Skip to main content

MYYNTI KASVOI 36,3 M€ TOKMANNISSA

Lehdistötiedote   •   Helmi 28, 2013 13:49 EET

Tokmanni-konsernin vuoden 2012 hyvä tulos kertoi, että valtakunnalliselle halpakaupalle on kysyntää. Myös asiakkaiden tämänhetkiset kulutustottumukset ja arvot sopivat halpakaupalle, sillä kodin sekä vapaa-ajan perushyödykkeistä ei haluta maksaa liikaa. Halpakauppa pystyy tarjoamaan edulliset hinnat kuluttajille tulevaisuudessakin, kun yrityksen oma kulurakenne pidetään kilpailukykyisenä.

LEHDISTÖTIEDOTE
28.2.2013
JULKAISUVAPAA HETI

Tokmanni-konsernin vuoden 2012 tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi edellisvuoden 32,4 miljoonasta eurosta 41,1 miljoonaan euroon. Tämä merkitsee 27 prosentin kasvua. Merkittävä tekijä kannattavuuden parantumisessa on koko tuotantoketjun parempi hallinta. Kun tuotteet ostetaan suoraan valmistajilta omia hankintakanavia hyödyntäen, ostotoiminnan hallittavuus ja nopeus paranevat. Myös omien Private Label -tuotteiden kysyntä kasvoi. Konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 690,2 miljoonaa euroa, ja se kasvoi edellisvuodesta 5,5 prosenttia. Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden, ja uuden omistus- ja rahoitusjärjestelyjen seurauksena konsernin maksuvalmius ja vakavaraisuus paranivat merkittävästi.

Vuonna 2013 konsernin tavoitteena on aikaisempien vuosien tavoin keskittyä toimenpiteisiin, joilla myyntiä kasvatetaan. Myynnin kasvu parantaa kannattavuutta sekä mahdollistaa hankintalähteiden uusimisen. Tokmanni haluaa edelleenkin tarjota asiakkaalle mielenkiintoisen ja laajan valikoiman niin, että asiakas panee päivittäin aidosti merkille kauppaketjun edullisen hintatason. Tokmannin strategiaan kuuluu halpakaupan luonteen mukaisesti aggressiivinen hinnoittelu - tuotteita myydään markkinoita edullisimmin. Tämä strategia on auttanut konsernia kasvattamaan markkinaosuuttaan käyttötavaran vähittäiskaupassa viimeiset neljä vuotta. On keskitytty johdonmukaisesti halpakauppasegmenttiin tinkimättä kuitenkaan toiminnan ja tuotteiden laadusta.

Heinäkuussa 2012 konsernin omistusrakenne vaihtui, kun omistajaksi tuli pääomasijoitusyhtiö Nordic Capital. Uusi omistaja panostaa halpakauppasektorin kasvuun ja kehittämiseen, koska se uskoo sektorin aseman vahvistuvan edelleen tulevaisuudessa. Myös kansainvälistyminen on saatu hyvään alkuun, mitä heijastelee yhteinen hankintatoimi Norjan suurimman halpakauppaketju Europrisin kanssa.

Tokmanni-konserni puhuu nyt ja jatkossa edullisten hintojen puolesta. Suomen suurimpana halpakauppaketjuna se painottaa toiminnassaan suomalaisuutta - tuotteista 80 % on suomalaisilta yhteistyökumppaneilta. Konsernin valtakunnallinen kasvu on tuonut viime vuosina kotimaisia tuotteita ja tarvikkeita yhä suuremman asiakaskunnan ulottuville, joten konserni on työllistänyt suomalaisia alihankkijoita ja tuottajia. Ketju kehittää vuoden 2013 aikana yhtenäistä myymäläilmettä, tuotetarjonnan ajankohtaisuutta sekä miellyttävää asiakaskohtaamista myymälässä.

HALPAKAUPPA TARVITSEE NÄKYVÄN JA AKTIIVISEN HINNOITTELUN

Halpakaupan odotetaan olevan edelläkävijä esimerkiksi uutuustuotteiden esittelijänä. Maailma ei myöskään ole valmis, siksi asiakkaille tarjotaan joka viikko vähintään 120 uutta ja ajankohtaista tarjoustuotetta. Markkinointi on Tokmanni-konsernissa jatkossakin aktiivista. Konsernin postittama Tarjouslehti tavoittaa joka viikko 1,8 miljoonaa kotitaloutta eli 86 prosenttia Suomen kotitalouksista. Lehden kampanjatuotteiden sekä tuhansien muiden käyttötavaratuotteiden hankkiminen onnistuu myös vuonna 2012 avatusta verkkokaupasta nimeltä TokNet.fi.

Verkkokauppa auttaa ja palvelee asiakasta niin, että asiakkaat voivat ostaa tuotteita sekä myymälöistä että verkon kautta. TokNet tuo jokaisen ulottuville myös entistä laajemman tuotevalikoiman, sillä paikkakuntien koosta johtuen konsernin myymälät eivät aina ole samankokoisia. Nyt asiakas voi tilata nettikaupasta aikaisempaa laajemman valikoiman tuotteita. Tavara toimitetaan asiakkaan toivomalla tavalla: tuotteet voi tilata maksutta myymälöihin tai ne toimitetaan kotiin yhteistyössä postin kanssa.

