Lehdistötiedotteet

Hallitus romuttaa budjetissaan esteettömän rakentamisen edellytyksiä

2015-10-16 09:00 EEST Invalidiliitto Hallitus karsii korjausrakentamisen tuesta, ja seurauksena on sekä vammaisten että ikäihmisten asumisen edellytysten heikkeneminen. Invalidiliitto on antanut lausuntonsa valtion talousarvioesityksestä. Liitto on huolissaan korjausrakentamisen tuen huimasta alenemisesta.

Lakiuudistus vaikeuttaa vastavalmistuneiden vammaisten nuorten työllistymistä. Ministeriöiden ohjaukset ristiriitaisia

2014-03-24 14:07 EET Invalidiliitto Hallitus linjaa kehysriihessä taloudenpidon reunaehtoja. Työllisyyden edistäminen olisi tärkeä teema, mutta esimerkiksi vammaisten nuorten kohdalla uusi lainsäädäntö on vaikeuttanut työllistymistä. Eri ministeriöiden väliltä puuttuu koordinaatiota ja kärsijöinä ovat työpaikkaa tarvitsevat nuoret, vammaiset ihmiset.

Vuoden 2014 budjetti hankaloittaa kuntien pyrkimystä nuorten työllistämiseen

2013-09-16 12:46 EEST Invalidiliitto Invalidiliitto on ottanut kantaa valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2014. Liitto pelkää kuntatalouteen kohdistettujen säästötoimenpiteiden uhkaavan nuorisotakuun toteutumista. Jos työllistymistä edesauttaviin toimenpiteisiin ei satsata riittävästi, menevät siihen käytetytkin varat hukkaan.

2013-09-02 12:21 EEST Invalidiliitto Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakiesityksessä ehdotettuja itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteitä ei voida pitää hyväksyttävinä yksityiskodissa, joka ei ole ympärivuorokautisen hoitohenkilökunnan avun piirissä eikä yhteydessä toimintayksikköön.

2012-01-13 13:23 EET Valtioneuvosto

2012-01-12 11:14 EET Valtioneuvosto

2012-01-11 14:04 EET Valtioneuvosto

2011-12-30 15:47 EET Valtioneuvosto

2011-12-30 15:46 EET Valtioneuvosto

2011-12-30 10:09 EET Valtioneuvosto