Blogikirjoitukset

2012-05-11 07:23 EEST Pilgrim Oy Yhdysvalloissa yhä useammat yritykset näkevät yhteiskuntavastuun ulottuvan myös ympäristökysymysten ulkopuolelle. Täällä vastuuviestinnän yhtä osa-aluetta kuvataan käsitteellä community response, joka pitää sisällään sosiaalisen vastuun ympäröivästä yhteiskunnasta.

2012-03-29 20:10 EEST Pilgrim Oy Yhdysvalloissa yhteiskuntavastuu liittyy hyvin pitkälle yritysten ja yhteisöjen imagoon, eivätkä käytännöt ole läheskään niin säänneltyjä kuin useissa muissa länsimaissa. Lisähämmennystä aiheuttaa termistö, joka ei ole yhtenäistä.