YLI 50 MILJOONAA ASIAKASTA KERTOO SUOSION KASVUSTA

Konserni tiedostaa asemansa suomalaisessa vähittäiskaupassa. Suuri osa suomalaisista kuuluu konsernin asiakaskuntaan – se on saavuttanut merkittävän aseman käyttötavaroiden sekä elintarvikkeiden vähittäiskauppana. Vuoden 2013 aikana painopistealueisiin kuuluu hankintatoimen voimakas kehittäminen.

Konsernin vahvuus halpakauppasegmentissä perustuu sen nykyaikaiseen ja laajaan perustuotevalikoimaan, jota monipuoliset sesonki- ja erätuotteet täydentävät. Tokmanni-konsernin asiakas tietää, että hän löytää tarvitsemansa tuotteen myymälän valikoimista. Juuri tämän ansiosta konsernin eri ketjuihin kuuluvissa myymälöissä käy yhteensä yli 50 miljoonaa asiakasta vuodessa. Konserni lupaa asiakkaille aina uudistuvan sekä ajankohtaisen ja monipuolisen tuotevalikoiman. Myymälöiden yhtenäiseen ilmeeseen ja esillepanon selkeyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kasvua haetaan edelleen uudistamalla ja tehostamalla nykyistä myymäläverkostoa, perustamalla uusia myymälöitä uusille markkina-alueille sekä siirtymällä paremmille kauppapaikoille sekä suurempiin tiloihin.

Vuoden 2012 lopussa konsernin seitsemään eri myymäläketjuun kuului yhteensä 145 myymälää, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 690,2 miljoonaa euroa. Yritys työllistää tällä hetkellä runsaat 2900 henkilöä. Vuoden aikana avattiin 7 uutta myymälää – valtaosin tämä merkitsi muuttamista paikkakunnalla uusiin, isompiin tiloihin. Täysin uusi aluevaltaus oli Kuusamon myymälä, johon uusia myyntineliöitä tuli yhteensä noin 3100 m². Uusilla avauksilla Tokmanni-konserni vahvistaa asemaansa Suomen halpakaupan ylivoimaisena markkinajohtajana. Konserni on myös pohjoismaiden suurin käyttötavaran halpakauppa.

KOKO SUOMEN VALTAKUNNALLINEN HALPAKAUPPAKETJU

Suomi on pinta-alaltaan laaja maa, jonka väestöjakauma on hajanainen. Siksi yhtiön kannattavuudelle on tärkeää, että myymäläkoot vaihtelevat paikkakunnan koon mukaan. Konserni haluaa tarjota asiakkailleen valtakunnallisesti monipuolisen valikoiman, mutta se korostaa myös myymälöiden omaleimaisuutta ja paikallisuutta. Konsernin myymäläverkosto muodostuu myymälöistä, joiden myyntipinta-ala vaihtelee 250 neliömetristä yli 8 000 neliömetriin.

Myös asiakkaiden tämänhetkiset kulutustottumukset ja arvot sopivat halpakaupalle, sillä perushyödykkeistä ei haluta maksaa liikaa. Halpakauppa pystyy tarjoamaan edulliset hinnat kuluttajille tulevaisuudessakin, kunhan yrityksen oma kulurakenne pidetään kannattavana ja yrityksen omahankintaketju on selkeä ja hallittu. Silloin voidaan taata se, että asiakas löytää jatkosakin päivittäin kauppakassiinsa ja arkielämäänsä edulliset kodintuotteet sekä vapaa-ajan tarvikkeet. Tämä vuorovaikutus on kivijalka, minkä päälle Pohjoismaiden suurin halpakauppaketju rakentaa tulevaisuutensa. Tokmanni-konserni haluaa tarjota suomalaisille hyviä, laadukkaita arkipäivän hyödykkeitä edullisesti niin, että myös elämiseen jää rahaa.

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Heikki Väänänen, Tokmanni-konserni, puh 020 728 6044 www.tokmanni-konserni.fi
Talous- ja hallintojohtaja Sixten Hjort, Tokmanni-konserni p.020 728 6043 www.tokmanni-konserni.fi

LIITTEET:
Liitteenä Tokmanni-alakonsernin laskelmat vertailukelpoisesta liikevoitosta ennen liikearvopoistoja ja tuloksesta ennen kertaluonteisia eriä ja veroja sekä taseyhteenvedot per 31.12.2012 ja 31.12.2011.

Lue tiedote tästäTokmanni Group Oy on perustettu 14.6.2012 ja siitä on laadittu liitteenä oleva 12 kk:n pro forma –laskelma liikevoitosta ennen liikearvopoistoja ja tuloksesta ennen kertaluontoisia eriä ja veroja sekä taseyhteenveto per 31.12.2012.

Tokmanni-konserni on Suomen suurin halpakaupan toimija. Konserniin kuuluu yhteensä 149 myymälää myymäläketjujen Tokmanni, Tarjoustalo, Robinhood ja Maxi-Kodintukku alla. Konserni yhdistää kaikki myymäläketjunsa yhden Tokmanni-ketjunimen alle vuoden 2015 loppuun mennessä. Myymäläverkosto kattaa koko Suomen etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. Pohjoisin myymälä on Rovaniemellä ja eteläisin Hangossa. Myymäläketjujen lisäksi konsernilla on oma verkkokauppa. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 711 miljoonaa euroa. Tokmanni-konserni työllistää tällä hetkellä noin 3 000 henkilöä.