Lehdistötiedotteet

2014-06-13 11:08 EEST Editor Helsinki Oy Reaaliaikaisuus, kasvava mobiilipalveluiden määrä ja entistä kattavam­mat palvelukokonaisuudet ovat älyliikenteen lähitulevaisuuden keskeisiä trendejä. Tiedon Intelligent Transport Systems -yksikön vetäjä Teemu Vähäkainu kertoo kuinka näiden teknologiatrendien hyödyt konkretisoidaan lähivuosina.

TEK:n kunniamaininta PRH:lle

2014-06-09 12:20 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Tekniikan akateemiset, TEK, myönsi 5.6. Suomalaisen Insinöörityön palkinnon led-valaisutekniikan kehittäjille sekä kunniamaininnan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH:lle). Kunniamaininnan sai PRH:n Patentti- ja innovaatiolinja sekä sen 160-jäseninen henkilökunta.

TEKs hedersomnämnande till PRS

2014-06-09 12:18 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Teknikens Akademikerförbund TEK tilldelade den 5 juni priset Finländskt Ingenjörsarbete till utvecklarna av led-belysningsteknik och ett hedersomnämnande till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Internationella patentansökningar till PRS via en ny webbtjänst

2014-06-05 12:00 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Det är nu möjligt att enkelt skicka internationella patentansökningar, dvs. PCT-ansökningar, till Patent- och registerstyrelsen (PRS) via en uppdaterad webbtjänst. I tjänsten har det redan tidigare varit möjligt att ta del av internationella PCT-ansökningar och lämna in därtill anknytande handlingar.

Kansainvälinen patenttihakemus helposti PRH:hon uudistuneen verkkopalvelun kautta

2014-06-05 11:54 EEST Patentti- ja rekisterihallitus Kansainvälisiä patenttihakemuksia eli PCT-hakemuksia voi nyt lähettää helposti Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) uudistuneen verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelussa on jo aikaisemmin voinut tutustua kansainvälisiin PCT-hakemuksiin ja lähettää niihin liittyviä asiakirjoja.

Maanmittauslaitoksen aukioloajat supistuvat

2014-06-05 08:30 EEST Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteiden aukioloajat muuttuvat 16.6. alkaen. Kaikki palvelupisteet aukeavat vasta klo 9.00, ja osa palvelupisteistä on avoinna vain kolmena päivänä viikossa.

Lantmäteriverket inskränker serviceställenas öppethållningstider

2014-06-05 08:28 EEST Maanmittauslaitos Öppethållningstiderna för Lantmäteriverkets kundserviceställen ändras från och med 16.6.2014. Alla serviceställen öppnar först klockan 9.00 och en del av dem håller öppet endast tre dagar i veckan.

Helsingin OPKK esteettömien asuntojen välittäjäksi

2014-06-02 09:00 EEST Invalidiliitto Helsingin OP-Kiinteistökeskus ja Invalidiliitto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä Helsingin OP-Kiinteistökeskus ryhtyy välittämään esteettömiä asuntoja. Helsingin OPKK ottaa käyttöön Helppo liikkua -tunnuksen asunnoille, jotka täyttävät Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn määrittelemät Helppo liikkua -kriteerit.

Rautatiealueiden rajat selvitetään 2014−2017

2014-05-28 10:58 EEST Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos ja Liikennevirasto tarkentavat valtion rataverkon rautatiealueiden ja radan vieressä asuvien maanomistajien välisiä kiinteistörajoja. Rajat ovat monin paikoin epäselviä, sillä vain osa rataosuuksien rajamerkeistä on tarkennettu rataverkon vilkkaimman rakentamisen eli 1800−1900-lukujen taitteen jälkeen.

Järnvägsområdenas gränser klarläggs 2014–2017

2014-05-28 10:51 EEST Maanmittauslaitos Lantmäteriverket och Trafikverket klarlägger fastighetsgränserna mellan järnvägsområdena i statens järnvägsnät och markägarnas fastigheter invid järnvägen. Gränserna är ställvis oklara, eftersom bara en del av banavsnittens gränsmärken har justerats sedan sekelskiftet 1800/1900 då utbyggandet av bannätet pågick som intensivast.