Skip to main content

Tokmanni menestyi jälleen markkinoita paremmin – Tokmannin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia, koko vuoden kasvu 2,9 prosenttia

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2016 10:00 EET

Tokmannin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 231,7 miljoonaa euroa (217,5). Yhtiön neljännen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 22,2 miljoonaan euroon (20,2). Koko vuoden liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 755,3 miljoonaan euroon (734,3). Tokmanni avasi kahdeksan kokonaan uutta myymälää ja kuudella paikkakunnalla muutettiin uusiin tiloihin vuoden 2015 aikana. Yhtiön liikevoitto laskihieman ja oli 39,1 miljoonaa euroa (43,0), johtuen lähinnä Tokmanni-brändin yhtenäistämiseen liittyvistä 3,5 miljoonan euron kustannuksista.


TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI VÄÄNÄNEN:

"Olen erittäin tyytyväinen Tokmannin vuoden 2015 kehitykseen. Kasvumme jatkui ja oli selvästi markkinoita nopeampaa. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi jopa 6,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tämä on selvä merkki siitä, että jo pidempään kansainvälisesti vallinnut niin sanottu "smart shopping" -trendi (fiksu ostaminen) on rantautunut myös Suomen markkinoille luoden mahdollisuuksia Tokmannin kaltaisille, pysyvästi edullisia hintoja tarjoaville toimijoille.

Vuoden 2015 aikana olimme poikkeuksellisen aktiivisia myymälätoiminnassa ja avasimme kahdeksan kokonaan uutta myymälää, ja kuudella paikkakunnalla muutimme uusiin tiloihin. Ympäri Suomea avattujen uusien myymälöidemme myötä meillä on myös työllistävä rooli Suomessa. Vuonna 2015 henkilöstön määrä kasvoi noin kahdella sadalla henkilöllä ja oli 3 293 vuoden lopussa.

Viimeisten vuosien aikana olemme panostaneet merkittävästi brändimme yhtenäistämiseen, asiointikokemuksen kehittämiseen sekä koko liiketoimintamme kehittämiseen. Merkittävät panostuksemme brändiuudistukseen saatettiin loppuun syksyllä 2015. Siihen liittyvät kustannukset vaikuttivat kannattavuuteemme vuonna 2015. Brändiuudistuksen lisäksi olemme uudistaneet myymäläkonseptiamme ja kouluttaneet myymälähenkilökuntaamme tarjotaksemme asiakkaillemme mahdollisimman hyvän asiointikokemuksen. Uskomme toimenpiteiden vahvistavan kilpailukykyämme, tukevan kasvuamme ja parantavan kannattavuuttamme tulevaisuudessa.

Edulliset hinnat ovat osa Tokmannin arkipäivää. Teemme hintojen eteen töitä jatkuvasti ja systemaattisesti läpi vuoden. Vuonna 2015 päivittäistavarakaupan kova hintakilpailu markkinoilla jatkui erityisesti elintarvikkeissa. Hintakilpailun kiristyessä entisestään meidän tulee toimia entistä tehokkaammin. Tulemme jatkamaan aktiivista työskentelyä toimintamme tehostamiseksi ja asiakaslupauksemme varmistamiseksi myös tulevaisuudessa."


HEIKKO MARKKINAKEHITYS JATKUI 2015

Kaupan alalla vuonna 2012 alkanut heikko markkinatilanne jatkui edelleen vuonna 2015. Suomessa tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto laski PTY:n tilastojen (www.pty.fi) mukaan 1,7 % yleisen heikon taloudellisen tilanteen ja kuluttajien heikentyneen ostovoiman takia. Tokmanni Group Oy -konsernin lähimmän markkinasegmentin, käyttötavarakaupan, liikevaihto laski 5,6 % edellisvuodesta.

Vuoden alussa päivittäistavarakaupan kova hintakilpailu markkinoilla kiristyi entisestään erityisesti elintarvikkeissa. Myös Venäjän talouden heikkeneminen ja ruplan heikentynyt ostovoima vaikuttivat negatiivisesti Suomen kaupan alaan. Kausimyynti ja sesongit ovat Tokmannille tärkeitä myynnin ajankohtia. Suomen kesän kolea sää ja lämmin alkutalvi heijastuivat sesonkimyyntiin, joka jäi markkinoilla heikoksi.


