Lehdistötiedotteet

Uusi säätiölaki lisää säätiötoiminnan avoimuutta

2015-12-01 07:30 EET
Uusi säätiölaki astuu voimaan joulukuun alussa korvaten vuodelta 1930 peräisin olevan l...

Fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning?

2015-11-30 18:59 EET
Det är en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt m...

”Vårdpersonalen väsentlig för kvaliteten inom äldreomsorgen”

”Vårdpersonalen väsentlig för kvaliteten inom äldreomsorgen”

2015-11-27 15:37 EET
- Det går inte att säga vilket nordiskt land som har den bästa kvaliteten inom äldreoms...

Hur kan samhället hjälpa fosterbarn på bästa sätt?

Hur kan samhället hjälpa fosterbarn på bästa sätt?

2015-11-26 11:30 EET
- Fosterhemsbarn har ett sämre utgångsläge än övriga barn. Kan man lita på att samhälle...

Osteoporoosin hoidossa käytetyt bisfosfonaatit toimimaan rintasyöpää vastaan

Osteoporoosin hoidossa käytetyt bisfosfonaatit toimimaan rintasyöpää vastaan

2015-11-23 10:20 EET
Master of Science Sofia Sousa tutki väitöskirjatyössään rintasyöpäsolujen vaikutusta ka...

Yritysjohtajat kokevat toimialan ulkopuolelta tulevat kilpailijat suurimmaksi liiketoiminnan uhaksi

Yritysjohtajat kokevat toimialan ulkopuolelta tulevat kilpailijat suurimmaksi liiketoiminnan uhaksi

2015-11-19 10:08 EET
”Redefining Boundaries: Insights from the Global C-suite Study” -tutkimus paljastaa myö...

Nya webbplatsen på ytj.fi har tydlig layout och är enkel att använda

2015-11-17 14:14 EET
Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen (PRS) har omarbetat sin gemensamm...