Lehdistötiedotteet

2014-12-29 14:34 EET Patentti- ja rekisterihallitus PRS har öppnat en webbtjänst för öppna data där du kan gratis söka, bläddra och ladda ner följande data i maskinläsbar form: kungörelseuppgifter från handelsregistret (du kan söka information om nya företag och ändringar i företagsuppgifter till exempel på datum eller ort), och data från företags- och organisationsdatasystemet FODS som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.

2014-12-29 14:28 EET Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja rekisterihallitus on avannut avoimen datan verkkopalvelun, jonka kautta voi maksutta hakea, katsella ja ladata koneluettavassa muodossa kaupparekisterin kuulutustietoja (tietoa uusista yrityksistä ja yritysten muuttuneista tiedoista esim. päivämäärän ja paikkakunnan mukaan) sekä PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja.

Samsung nimeää vuoden 2015 viisi kuuminta teknologiatrendiä

2014-12-17 13:47 EET Samsung Electronics Nordic AB ​Vuoden 2015 teknologiatrendit vaikuttavat kodeissa ja työpaikoilla muuttaen arkirutiineja, ostokäyttäytymistä ja jopa koulutusta.

2014-12-12 09:18 EET Dynatrace ​Tänä vuonna eurooppalaiset suosivat monikanavaista lähestymistapaa; jouluostokset suoritetaan sekä digitaalisissa kanavissa että myymälöissä Käyttäjäkeskeisten sovellusten suorituskyvyn hallintaratkaisujen johtohahmo Dynatrace (entinen Compuware APM) on julkaissut joulunajan ostomieltymyksistä kertovan tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa oli mukana 4 548 älypuhelimien ja tablettien käyttäjää.

​Samsung esittelee 850 EVO SSD:n

2014-12-08 17:18 EET Samsung Electronics Nordic AB

2014-12-04 07:45 EET Patentti- ja rekisterihallitus Haluamme tarjota patentinhakijoille mahdollisuuden nopeutettuun patenttihakemuksen käsittelyyn. Aloitimme uuden palvelun pilottivaiheen 1.12.2014. Pilottivaiheessa keräämme kokemuksia varsinaisen nopeutetun käsittelyn kehittämiseen. Tavoitteemme on edistää innovatiivisuutta Suomessa ja kehittää jatkuvasti palvelujamme vastaamaan patentinhakijoiden tarpeita.

2014-12-02 14:00 EET Patentti- ja rekisterihallitus Fivan, FK:n ja PRH:n yhteinen tiedote LEI-tunnuksen avulla pystytään tunnistamaan finanssimarkkinoilla toimivat sekä johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt. Finanssivalvonta (Fiva), PRH sekä Finanssialan Keskusliitto (FK) haluavat muistuttaa tunnistamisen merkityksestä kaikissa liikesuhteissa ja edistävät siksi LEI-tunnuksen käyttöä.

2014-12-02 07:45 EET Patentti- ja rekisterihallitus Startup-yritykset tuntevat aineettomat oikeudet (IPR) kohtuullisen hyvin, ja ne myös suojaavat tuotteensa, palvelunsa tai ratkaisunsa melko usein patenteilla tai tavaramerkeillä. Yritykset haluavat suojautua erityisesti kilpailulta ja kopioinnilta, vaikka hieman yli puolet vastaajista ei koe kopiointia suureksi uhaksi.

2014-12-02 07:35 EET Patentti- ja rekisterihallitus Startup-företagen känner till de immateriella rättigheterna (IPR) relativt väl och de skyddar också rätt ofta sina produkter, tjänster eller lösningar med patent eller varumärken. Företagen vill skydda sig i synnerhet mot konkurrens och kopiering, även om mer än hälften av enkätdeltagarna inte upplever kopiering som ett stort hot.

2014-12-02 07:30 EET Patentti- ja rekisterihallitus Startups are reasonably familiar with intellectual property rights (IPR) and fairly often protect their products, services or solutions with patents or trademarks. Companies seek protection from competition and copying in particular, even though over half of the respondents do not view copying as a threat.