TOKMANNIN LIIKEVAIHTO KASVOI – KANNATTAVUUS LÄHES VIIME VUODEN TASOLLA

Tokmannin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,5 % ja oli 231,7 miljoonaa euroa (217,5). Tokmannin koko vuoden liikevaihto kasvoi 2,9 % ja oli 755,3 miljoonaa euroa (734,3). Liikevaihdon kasvu saavutettiin lähinnä laajentamalla liiketoimintaa uusilla myymälöillä. Tokmanni oli aktiivinen myymälätoiminnassa ja avasi kahdeksan kokonaan uutta myymälää Orivedelle, Loviisaan, Kemiin, Lappeenrannan kauppakeskus lsoKristiinaan, Turun kauppakeskus Skanssiin, Jämsään, Espoon kauppakeskus Lippulaivaan ja Nivalaan. Tämän lisäksi kuusi myymälää muutettiin asiakastarpeisiin paremmin soveltuviin myymälätiloihin ja sijainteihin Kuopiossa, Turussa, Juvalla, Laitilassa, Loimaalla ja Vantaan Varistossa. Tokmannin Vantaan Hakunilan myymälä suljettiin. Vuoden aikana konsernin myyntineliömäärä kasvoi uusien ja muutettujen myymälöiden myötä 14 400 m².

Kasvustrategiansa mukaisesti Tokmanni pyrkii laajentamaan myymäläverkostoa yli 10 000 m² vuodessa uusien myymälöiden ja laajennusten muodossa. Tilikauden lopussa Tokmannin maanlaajuiseen myymäläverkostoon kuului 156 myymälää.

Tokmannin neljännen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) kasvoi 22,2 miljoonaan euroon (20,2), mikä oli 9,6 % liikevaihdosta (9,3 %). Konsernin koko vuoden liikevoitto (EBIT) oli 39,1 miljoonaa euroa (43,0), mikä oli 5,2 % liikevaihdosta (5,9 %). Kannattavuuteen vaikuttivat lähinnä myymäläverkoston laajentamiseen liittyvien kustannuksien kasvu sekä myymäläketjujen yhtenäistämiseen liittyvät 3,5 miljoonan euron kustannukset. Syksyllä 2013 aloitettu Yksi yhtenäinen Tokmanni -hanke, jossa strategian mukaisesti yhdistettiin yhtiön myymäläketjut yhden Tokmanni-brändin alle, saatettiin päätökseen vuoden 2015 aikana. Samalla Tokmanni luopui ketjunimien Tarjoustalo, Robinhood, Vapaa Valinta, Säästöpörssi sekä Maxi-Makasiini käytöstä, ja marraskuun alusta kaikki myymälät toimivat saman Tokmanni-brändin alla.

Vuoden liiketoiminnan rahavirta oli 35,0 miljoonaa euroa (34,7). Konsernin kassatilanne on vahva, ja rahavarat tilikauden lopussa olivat 48,9 miljoonaa euroa (52,4). Tämä mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ja laajentumisen. Tilikauden aikana pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin lainasopimusten mukaisesti, ja tämän lisäksi tehtiin ylimääräinen
10 miljoonan euron lainanlyhennys.

Yhtenäisen Tokmanni-brändin lisäksi yhtiö on panostanut myymäläkonseptinsa kehittämiseen. Vuoden 2015 aikana lanseerattiin uusi ja moderni myymäläkonsepti, jonka mukaisesti asiakkaille tarjotaan aiempaa helpompi ja miellyttävämpi asiointikokemus. Tämän lisäksi Tokmanni on panostanut myymälähenkilökuntansa asiakaspalvelukoulutukseen. Näillä toimenpiteillä Tokmannin tavoitteena on luoda asiakkailleen entistä parempi asiointikokemus.

Yllä mainittujen toimenpiteiden uskotaan vahvistavan yhtiön kilpailukykyä, tukevan kasvua ja parantavan kannattavuutta tulevaisuudessa.


