Lehdistötiedotteet

Yritykset hyötyvät naisjohtajista

2014-06-27 10:41 EEST Suomen Akatemia Naisten johtamat yritykset ovat taloudellisesti vakaammalla pohjalla kuin miesten johtamat. Tämä käy ilmi Vaasan yliopiston professorin Sami Vähämaan tutkimushankkeesta. Siinä selvitetään Suomen Akatemian rahoituksella, miten yrityksen toimitusjohtajan, talousjohtajan ja tilintarkastajan sukupuoli sekä naisedustus yrityksen hallituksessa vaikuttavat yritysten taloudelliseen päätöksentekoon.

Elinympäristöjen pirstoutuminen altistaa luonnonkasvit taudeille

2014-06-12 21:00 EEST Suomen Akatemia Mitä lähempänä luonnonkedot sijaitsevat toisiaan maisemassa, sitä korkeampi ketokasvien vastustuskyky tauteja vastaan on. Tämän osoittaa akatemiatutkija Anna-Liisa Laineen johdolla tehty tutkimus, jossa mallinnettiin härmäsienen epidemioita Ahvenanmaan kedoilla. Tutkimuksen tulokset julkaistaan arvostetussa Science-tiedelehdessä 13.6.2014.

2014-06-12 14:50 EEST Suomen Akatemia Suomen Akatemia on myöntänyt noin 36 miljoonaa euroa luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen akatemiahankkeisiin. Akatemiahankerahoitus tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, uusiin avauksiin ja tutkimukselliseen riskinottoon.

2014-06-10 15:00 EEST Suomen Akatemia Suomen Akatemian hallitus on valinnut seitsemän akatemiaprofessoria viisivuotiskaudelle vuosiksi 2015–2019.

2014-06-10 15:00 EEST Suomen Akatemia Suomen Akatemian hallitus on päättänyt rahoittaa yhdeksän uutta FiDiPro (Finland Distinguished Professor) -professuuria suomalaisiin yliopistoihin. Nyt päättyneessä FiDiPro-haussa rahoitetaan ulkomaisten huippututkijoiden työskentelyä Suomessa yhdeksällä miljoonalla eurolla keskimäärin viiden vuoden rahoituskauden ajan.

David SLS-2 3D-skanneri

2014-06-02 13:45 EEST AN-Cadsolutions Erittäin tarkkaa ja nopeaa 3D-skannausta lyömättömään hintaan. DAVID-SLS-2 skanneri käyttää innovatiivista valo-ohjausteknologiaa, joka mahdollistaa tarkan 3D-skannauksen vain muutamassa sekunnissa.

Työ kuormittaa – onko työelämä valmis muutokseen?

2014-05-20 11:38 EEST Suomen Akatemia Työelämän tahdin yhä kiristyessä professori Ulla Kinnunen kehottaa panostamaan ennen kaikkea työpäivän aikana tapahtuvaan palautumiseen. Moni tunnistaa arjessaan työkuormituksen, joka ilmenee väsymyksenä, ärtymyksenä sekä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta vetäytymisenä.

2014-05-16 14:57 EEST Estonian Business School EBS Helsingin sivutoimipisteen johtaja Sigrid Lainevee osallistui Viron presidentti Toomas Hendrik Ilvesin ja rouva Evelin Ilvesin valtiovierailuun Suomen tasavallassa 12.-14. toukokuuta 2014.

2014-05-16 13:25 EEST Suomen Akatemia Suomen Akatemia on myöntänyt 18 miljoonaa euroa tutkijantehtäviin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla. Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan päätöksellä rahoitetaan 35 kolmevuotista tutkijatohtorin tehtävää ja 20 viisivuotista akatemiatutkijan tehtävää.

Sekavat hallintokäytännöt vaikeuttavat mökille muuttoa

2014-05-06 11:38 EEST Suomen Akatemia Loma-asuntoon halutaan muuttaa pysyvästi enemmän kuin pystytään. Osasyynä tähän on hallintokäytäntöjen sekavuus ja erilaisuus eri puolilla Suomea. Suurin ongelma on, ettei mökille vakituisesti muuttavalla ole etukäteen varmuutta, miten prosessi etenee. Tämä ilmenee tutkimuksesta, joka on tehty Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus eli ASU-tutkimusohjelmassa.