipuun ja sahojen hakkeen. Puunkäyttö pyöreänä ainespuuna voi yhä nousta hieman yli 70 miljoonaan kuutiometriin.

2011-07-14 10:14 EEST Oulun Kaupunki Oheisessa liitteessä on alueen asukkaille lähetetty tiedote hakkuutöistä Talvikankaalla. Liitteessä on myös kartta harvennusalueesta. Keskeneräisellä hakkuutyömaalla liikkumista tulee välttää. Työmaan varoalue on noin 40 metriä.

2011-07-14 10:13 EEST Oulun Kaupunki Oheisessa liitteessä on alueen asukkaille lähetetty tiedote hakkuutöistä Herukkakankaalla. Liitteessä on myös kartta hakkuualueesta.

2011-06-30 17:46 EEST M-real

2011-06-30 17:38 EEST M-real

2011-06-30 17:35 EEST UPM-Kymmene

2011-06-28 19:37 EEST Metla

2011-06-28 19:36 EEST Metla

2011-06-28 19:34 EEST Metla