KASVUN MYÖTÄ TOKMANNILLA ON TYÖLLISTÄVÄ ROOLI SUOMESSA

Tokmannilla on kasvunsa ja ympäri Suomea avattujen uusien myymälöidensä myötä merkittävä työllistävä rooli
Suomessa. Vuonna 2015 Tokmannin henkilöstömäärä kasvoi 5,6 % ja oli 3 293 vuoden lopussa.

"Tarvitsemme jatkuvasti osaavia ihmisiä. Meidät tunnetaan etenkin nuorten työllistäjänä. Tavoitteenamme on rakentaa oikeudenmukaista ja luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa jokainen voi hyvin. Tavoitteena on innostunut ja sitoutunut henkilöstö, joka arvostaa asiakasta, omaa työtään sekä työnantajaansa ja on yrityksensä vastuullinen tuloksentekijä", Väänänen kertoo.


VASTUULLISUUSASIAT FOKUKSESSA

Keskeinen periaate Tokmannin liiketoiminnassa on vastuullisuus. Se on myös osa jokaisen tokmannilaisen päivittäistä työtä. Vuonna 2015 Tokmanni jatkoi vastuullisuusasioiden ja -organisaationsa kehittämistä. Yritysvastuun keskeisiä fokusalueita ovat taloudellinen vastuu, vastuullinen hankinta, henkilöstö ja ympäristöasiat.

Vuoden 2015 aikana valmistui Tokmannin eettinen toimintaohjeistus. Tämä käsittää Tokmannin eettisen toimintaohjeen (Code of Conduct) sekä sitä täydentäviä periaatteita ja ohjeita. Ohjeistukseen liittyvä koulutusohjelma toteutettiin koko konsernissa vuoden loppuun mennessä.

"Yksi vuoden 2015 merkittävimmistä saavutuksista vastuullisuustyössämme oli kaupan alan energiansopimuksen tavoitteemme, yhdeksän prosentin energian säästön saavuttaminen vuoden etuajassa. Hankimme myös uusiutuvan energian sertifikaatteja ja pystyimme näin pienentämään CO2 -päästöjämme merkittävästi", Väänänen kertoo.

Konsernin vastuullisuusasioita on käsitelty perusteellisesti yhtiön Global Reporting lnitiative (GRI) G4 -ohjeistuksen mukaisesti laaditussa vastuullisuusraportissa. Raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.tokmanni.fi
keväällä.


VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Suomen taloudellisen tilanteen odotetaan jatkuvan heikkona tai paranevan hieman vuonna 2016. Heikko tilanne tulee edelleen heijastumaan vähittäistavarakauppaan, jonka kovan kilpailun odotetaan jatkuvan vuonna 2016.

Tokmanni jatkaa määrätietoista yhtiön kehittämistä kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi myös vuonna
2016.


LIITE: IFRS 2015 talouslukujen yhteenveto


Lisätietoja:

Heikki Väänänen
Toimitusjohtaja
puh. 020 728 6044
etunimi.sukunimi(at)tokmanni.fi


Josephine Mickwitz
Konserniviestintä
puh. 020 728 6535
etunimi.sukunimi(at)tokmanni.fi


LIITE: Talousluvut 2015 (IFRS)


Tokmanni lyhyesti

Tokmanni-konserni on Pohjoismaiden suurin käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt halpakauppaketju. Konserniin kuuluu yhteensä 156 myymälää. Myymäläverkosto kattaa koko Suomen. Pohjoisin myymälä on Rovaniemellä ja eteläisin Hangossa. Myymäläketjujen lisäksi konserniin kuuluu verkkokauppa. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa. Tokmanni-konserni työllistää tällä hetkellä noin 3 000 henkilöä.


Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten Tokmannin vuoden 2016 näkymiin liittyvät lausumat. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tekijöihin. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tapahtumat voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista.

Tokmanni-konserni on Pohjoismaiden suurin käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt halpakauppaketju. Konserniin kuuluu yhteensä 156 myymälää. Myymäläverkosto kattaa koko Suomen. Pohjoisin myymälä on Rovaniemellä ja eteläisin Hangossa. Myymäläketjujen lisäksi konserniin kuuluu verkkokauppa. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa. Tokmanni-konserni työllistää tällä hetkellä noin 3 000 henkilöä.

Liitetiedostot

PDF-tiedosto