Lehdistötiedotteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiltä vaaditaan entistä enemmän älykkyyttä

2014-09-18 08:17 EEST Deloitte Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee vaikuttamaan myös alan tietojärjestelmiin, sillä jatkossa asiakas- ja potilastietojen liikkuvuuden merkitys korostuu. Deloitten tuoreessa selvityksessä kartoitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien nykytilaa ja niiden tulevaisuutta. Lähes puolet selvitykseen vastanneista on uudistamassa tietojärjestelmiään seuraavien vuosien aikana.

Ensimmäinen SÄHKE2-sertifikaatti myönnetty – tukea täysin digitaaliselle, pysyvälle tietojen säilytykselle julkishallinnossa

2012-02-01 14:37 EET Inspecta Suomi Toimintaympäristömme jatkuvassa digitalisoitumisessa myös asiakirjojen arkistointiin on haettu uusia ratkaisuja. Nykyään varteenotettava vaihtoehto paperisille arkistoille on yksinomaan sähköinen säilyttäminen. Julkishallinnossa määrättyjä tietoja on säilytettävä pysyvästi; silloin tietojen säilytettävyyttä sähköisessä toimintaympäristössä voidaan edistää tietojärjestelmien SÄHKE2-sertifioinnilla.

2011-11-09 12:02 EET Editor Helsinki Oy TNS PäättäjäAtlas 2011-jatkotutkimuksena lokakuussa 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan tärkeimmäksi ICT-hankintojen hankintakriteeriksi nousi tietojärjestelmän helppokäyttöisyys. Muita hankintakriteerejä olivat mm. riittävä tuki- ja huoltopalvelut, tietojärjestelmän kokonaisratkaisu ja toimintojen ja prosessien tehostuminen. Vasta viidentenä vastaajat ilmoittivat hinnan olevan tärkeä hankintakriteeri.