Skip to main content

TOYOTALTA OPPIA SUOMALAISYRITYKSIEN KILPAILUKYVYN PARANTAMISEEN

Lehdistötiedote   •   Joulu 01, 2015 10:27 EET

Toyota Material Handling Finland Oy järjesti vuotuisen Toyota Production System (TPS) eli Lean -seminaarin Vantaan toimitiloissaan 27.11.2015. Tänä vuonna seminaarin aiheena oli ”Ongelmanratkaisu PDCA-syklin ja A3-raportoinnin avulla”. Seminaari houkutteli suomalaisista yrityksistä 65 Lean-ammattilaista, jotka olivat kiinnostuneita kuuntelemaan Toyotan lähestymistapaa ongelman ratkaisuun. Vierailevina luennoitsijoina toimivat Master-tason TPS-kouluttajat Fredrik Fjellstedt ja Per Forssell Toyota Material Handlingin Euroopan pääkonttorista. Heillä on yli 10v kokemus TPS:n implementoinnista Toyotan Euroopan organisaatioon ja eurooppalaisiin tehtaisiin yhteistyössä japanilaisten kanssa.

Toyotan periaate on olla hyvin avoin omien oppien ja kokemuksien jakamisessa erityisesti, jos sillä voidaan auttaa Toyotan asiakkaita eli tässä tapauksessa suomalaisia yrityksiä parantamaan toimintaansa. Seminaarin johdannossa korostettiin, että Leanin sisäänajo yrityksen johonkin ydintoimintoon kuten tuotantoon kestää vähintään 3-5 vuotta. Lean ei saisi olla vain yksittäinen sisäisen tai ulkoisen konsultin ajaman projekti. Lean on kokonaisvaltainen ajattelu- ja toimintatapa, joka tulisi juurruttaa koko yrityksen DNA:han. Yleisimmät syyt Lean-projektien epäonnistumisiin ovat johdon todellisen sitoutumisen ja erityisesti ymmärryksen puute, Lean-projektin toteuttaminen yksittäisenä erillisprojektina ja koko työntekijäorganisaation ajattelutavan muuttamisen vaikeus.

Leanin yksi kulmakivistä on ongelmien juurisyiden tunnistaminen eli Genchi Genbutsu ja tehokas ongelmien ratkaisuprosessi. Torstain seminaarissa käytiin läpi Plan-Do-Check-Act eli PDCA-syklin ja A3-raportoinnin teoria ja käytäntö ongelmien juurisyiden tunnistamisessa ja ongelman ratkaisussa. Toyotan ajattelussa ongelman määritelmä on nykytilan ja tavoitetason välinen ”kuilu”. Tämän kuilun suuruus tulee numerisoida. Sen jälkeen pitää analysoida tarkasti, että mitkä tekijät (juurisyyt) tämän kuilun oikeasti aiheuttavat ja miten ne voidaan eliminoida.

Toyotan edustajat korostivat, että ongelman ratkaisussa on tärkeää ongelmien eli ”kuilujen” priorisointi;kaikkia ongelmia ei tulisi eikä pysty ratkaisemaan kerralla. Samalla tulisi kiinnittää huomiota juurisyiden todelliseen analysointiin ja tunnistamiseen, sillä valitettavan usein parannetaan oireita eikä todellista sairautta. Lisäksi hyvin yleisesti ongelmien todellinen syy ei ole se kaikkein ilmeisin ensimmäisenä mieleen tuleva tai kaikkein näkyvin asia. Taustalla on usein sellainen tekijä, joka pitää kaivaa esille systemaattisella ongelmanratkaisutekniikalla. A3-raportti on tähän erinomainen ja visuaalinen työkalu.

Yksi seminaarin osanottajista, Ilari Mäkelä Bos Oy:stä, kommentoi: ”Oli hienoa nähdä miten A3-työkalu toimii käytännössä ja miten sitä voi hyödyntää omassa työssä. Toyotan luennot vahvistivat ajatustani siitä, että Lean on jatkuva prosessi, joka istuu hyvin koko Suomen kilpailukyvyn parantamiseen.”

Kimmo Sormunen Sinerbrychoff Oy:stä jatkaa: ”Hyödyksi koin sen, että voin todella siirtää A3-raportoinnin suoraan omaan työhöni. Se toimii ihan missä tahansa työtehtävässä. Päivän tärkein oppi minulle oli kuitenkin Leanin filosofia yleisesti ja ajatusmalli, että paranna, paranna ja paranna.”

Lisätietoja: Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, 0105757200

Toyota Material Handling Finland Oy (TMHFi) on Suomen johtava materiaalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen toimittaja. Toyotan tehtävänä on tuottaa, palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla voidaan kehittää sisälogistiikan tuottavuutta, sisälogistiikan prosesseja sekä varasto- ja logistiikkatiloja. Laajaa Toyota- ja BT-trukkien tuotevalikoimaa täydentävät Kalmar Light-sarjan trukit, monipuoliset jälkimarkkinointipalvelut, koulutuspalvelut, Toyota Racking Solutions -varastokalusteet, automaatioratkaisut ja Toyota I_Site – kalustonhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan johtaa sisälogistiikan tuottavuutta ja kustannuksia. Yhtiön palveluksessa on 140 henkilöä ja liikevaihto on 41,4 miljoonaa euroa. TMHFi on ISO14001-sertifioitu Toyotan kestävänkehityksen strategian mukaisesti. Yritys kuuluu maailman suurimman trukkivalmistajan Toyota Industries Corporationin materiaalinkäsittelyliiketoiminnasta vastaavaan Toyota Material Handling Groupiin.